Makale Gönderme ve Değerleme Süreci

ERGONOMİ Dergisi’nde, ergonomi odaklı kuramsal ve uygulamalı araştırma niteliklerinde makaleler yayımlanır. Makalenin, ergonomi odaklı konulardan ("Kapsam" kesiminde belirtilmiştir) biri olması ve makale adı ve/veya özet ve/veya anahtar kelimelerde "Ergonomi" kelimesi yer alması gerekmektedir.  Bu özelliği sağlamayan makaleler ön kontrol sonrası red edilir.

Makaleler Türkçe veya İngilizce olabilir.

Her makale için aşağıda içeriği belirtilen 4 ayrı dosya oluşturulur.


  1. Yazar Bilgileri: Eserin başlığı (tüm kelimeler büyük harf) sayfaya ortalı olarak yazılmalıdır. Başlığın altında her bir yazarın ayrıntılı bilgileri (adı, soyadı, kurum bilgileri, tel, e-posta adresi) ile ORCID no verilir.  Yazar Bilgileri şablonu indirmek için...

  2. Ana Metin  : Özet,  Giriş, Bilimsel Yazın Taraması, Yöntem, Sonuçlar,  Tartışma  (varsa Teşekkür), Çıkar Çatışması  ile Kaynaklar yer alır.  Metin içinde yazar veya yazarların ad–soyad ve iletişim bilgileri kesinlikle yer almamalıdır.  Bilimsel yazın taraması, Giriş kesiminde de verilebilir.   Tablo ve şekiller ile ekler, bu dosyada yer alır. Makale şablonu indirmek için ....

  3. Hakem Öneri Formu : Eseri değerlendirebilir, farklı üniversitelerden en az 5 adet hakem bilgilerini içerir. Hakem Öneri Formu indirmek için...

  4. Telif Hakkı Devir Formu: Yazıların telif hakkı devri, doldurulup imzalanmak suretiyle alınır. İmzalı formun yüklenmediği başvurular değerlendirmeye alınmaz, red edilir. Telif Hakkı Devir Formu indirip, doldurulacak, makale yükleme esnasında, ilk adımda sisteme yüklenecektir.  


Makale, tüm dosyaları ile birlikte, derginin Dergipark’daki sistemine (http://dergipark.gov.tr/ergonomi) yüklenir.

Makale yükleyecek yazarın Dergipark’a üye olması gerekir. Üye değil ise http://dergipark.gov.tr/register/ adresinden üyelik gerçekleştirilir.

Dergipark web sayfası “Eğitim Sunumları ve Kullanım Videoları” linkinde (http://dergipark.gov.tr/page/egitim-dokumanlari) pek çok işlev için sunular ve videolar verilmiştir. Makalenin nasıl sisteme yükleneceğine ilişkin ayrıntılı bilgiler ,

Makale gönderim süreci (yazarlar için) (Değerlendirme Sürecine katılır)

https://drive.google.com/file/d/0B-0o_h7ZCgSzVDRxUEhoalVTS00/view

adresinde verilmiştir. Makale göndermeden önce bu video izlenmelidir.

Dergipark sisteminde (kullanıcı adı ve şifre girişi sonrasında) “Makale Gönder” seçeneği ile makale yüklemesi 3 adımda gerçekleşir.


Detaylı bilgi için...