ISSN: 1300-1884
e-ISSN: 1304-4915
Başlangıç: 1986
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Gazi Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi DergisiMühendislik ve Mimarlık alanlarında bilimsel içerikli çalışmaları yayınlayan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi yayım dili TÜRKÇE olup, Türkçe Bilim diline katkı yapmak Derginin en önemli misyonudur. Öncelikli Mühendislik alanları: Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Malzeme, Kimya ve Endüstri mühendisliği olmakla beraber, bu alanların dışındaki diğer mühendislik branşlarından sunulan makaleler, konusuna göre Editörlük tarafından değerlendirilmekte ve ilgili olabilecek alan editörlüğüne yönlendirilmektedir. Mimarlık alanında, sosyal içerikli olmayan, hesaplamalı alanlardaki çalışmalara öncelik verilmektedir. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, uluslararası özgünlüğü olan bilimsel araştırma/tarama makalelerini değerlendirmeye almaktadır. Bunların dışında, veri analizi, genel değerlendirme, teknik rapor, anket sonucu, istatistiksel çalışmalar ve rutin mühendislik çalışmaları gibi yazılar değerlendirmeye alınmamakta ve Editörlük tarafından iade edilmektedir. Ayrıca, tarama makaleleri, davetli olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Davet olmadan sunulan makaleler değerlendirmeye alınMAmaktadır. Yeni yöntemler, yeni teknolojiler, dikkate değer iyileştirmeler, yeni uygulama alanları vb. konularda sunulan, ulusal ve uluslararası literatüre belirgin katkısı ortaya konulan bilimsel içerikli makaleler dergimizin öncelik verdiği yayınlar arasındadır. 

2022 - Cilt: 38 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Görüntü tabanlı özelliklerden ve makine öğrenmesi yöntemlerinden faydalanılarak kötücül yazılım tespiti

Araştırma Makalesi

Mikrodizi veri kümesindeki ALL, AML ve MLL lösemi türlerine ilişkin gen anomalilerinin LSTM sinir ağı ile sınıflandırılması

Araştırma Makalesi

Jeotermal sahalarda mikrosismik izleme ağlarının kurulumu

Araştırma Makalesi

Üç boyutlu baskı ile çeşitli katman yüksekliklerinde üretilen PET-G parçaların farklı sıcaklıklardaki ağırlık düşürme darbe yanıtı

Araştırma Makalesi

Batı Anadolu’daki bazı jeotermal alanların termal akışkanlarında bor izotop oranları ve borun kökeni

Araştırma Makalesi

Mor lahana özütü kullanarak grafen oksitin indirgenmesi ve oksidasyon ile fotokatalitik aktivitesinin incelenmesi

Araştırma Makalesi

Filtre uygulamaları için Polyamid 6.6 esaslı nanolif yapılı membranların elektrospinning yöntemi ile üretimi ve karakterizasyonu

Araştırma Makalesi

Ar-Ge projelerinin sınıflandırılması için doğal Türkçe dil işleme tabanlı yöntem

Araştırma Makalesi

Evrişimli sinir ağı kullanarak çoklu-pozlamalı görüntü birleştirme

Araştırma Makalesi

El hareketi tahmini için EMG sinyalleri ve uyarlamalı sinirsel bulanık çıkarım sistemine (ANFIS) dayalı bir karar verme mekanizması

Araştırma Makalesi

Asidik ortamda paslanmaz çeliğin korozyonuna yeşil inhibitör olan Nikotinamidin etkisi

Araştırma Makalesi

Gömülü kalıcı mıknatıslı-fırçasız doğru akım motorda (IPMBLDC) kullanılan farklı güç dereceli NdFeB mıknatısların motor performansına etkisinin incelenmesi

Araştırma Makalesi

Performans ölçümünde indeks model önerisi: Alışveriş merkezi uygulaması

Araştırma Makalesi

Açık dikey tip soğutucu teşhir dolabın faz değiştiren malzeme kullanılarak enerji verimliliğinin sayısal ve deneysel olarak incelenmesi

Araştırma Makalesi

Bir hastane için iki farklı birleşik ısı ve güç sisteminin termo-ekonomik incelemesi

Araştırma Makalesi

Basitleştirilmiş bir karayolu taşıtı üzerindeki akış için RANS tabanlı türbülans modellemesi ve PIV deneylerinin karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Yüksek binaların normal durum tahliye etkinliğinde asansör kullanımının analizi: iş kule örneği

Araştırma Makalesi

Oksitetrasiklin hidroklorürün doğal zeolit ile sulu çözeltilerden giderimi

Araştırma Makalesi

Organik dokulu yerleşmelerde tipo-morfolojik dizilim kodlarının incelenmesi: Manisa-Kula örneği

Araştırma Makalesi

Geleneksel konutlarda günışığı aydınlığının değerlendirilmesi: Kula geleneksel konutlarında başoda

Araştırma Makalesi

Nokta bulutları kullanılarak hafif çelik elemanlardaki şekilsel kusurların doğru tespit edilmesi ve boyutlandırılması

Araştırma Makalesi

Harmanlamaya uygun termoplastik nişasta üretimi ve termoplastik nişasta/polietilen harmanlarının morfolojik, termal, reolojik özelliklerinin belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Atmosferik basınç plazma uygulamasının POM ve PP malzemelerin yapıştırma bağı dayanımına etkisinin araştırılması

Araştırma Makalesi

Kaos durumu altında hava kargo şirketi seçimi: Bütünleşik Bayesian BWM ve WASPAS çerçevesi

Araştırma Makalesi

M1 ve M2 aydınlatma sınıfı yollar için geliştirilen bir COB LED’li yol aydınlatma armatür modelinin optik tasarımı

Araştırma Makalesi

Güç paylaşımlı hibrit elektrikli araçlar için Monte Carlo algoritması kullanarak öngörülü eşdeğer minimizasyon stratejisi

Araştırma Makalesi

İki ayaklı yürüyen robotun yürüme deseni eklem açılarının fiziksel ve matematiksel yöntemlerle elde edilmesi

Araştırma Makalesi

Üç serbestlik dereceli yeni bir küresel uçuş simülatörünün tasarımı ve kontrolü

Araştırma Makalesi

Doğru akım raylı ulaşım sistemleri için rejeneratif eviricinin PID tabanlı kontrolü

Araştırma Makalesi

Aşağı-hat MIMO-NOMA sistemlerinin max-max-max ve max-min-max anten seçim algoritmaları ile rayleigh kanallarda performans analizi

Araştırma Makalesi

Reaktif boyarmadde fonksiyonelliğinin kumaşların boyanma davranışlarına ve çevreye etkilerinin incelenmesi

Araştırma Makalesi

Paulownia Elongota Odununun Pirolizinde Sürükleyici Gaz Hızı Ve Parçacık Boyutunun Ürün Verimlerine Etkisi Ve Katran Karakterizasyonu

Araştırma Makalesi

Afyonkarahisar için elektrik üretimi eniyilemesi

Araştırma Makalesi

DLSB - Uzaklaştırılmış en önemsiz bit steganografi

Araştırma Makalesi

Karanlık ağ trafiğinin makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak tespiti ve sınıflandırılması

Araştırma Makalesi

Elektrikli araçlar için iyileştirilmiş pasif dengeleme yöntemi ile tasarlanan batarya yönetim sisteminin gerçek-zamanlı uygulaması

Araştırma Makalesi

İklimsel Tasarım Bağlamında Konut Binalarında Cephe Tasarım Parametrelerinin Hassasiyet Analizi

Araştırma Makalesi

RÜZGAR HIZ DAĞILIMI MODELİNİN YUSUFCUK ALGORİTMASI İLE PARAMETRE TAHMİNLEMESİ

Araştırma Makalesi

Sentetik Jet Eyleyici Kullanarak NACA0012 Kanat Profilinde Kaldırma Kuvveti İyileştirmesinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Çalışması

Araştırma Makalesi

Çok Amaçlı İlişkisiz Paralel Makine Çizelgeleme Problemi İçin Bir Matsezgisel Algoritma

Araştırma Makalesi

Stokastik teslim zamanlı tek makine çizelgeleme problemi için bir harmoni arama algoritması

Araştırma Makalesi

Stokastik teslim zamanlı paralel makine çizelgeleme problemi için bir genetik algoritma

Araştırma Makalesi

Üç boyutlu yazıcı teknolojisi ile üretilen geogridlerde ölçek etkisi

Araştırma Makalesi

Farklı üretim parametreleri kullanılarak 3B yazıcı ile üretilen test numunelerinin sürünme davranışlarının deneysel olarak incelenmesi

Araştırma Makalesi

Elektro-erozyon yöntemiyle işlenmiş Ti6Al4V alaşımının yüzey kalitesinin manyetik aşındırıcılarla işleme yöntemiyle iyileştirilmesi

Araştırma Makalesi

Mühendislik Alanındaki Türkçe Akademik Metinler için Makine Öğrenmesi Destekli Doğal Dil İşleme Çalışmaları ve Bir Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi: TÜBİTAK Projeleri Örneği

Araştırma Makalesi

Otonom Araç Tasarımı için Gerçek Zamanlı Benzetim Ortamı Mimarisi

Araştırma Makalesi

Sonlu elemanlar yöntemi ile lomber spine implant tasarımı ve biyomekanik etkilerin belirlenmesi

Araştırma Makalesi

I-CBA: Veriden habersiz ve arttırımlı sınıflandırmaya dayalı birliktelik kuralları çıkarma mimarisi

Araştırma Makalesi

ENDÜSTRİYEL HÜCRELERDE BULANIK TABANLI TAŞIMA YÖNTEMİ SEÇİMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN METODOLOJİ: VAKA ÇALIŞMASI

Araştırma Makalesi

Bir süpermarket zincirinde iki seviyeli tedarikçi yönetimli stok problemi için etkili bir sezgisel yöntem

Araştırma Makalesi

Montmorillonit bazlı nanokiller kullanılarak kristal viyolet boyar maddesinin sulu çözeltilerden giderimi: Kinetik ve denge çalışmaları

Araştırma Makalesi

Aktif kefir biyokütlesi ile Remazol Turuncu RGB boyar maddesinin konvansiyonel ve sonikasyon destekli biyosorpsiyonu

Araştırma Makalesi

Karışık taşınım ile olan ısı transferinin farklı geometrideki akış engelleri kullanılarak iyileştirilmesinin sayısal olarak incelenmesi

Araştırma Makalesi

MAKİNA ÖĞRENMESİ İLE PENCERE PARAMETRELERİNİN BİNA PERFORMANSINA ETKİSİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÖZETİLEREK İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

Spektral olarak ayarlanabilir ve polarizasyon bağımsız çift bant plazmonik mükemmel soğurucunun sayısal analizi

Araştırma Makalesi

Farklı endüstriyel uygulamalar için: dış rotorlu ve düşük devirli asenkron makine tasarımı

Araştırma Makalesi

Buğday Sapından Nanoselüloz Üretiminde Farklı Enzimatik Ön Muamele İşlemlerinin Etkisi

Araştırma Makalesi

Tam düzenli ağ üreteciyle entegre edilmiş otomatik mühimmat tasarım ve analiz yazılımı geliştirilmesi

Araştırma Makalesi

Endüstri 4.0 Kapsamında Beyaz Eşya Sektöründe Dijital Dönüşüm Yetkinliğinin MACBETH ve EDAS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Kısmi Seramik Kaplı Pistonlu Buji Ateşlemeli Motora Su Enjeksiyonunun Etkileri

Araştırma Makalesi

İşbirlikli insansız hava araçlarının iletişiminin Nakagami-m sönümlemeli kanal altında etkisi

Araştırma Makalesi

Eksenel basınç kuvveti ve eğilme momentine maruz çelik boruların performans kriterlerinin saptanması

Araştırma Makalesi

Bir Süt Fabrikasında Süt Tozu Üretimi Proses İhtiyacı İçin Isı Eşanjörü Tasarımı Ve Had Analizi

Araştırma Makalesi

Türkiye’de bir LPG dolum Terminali için Açık Alan LPG Buhar Bulutu Patlama Riskinin Sonuç Analizi Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Beyşehir Gölü Milli Parkının Çevresel Değerlemesi

Araştırma Makalesi

Hava araçlarında kablolamada kablo düzeninin, kablolar arası uzaklığın ve ortam sıcaklığının kablo akım taşıma kapasitesine etkisinin sonlu elemanlar yöntemi ile çoklu fiziksel analizi

Araştırma Makalesi

İki amaçlı İHA filosu rota planlaması: kesin ve sezgisel yöntemler

Araştırma Makalesi

Derleme: Algılayıcı ve biyomalzeme üretiminde eklemeli imalat

Araştırma Makalesi

Jelatin ve PVA Kaplı Nanopartiküller ile EP Yağ Katkısının Tribolojik Performanslarının Araştırılması

Araştırma Makalesi

Derin öğrenme kullanılarak mobil cihazlar için gerçek zamanlı yangın ve duman tespiti

Araştırma Makalesi

Spektrum Paylaşım Modelinde İkincil Kullanıcıların Nakagami-m ve Log-Normal Sönümlemeli Kanallar üzerindeki Kapasite Analizi

Araştırma Makalesi

Yaya bölgeleri erişebilirliğinin kullanıcı ve peyzaj karakteri açısından irdelenmesi

Araştırma Makalesi

Faktör analizi tabanlı hibrit SWARA-VIKOR yöntemleri ile tedarikçi değerlendirme

Araştırma Makalesi

Sürdürülebilir endüstriyel özellikleri taşıyan seramik sağlık gereci sırları üretiminde mikronize pomzanın kullanımı

Araştırma Makalesi

Karmaşık Objeler İçeren Çok Katmanlı Periyodik Yapılardan Saçılan Elektromanyetik Dalgaların Analizi için Katmanlar Arası Akımları Kullanan Verimli Bir Integral Denklem Yöntemi

Araştırma Makalesi

FV sistemler için DSP tabanlı hibrit kontrol yöntemi

Araştırma Makalesi

Akciğer Tümör Tespiti için Mikrodalga Sistem Tasarımı ve Analizler

Araştırma Makalesi

Türkiye’de ikinci el araçların büyük veri ve makine öğrenme teknikleriyle analizi ve fiyat tahmini

Araştırma Makalesi

BETONARME PERDELERDE ENERJİ SÖNÜMLEME KAPASİTESİNİN META-MODELLEME YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

Yazılım projeleri geliştirme yöntemi seçimi için bulanık AHP, EDAS, WASPAS ve aralık değerli nötrosofik z-sayısının kullanımına ilişkin bir uygulama

Araştırma Makalesi

Betonarme Binalarda Düzensiz Çerçeveleşmenin Yanal Ötelemeye Etkilerini Bulmak İçin Yeni Bir Yaklaşım

Araştırma Makalesi

M-CSK-Flip-OFDM sistemlerinin RS ve CC kodlama altında BER ve PAPR analizlerinin incelenmesi

Araştırma Makalesi

Tarihi bir çevrede kent turizminin erişilebilirliğini geliştirmek için mekan dizimine (space syntax) dayalı bir analiz yöntemi

Araştırma Makalesi

1.5W Lazer Diyot Çift-Uç Pompalı Levha Geometrisine sahip Cr:Nd:GSGG için Termal Analiz ve İyileştirilmiş Tutucu Tasarımı

Araştırma Makalesi

Sıcaklık Değişiminin Akım Sinterleme Yöntemi Üretilmiş Zn-Al/SiC/Gr Hibrit Kompozitlerin Mikroyapı ve Fiziksel Özelliklerine Etkisi

En Çok İndirilen Makaleler

OSMANLI CAMİLERİNDE MEKAN KURGUSU AÇISINDAN KARE TABANLI BALDAKEN VARYASYONLARI (15.-17.YY.)[#89362]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
12.709
Borsada Göstergelerle Teknik Analiz İçin Bir Karar Destek Sistemi[#89300]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
11.423
SODYUM HİDROKSİT (NaOH) VE POTASYUM HİDROKSİT (KOH) KULLANILARAK ÜRETİLEN MISIR YAĞI BİYODİZELLERİNİN OPTİMUM REAKSİYON PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI[#90079]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
10.852
Havacılık Alanında Kullanılan Alüminyum Alaşımlarının Seçimi[#89301]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
8.766
Saman Balyası İle Yapılanma: Kırıkkale-Hasandede’de Bir Prototipin Yapımı[#89290]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
7.377
Mimarlık Eğitim Programları: Mimari Tasarım Ve Teknoloji İle Bütünleşme[#89305]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
6.688
LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI[#89840]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
6.376
BİR İŞLETMEDE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ İÇİN YENİ BİR MODEL TASARIMI VE UYGULAMASI[#89359]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi