Dergi Hakkında

Ergonomi Dergisi, yıllardır Ergonomiye destek veren bilim insanları ile, değerli araştırmacılar ve uygulayıcıların akademik çalışmalarını bir araya getirmek amacıyla yayın hayatına 2018 yılında başlamıştır. Dergide Ergonomi odaklı konular (Antropometri, Bilişsel Ergonomi, Çalışma Hayatının Kalitesi ve Ergonomi vb.) ve yakın ilişkili bilimlerde ve alanlardaki kuramsal ve uygulamalı eserler yer almaktadır. Kapsamı bu konular olmak üzere, makalenin başlığında ve/veya özette ve/veya anahtar kelimelerde "Ergonomi" kelimesi olan makaleler kabul edilmektedir.

Ergonomi ile ilgili bilimsel çalışmaların yayımlandığı uluslar arası hakemli ve açık erişimli (online) olan dergide (e-ISSN : 2651-4877) , makaleler, çift kör hakem  sürecinden geçtikten sonra yayımlanmaktadır.

Halen, Index Copernicus , Root Indexing, ESJI (Eurasian Scientific Journal Index) ve ReserachBib uluslararası indeksler tarafından taranmaktadır.

Ergonomide yayınlanmak üzere gönderilen tüm yazılar daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş veya yayınlanmamış olmalıdır. Ergonomi, dergide yayınlanan tüm makalelerin yayın haklarına sahiptir.


MEVCUT YAYIM PLANI

Dergi  yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos ve Aralıkolarak yayımlanmaktadır. Bu sayılara ek olarak Editörler Kurulu’nun kararıyla, Ulusal Ergonomi Kongresi’nde sunulan bildiriler “Özel Sayı” olarak yayımlanabilmektedir.


DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Türkçe veya İngilizce dilinde yazılmış makaleler kabul edilir.

Ergonomi Dergisi'ne gönderimler online DergiPark® ve hakem değerlendirme sistemi aracılığıyla yapılır. Makale, tüm dosyaları ile birlikte,  Dergipark’daki sistemindeki web sayfasında (http://dergipark.gov.tr/ergonomi) “Makale Gönder” linki ile yüklenir.

Makale  yükleyecek yazarın dergipark’a üye olması gerekmektedir.

Dergi Editörlüğü sisteme yüklenen dosyaları kontrol eder. Eksik dosya yüklemesi, toplam benzerlik düzeyi %25 üzeri (tablolar, kaynaklar ve ekler hariç) veya makalede şekilsel  önemli eksikleri var ise  düzeltme istenir.

Uygun olan makaleler Alan (Bölüm) Editörünü aktarılır. Alan Editörü, eseri, bilimsel açıdan yüzeysel  değerlendirir. Dergide yayınlanabilir olduğuna kanaat getirilir ise yazarın önerdiği ve hakem havuzunda mevcut hakemlerden en az 3 kişi makaleyi değerlendirmek üzere atanır.  Makalelerin değerlendirilmesinde hakem ile yazarların bilgileri taraflarca paylaşılmaz (double-blind review). Her hakem makaleyi değerlendirir ve “Hakem Değerlendirme Formu”nu doldurarak dergiye gönderir. Hakemlerin görüşleri dikkate alınarak, Alan Editörü önerisiyle kabul veya düzeltme veya red kararı verilir.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Dergi, bilimsel araştırmaları tüm insanlara ücretsiz sunarak bilginin paylaşımını amaçlamaktadır. Bu nedenle dergi içeriğine açık erişim sağlanmaktadır.ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Dergi, makale gönderme ve/veya değerlendirme ücret talep etmez. Hakem değerlendirme süreci tamamlanmış ve kabul edilmiş tüm makaleler ücret talep edilmeksizin, çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır.


ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI

Yazarlar : Sadece ilgili çalışmaya katkı sağlayan kişiler yazar olarak dikkate alınmalıdır. Bu konudaki tüm sorumluluk başlıca yazara aittir. Çıkar çatışması konusunu açıklığa kavuşturmak için, yazarlar, makalenin sonunda herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığını açıkça belirtmelidirler.

Hakemler : Hakemler, çıkar çatışması ile ilgili olarak herhangi bir şüpheye düşmeleri durumunda değerlendirme süreci ile ilgili olarak Editöre danışmalıdır. Çıkar çatışmasını önlemek amacıyla makale yazarları ile aynı kurumda çalışan kişiler hakem olarak seçilmemektedir.

Editörler : Editör veya Alan Editörü, makalelerin hakem değerlendirme sürecinin yönetilmesinden sorumlu olup herhangi bir çıkar çatışması olması durumunda ilgili makaleyi ret etme hakkına sahiptirler.


İNTİHAL KONTROLÜ

Sisteme yüklenen tüm makalelerin tümü IThenticate® intihal belirleme yazılımı kullanılarak kontrol edilmektedir. Yazılım tarafından üretilen benzerlik raporu doğrultusunda, eğer benzerlik oranı %25 üzeri ise, editör, sorumlu yazardan, makalenin, benzerlik oranını düşürmesi için,  revizyonunu rica eder.


TELİF HAKKI

Bu dergide makalelerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

1. Yazar makale telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Makale, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasına olanak veren Creative Commons Attribution lisansı altında lisanslanır.

2. Yazar, makalenin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.

3. Yazarların makalelerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de makalenin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir.


SÜREKLİLİK

Derginin sürekliliğinin sağlanması esastır. Ergonomi alanında çalışan yüzlerce akademisyen, 1971 yılından beri her yıl düzenlenen Ulusal Ergonomi Kongrelerinde bildiri sunarak katılmaktadır. Kongrede sunulan çalışmaların geliştirilerek Ergonomi dergisine makale olarak gönderilmesi beklenmektedir. Böylece, dergi, kongre sayesinde sürekliliğini sağlayacaktır.