Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1300-1884 | e-ISSN 1304-4915 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |


Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi DergisiMühendislik ve Mimarlık alanlarında ulusal ve uluslararası akademik içerikli çalışmaları yayınlayan hakemli, Q2 Journal Listesinde yer alan bilimsel bir dergidir. Dergi yayım dili TÜRKÇE olup, Türkçe Bilim diline katkı yapmak Derginin en önemli misyonudur. Öncelikli Mühendislik alanları: Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Malzeme, Kimya ve Endüstri mühendisliği olmakla beraber, bu alanların dışındaki diğer mühendislik branşlarından sunulan makaleler, konusuna göre Editörlük tarafından değerlendirilmekte ve ilgili olabilecek alan editörlüğüne yönlendirilmektedir. Mimarlık alanında, sosyal içerikli olmayan, hesaplamalı alanlardaki çalışmalara öncelik verilmektedir. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, uluslararası özgünlüğü olan bilimsel araştırma/tarama makalelerini değerlendirmeye almaktadır. Bunların dışında, veri analizi, genel değerlendirme, teknik rapor, anket sonucu, istatistiksel çalışmalar ve rutin mühendislik çalışmaları gibi yazılar değerlendirmeye alınmamakta ve Editörlük tarafından iade edilmektedir. Ayrıca, tarama makaleleri, davetli olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Davet olmadan sunulan makaleler değerlendirmeye alınMAmaktadır. Yeni yöntemler, yeni teknolojiler, dikkate değer iyileştirmeler, yeni uygulama alanları vb. konularda sunulan, ulusal ve uluslararası literatüre belirgin katkısı ortaya konulan bilimsel içerikli makaleler dergimizin öncelik verdiği yayınlar arasındadır. 

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-1884 | e-ISSN 1304-4915 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi DergisiMühendislik ve Mimarlık alanlarında ulusal ve uluslararası akademik içerikli çalışmaları yayınlayan hakemli, Q2 Journal Listesinde yer alan bilimsel bir dergidir. Dergi yayım dili TÜRKÇE olup, Türkçe Bilim diline katkı yapmak Derginin en önemli misyonudur. Öncelikli Mühendislik alanları: Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Malzeme, Kimya ve Endüstri mühendisliği olmakla beraber, bu alanların dışındaki diğer mühendislik branşlarından sunulan makaleler, konusuna göre Editörlük tarafından değerlendirilmekte ve ilgili olabilecek alan editörlüğüne yönlendirilmektedir. Mimarlık alanında, sosyal içerikli olmayan, hesaplamalı alanlardaki çalışmalara öncelik verilmektedir. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, uluslararası özgünlüğü olan bilimsel araştırma/tarama makalelerini değerlendirmeye almaktadır. Bunların dışında, veri analizi, genel değerlendirme, teknik rapor, anket sonucu, istatistiksel çalışmalar ve rutin mühendislik çalışmaları gibi yazılar değerlendirmeye alınmamakta ve Editörlük tarafından iade edilmektedir. Ayrıca, tarama makaleleri, davetli olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Davet olmadan sunulan makaleler değerlendirmeye alınMAmaktadır. Yeni yöntemler, yeni teknolojiler, dikkate değer iyileştirmeler, yeni uygulama alanları vb. konularda sunulan, ulusal ve uluslararası literatüre belirgin katkısı ortaya konulan bilimsel içerikli makaleler dergimizin öncelik verdiği yayınlar arasındadır. 

Cilt 36 - Sayı 2 - 5 Mar 2021
 1. BİST 100 getiri zaman serisinin kaotik analizi ve ANFIS ile kısa dönemli öngörülebilirliği
  Sayfalar 577 - 592
  Büşra MOLLA, Gültekin CAGIL, Yılmaz UYAROĞLU
 2. Uyartım frekansının kestiriminde istatistiksel anlamlılığa dayalı olarak seçilen durağan durum görsel uyarılmış potansiyellere ait dalgacık özniteliklerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 593 - 606
  Ebru SAYILGAN, Yilmaz YÜCE, Yalçın İŞLER
 3. Kafes yapı tasarım ve optimizasyonunda kullanılan geometrik sınırların eklemeli imalat kısıtlarına bağlı olarak belirlenmesi
  Sayfalar 607 - 626
  Recep Muhammet GÖRGÜLÜARSLAN
 4. Dikdörtgen bir kanaldaki farklı kavite geometrilerinin akışa etkilerinin deneysel ve sayısal incelenmesi
  Sayfalar 627 - 640
  Yücel ÖZMEN, Erhan AKSU, Nurhan GÜRSEL ÖZMEN
 5. Betonarme perdelerin yığılı plastik davranış ile doğrusal olmayan modellenmesi ve hasar sınırları
  Sayfalar 641 - 654
  Zeynep DEĞER, Çağrı BAŞDOĞAN
 6. Yapım sürecine etki eden ve fiziksel olmayan israf nedenlerinin analizi
  Sayfalar 655 - 668
  Gizem CAN, Elçin Filiz TAŞ
 7. Uzun süreli radyofrekansı elektromanyetik alan seviyesinin izlenmesi ve modellenmesi
  Sayfalar 669 - 684
  Çetin KURNAZ, Mustafa MUTLU
 8. Tek eksenli epoksi-cam kompozit manipülatörün titreşim kontrolünün FFT yöntemi ile analizi
  Sayfalar 684 - 700
  Şahin YAVUZ, Hira KARAGÜLLE
 9. Metin Duygu sınıflandırılmasında hibrit wavelet yönteminin kullanımı
  Sayfalar 701 - 714
  İlknur DÖNMEZ, Zafer ASLAN
 10. FastGTWR: Hızlı coğrafi ve zamansal ağırlıklı regresyon yaklaşımı
  Sayfalar 715 - 726
  Murat TAŞYÜREK, Mete ÇELİK
 11. Yakın-fay yer hareketi etkisindeki kablo-destekli köprülerin asinkronize dinamik analizi
  Sayfalar 727 - 742
  Kurtulus SOYLUK, Hayrettin KARACA
 12. Fonksiyonel derecelendirilmiş sandviç kirişlerin Navier yöntemiyle serbest titreşim ve burkulma analizi
  Sayfalar 743 - 758
  Muhittin TURAN, Volkan KAHYA
 13. İnsanın günlük aktivitelerinin yeni bir veri kümesi: Derin öğrenme tekniklerini kullanarak sınıflandırma performansı için kıyaslama sonuçları
  Sayfalar 759 - 778
  İbrahim Ali METİN, Bahadir KARASULU
 14. UVA uygulamalarıyla topraktaki PCB’lerin gideriminde H2O2 kullanımı
  Sayfalar 779 - 792
  Büşra TANDOĞAN, Gizem EKER ŞANLI
 15. Seru üretim sistemlerinde yükleme problemi için karışık tamsayılı bir matematiksel model ve mat-sezgisel çözüm yaklaşımı
  Sayfalar 793 - 806
  Emre ÇALIŞKAN, Selçuk Kürşat İŞLEYEN, Hakan ÇERÇİOĞLU
 16. İki aşamalı yer seçimi ve eş zamanlı topla dağıt araç rotalama problemi: Karışık tam sayılı matematiksel model ve sezgisel yaklaşım
  Sayfalar 807 - 822
  Ece Arzu YILDIZ, İsmail KARAOĞLAN, Fulya ALTIPARMAK
 17. Esnek çizelgeleme politikalarını içeren tur çizelgeleme problemleri için matematiksel programlama tabanlı meta-sezgisel bir çözüm yaklaşımı
  Sayfalar 823 - 840
  Şeyda TOPALOĞLU YILDIZ, Mustafa AVCI, Gökalp YILDIZ
 18. Sonlu elemanlar yöntemi ile çatlaklı konik kirişlerde serbest titreşim analizi ve hasar konumlarının belirlenmesi
  Sayfalar 841 - 854
  Volkan KAHYA, Sebahat KARACA, Sevgi GÜNEŞ
 19. Müşteri şikayetlerini değerlendirme sisteminin süreç optimizasyonu ve müşteri odaklı yeni bir model önerisi
  Sayfalar 855 - 870
  Vedat ÇEKİCİ, Oya YÜREGİR
 20. Seri kapasitör içeren şebekelerde k-en yakın komşuluk (k-EYK) sınıflandırma yöntemi kullanılarak geniş bölge izleme tabanlı yeni bir arızalı hat belirleme algoritması
  Sayfalar 871 - 882
  Doğan Can SAMUK, Fatih Mehmet NUROĞLU
 21. Farklı çapraz bağlayıcılar uygulanmış viskon yüzeyin buruşmazlık ve performans özellikleri
  Sayfalar 883 - 896
  Mehmet ORHAN
 22. Belirsizlik altında iletim genişleme planlama problemi için yeni iki seviyeli sağlam modeller
  Sayfalar 897 - 912
  Ercan ŞENYİĞİT, Selçuk MUTLU
 23. Hastanelerde yangın güvenliği: Konunun Türkiye bağlamında incelenmesi ve bir politika önerisi
  Sayfalar 913 - 924
  Sedat ALTINDAŞ
 24. Yaygın kullanılan bazı optimizasyon fonksiyonlarının melez bir algoritma ile çözümü
  Sayfalar 925 - 938
  Mehmet CENGİZ, Emre ÇOMAK
 25. Öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu içeren geri kazanılmış agregalı betonların fiziksel ve mekanik özellikleri
  Sayfalar 939 - 952
  Özgür ÇAKIR, Selin SAYACA
 26. Çok katlı tesis yerleşim problemi için iki aşamalı yaklaşım: Benders ayrıştırma algoritması
  Sayfalar 953 - 970
  Hüseyin KARATEKE, Ramazan ŞAHİN
 27. Yol dolgusunda kullanılan geri dönüştürülmüş beton agregasının esneklik özelliklerine donma çözülme etkisi
  Sayfalar 971 - 984
  Merve AKBAŞ, Recep İYİSAN
 28. Çok ince taneli yüksek fırın cüruflu çimento ile stabilize edilmiş düşük plastisiteli killi zeminin mühendislik özellikleri
  Sayfalar 985 - 996
  Eyubhan AVCI, Murat MOLLAMAHMUTOGLU, Emre DEVECİ, Aydın GÖKÇE
 29. Veri çoğaltma kullanılarak derin öğrenme ile beyin tümörlerinin sınıflandırılması
  Sayfalar 997 - 1012
  Kali GURKAHRAMAN, Rukiye KARAKIŞ
 30. Döner çekirdek cpu tarifeleme algoritmasının optimum parametre değerlerinin genetik algoritma ile bulunması
  Sayfalar 1013 - 1028
  Selçuk ÖKDEM, Betül KOŞMAZ
 31. Lazerle metal toz ergitme prosesinde kalıntı gerilmelerin mikro girinti tekniği ile incelenmesi
  Sayfalar 1029 - 1040
  Evren YASA, Özgür POYRAZ
 32. Kararsız bulanık dilsel terim setleri ile iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme süreci için model önerisi: Plastik sektöründe bir uygulama
  Sayfalar 1041 - 1054
  Asli ÇALIŞ BOYACI, Muhsin Burak SOLMAZ, Mehmet KABAK
 33. Remazol Ultra Kırmızı RGB reaktif boyar maddesinin metabolik olarak aktif kefir biyokütlesi ile biyosorpsiyonu
  Sayfalar 1055 - 1074
  Ali Osman ERDOĞDULAR, Dilek KILIÇ APAR
 34. İzobütan dehidrojenasyonunda Cr@MCM-41 katalizörlerinin etkinliğinin incelenmesi
  Sayfalar 1075 - 1088
  Saliha ÇETİNYOKUŞ, Meltem DOGAN
 35. Ortadan mesnetli mikro kirişin doğrusal titreşim hareketleri
  Sayfalar 1089 - 1104
  Şevki AKKOCA, Süleyman Murat BAĞDATLI, Necla TOĞUN
 36. Polietilen ince filmin dielektrik özelliklerinin frekans, sıcaklığa bağlı davranışı ve camsı geçiş sıcaklığının tespiti
  Sayfalar 1105 - 1118
  Şahin YAKUT
 37. İyileştirilmiş su çevrim algoritmasıyla optimal yük akışı
  Sayfalar 1119 - 1132
  Ozan AKDAĞ, Celaleddin YEROĞLU
 38. Meta-sezgisel algoritmalar kullanarak güneş pili modellerinin parametre çıkarımında karşılaştırmalı performans analizi
  Sayfalar 1133 - 1144
  Zeynep GARİP, Murat Erhan ÇİMEN, Ali Fuat BOZ
 39. Bir ters-basamak üzerindeki engellerin etrafındaki akışın sayısal olarak incelenmesi
  Sayfalar 1145 - 1158
  Seyfettin BAYRAKTAR
 40. Görüntü işleme algoritması kullanarak elektrotermal mikro-aktüatörün karakterizasyonu
  Sayfalar 1159 - 1170
  Osman ÜLKİR