Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-1884 | e-ISSN 1304-4915 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |


Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi DergisiMühendislik ve Mimarlık alanlarında ulusal ve uluslararası akademik içerikli çalışmaları yayınlayan hakemli, bilimsel bir dergidir. Öncelikli Mühendislik alanları, Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Malzeme, Kimya ve Endüstri mühendisliği olmakla beraber, bu alanların dışındaki diğer mühendislik branşarından sunulan makaleler, konusuna göre Editörlük tarafından değerlendirilmekte ve ilgili olabilecek alan editörlüğüne yönlendirilmektedir. Mimarlık alanında, sosyal içerikli olmayan, hesaplamalı alanlardaki çalışmalara öncelik verilmektedir. 


Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, uluslararası özgünlüğü olan bilimsel araştırma/tarama makalelerini değerlendirmeye almaktadır. Bunların dışında, veri analizi, değerlendirme, teknik rapor, anket sonucu, istatistiksel çalışmalar gibi yazılar değerlendirmeye alınmamakta ve Editörlük tarafından ret edilmektedir. Ayrıca, tarama makaleleri, davetli olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Davet olmadan sunulan makaleler değerlendirmeye alınmadan ret edilmektedir.

Mühendislik ve mimarlık alanlarında, yeni yöntemler, yeni teknolojiler, dikkate değer iyileştirmeler, yeni uygulama alanları vb. konularda sunulan bilimsel içerikli makaleler dergimizin öncelik verdiği yayınlar arasındadır. 

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-1884 | e-ISSN 1304-4915 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi DergisiMühendislik ve Mimarlık alanlarında ulusal ve uluslararası akademik içerikli çalışmaları yayınlayan hakemli, bilimsel bir dergidir. Öncelikli Mühendislik alanları, Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Malzeme, Kimya ve Endüstri mühendisliği olmakla beraber, bu alanların dışındaki diğer mühendislik branşarından sunulan makaleler, konusuna göre Editörlük tarafından değerlendirilmekte ve ilgili olabilecek alan editörlüğüne yönlendirilmektedir. Mimarlık alanında, sosyal içerikli olmayan, hesaplamalı alanlardaki çalışmalara öncelik verilmektedir. 


Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, uluslararası özgünlüğü olan bilimsel araştırma/tarama makalelerini değerlendirmeye almaktadır. Bunların dışında, veri analizi, değerlendirme, teknik rapor, anket sonucu, istatistiksel çalışmalar gibi yazılar değerlendirmeye alınmamakta ve Editörlük tarafından ret edilmektedir. Ayrıca, tarama makaleleri, davetli olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Davet olmadan sunulan makaleler değerlendirmeye alınmadan ret edilmektedir.

Mühendislik ve mimarlık alanlarında, yeni yöntemler, yeni teknolojiler, dikkate değer iyileştirmeler, yeni uygulama alanları vb. konularda sunulan bilimsel içerikli makaleler dergimizin öncelik verdiği yayınlar arasındadır. 

Cilt 35 - Sayı 1 - Eki 2019
 1. Kombine flaş ikili jeotermal santrali ve entegre hidrojen üretim sisteminin yaşam döngü maliyet analizi
  Sayfalar 1 - 16
  Ceyhun Yılmaz
 2. Oluklu alüminyum sandviç panellerde kor yüksekliğinin enerji sönümleme kapasitesine olan etkisi
  Sayfalar 17 - 26
  Cenk Kılıçaslan , Musatafa Güden
 3. Zemin-hücresel dolgu elemanlarının sürtünme davranışlarının laboratuvarda yapılan çekme deneyleri ile belirlenmesi
  Sayfalar 27 - 38
  Adem Işık , Ayhan Gürbüz , Özgür Anıl
 4. Fiziksel ve kimyasal olarak modifiye edilmiş proses atığının sentetik atıksudan ağır metal gideriminde başarısının araştırılması
  Sayfalar 39 - 50
  Muhammed Kamil Öden
 5. Elektroperokson prosesi ile tannik asit oksidasyonu
  Sayfalar 51 - 60
  Özge Türkay
 6. Kalp seslerini kaydeden ve otomatik S1-S2 dalgası belirleyen sistem tasarımı
  Sayfalar 61 - 70
  Mehmet Feyzi AKŞAHİN , BURCU OLTU , BÜŞRA KÜBRA KARACA
 7. Dönüştürülmüş ölçümler Kalman filtresi tabanlı skalerle ağırlıklandırılmış etkileşimli çoklu model
  Sayfalar 71 - 80
  Kübra Turgut , Ali Köksal Hocaoğlu
 8. Entegre çok kriterli karar verme yöntemleriyle sağlık sektöründe iş sağlığı ve güvenliği performansının ölçülmesi
  Sayfalar 81 - 96
  Ammar Yasir Korkusuz , Umut Hulusi İnan , Yavuz Özdemir , Hüseyin Başlıgil
 9. Çöz-aktar röle-yardımlı-NOMA sistemlerinin hata başarımlarının analizi ve kullanıcılar arası adillik için bir güç paylaşım protokolü
  Sayfalar 97 - 108
  Ferdi Kara , Hakan Kaya
 10. Sıcak su kürünün silis dumanı takviyeli çimento harçlarının mekanik özelliklerine ve dayanıklılığına etkisi
  Sayfalar 109 - 126
  Ceren İnce
 11. Sarı Kantaron (Hypericum perforatum) katkılı kitosan ve jelatin esaslı yara örtücü filmlerinin üretimi ve karakterizasyonu
  Sayfalar 127 - 136
  İlknur Küçük , Nigar Yıldırım
 12. Kumanda yükleme sistemlerinin geliştirilmesine yönelik bir mühendislik uçuş simülatörü
  Sayfalar 137 - 146
  Yiğit Taşcıoğlu , Mehmet Murat Aygün
 13. Kabuk yalıtımının bina ısıtma enerjisi ihtiyacına, maliyetine ve karbon ayak izine etkisinin yaşam döngüsü bakış açısıyla değerlendirmesi
  Sayfalar 147 - 164
  Murat Altun , Çağla Meral Akgül , Aslı Akçamete
 14. Çekirge optimizasyon algoritması kullanılarak çok makinalı güç sistemi için gürbüz kesir dereceli PID kararlı kılıcısı tasarımı
  Sayfalar 165 - 180
  Baran Hekimoğlu
 15. Nevşehir ve çevresindeki volkanik yapıların sismik soğurulma yöntemi ile belirlenmesi
  Sayfalar 181 - 192
  Şakir Şahin , Erdinç Öksüm
 16. Üstel pencere ailesi tabanlı yeni M-kanallı kosinüs modüleli tekdüze süzgeç öbeklerinin tasarımı, analizi ve EKG altbant işleme uygulaması
  Sayfalar 193 - 212
  Kemal Avci , Eda Gümüşsoy
 17. Uzun kısa-dönem bellekli sinir ağlarıyla prozodik açıdan türkçe ağız tanıma
  Sayfalar 213 - 224
  Gültekin Işık , Harun Artuner
 18. AISI 316L çeliğinin tornalanmasında kesici takım formlarının yüzey bütünlüğü üzerine etkisi
  Sayfalar 225 - 240
  Hüseyin Gürbüz , Ulvi Şeker , Fırat Kafkas
 19. Helenistik kulelerde yanal yüke ilişkin düzlem içi ve düzlem dışı duvar davranışının duvar profilleri ve açıklık tiplerine bağlı olarak incelenmesi
  Sayfalar 241 - 254
  Funda Gençer , Mine Hamamcıoğlu Turan , Engin Aktaş
 20. Doğal gürültü tomografisinden İzmir İç Körfezi’nin 3-B üst kabuk hız yapısı
  Sayfalar 255 - 274
  Emre Mulumulu , Çağlar Özer , Elçin Gök , Francisco J. Chavez-Garcia , Orhan Polat
 21. Maksimum bağlanabilirlik kapasitesi hesabına yönelik geliştirilen yeni bir matematiksel model
  Sayfalar 275 - 286
  Kadir Doğanşahin , Bedri Kekezoğlu , Recep Yumurtacı
 22. Açı ve polarizasyondan bağımsız ultra geniş bantlı frekans seçici yüzey tasarımı
  Sayfalar 287 - 296
  Aybike Kocakaya , Gonca Çakır , Sibel Çimen
 23. 18650 lityum-iyon ve 6HR61 nikel-metal hidrit tekrar şarj edilebilir pillerinin elektrokimyasal empedans analizi
  Sayfalar 297 - 310
  Uğur Moralı , Salim Erol
 24. Titanyum ile tane inceltmenin Al-25Zn alaşımının mikroyapı, mekanik ve korozyon özelliklerine etkisinin incelenmesi
  Sayfalar 311 - 322
  Ali Paşa Hekimoğlu , Merve Çalış
 25. Soğuk ekstrüzyon prosesinin termo-mekanik bağlı sonlu elemanlar analizi ile incelenmesi
  Sayfalar 323 - 336
  Mehmet Okan Görtan , Osman Selim Türkbaş , Korhan Babacan Yılmaz , Bora Yıldırım
 26. K-boyutlu ağaç ve uyarlanabilir yarıçap (KD-AR Stream) tabanlı gerçek zamanlı akan veri kümeleme
  Sayfalar 337 - 354
  Ali Şenol , Hacer Karacan
 27. OAN: aykırı kayıt yönelimli fayda temelli mahremiyet koruma modeli
  Sayfalar 355 - 368
  Yavuz Canbay , Yılmaz Vural , Şeref Sağıroğlu
 28. I-enkesitli çelik hadde eğilme elemanları için eski ve yeni Türk tasarım dökümanlarındaki esasların karşılaştırılması
  Sayfalar 369 - 386
  Seval Pınarbaşı , Mohammad Samim Nasrat
 29. Erzincan Değirmenliköy Kilisesi apsis hasarının teknik olarak araştırılması
  Sayfalar 387 - 402
  Semi Emrah Aslay , Dilek Okuyucu
 30. Düzgün kosinüs modüleli süzgeç bankaları –pencere fonksiyonu tabanlı yeni bir kaskat yöntem
  Sayfalar 403 - 418
  Gokcen Ozdemir , Nurhan Karaboga
 31. Atık yumurta kabuklarından sentezlenen hidroksiapatitin Remazol N.Blue RGB boyarmaddesinin adsorpsiyonunda değerlendirilmesi
  Sayfalar 419 - 430
  Müjgan OKUR , DİLŞAD DOLUNAY ESLEK KOYUNCU
 32. Trabzon - Giresun arasında bulunan fındık bahçelerinde bazı ağır metallerin (Cr, Ni, Pb) tespiti ve değerlendirilmesi
  Sayfalar 431 - 442
  Engin Pehlivan , Rafet Aslantaş
 33. Evrişimsel sinir ağı ve iki-boyutlu karmaşık gabor dönüşümü kullanılarak hiperspektral görüntü sınıflandırma
  Sayfalar 443 - 456
  Kazım Hanbay
 34. Karbon fiber takviyeli kompozit (KFTK) malzemelerin frezelenmesinde delaminasyon ve kesme kuvvetlerinin değerlendirilmesi ve matematiksel modellenmesi
  Sayfalar 457 - 466
  Selçuk Yağmur , Abdullah Kurt , Ulvi Şeker
 35. Tek değişkenli zaman serileri tahmini için öznitelik tabanlı hibrit ARIMA-YSA modeli
  Sayfalar 467 - 478
  Ümit Çavuş Büyükşahin , Şeyda Ertekin
 36. Nesne tabanlı görüntü analizinde yeni trend - ontoloji
  Sayfalar 479 - 494
  Zeynep Şener , Melis Uzar
 37. Metanın oksidatif birleşme reaksiyonu için Mn/Na2WO4/SiO2 katalizörü üzerinde reaksiyon parametrelerinin etkisinin incelenmesi
  Sayfalar 495 - 506
  Hasan Özdemir , M.A. Faruk Öksüzömer , Mehmet Ali Gürkaynak
 38. Granüler yol malzemeleri için regresyon yöntemiyle Esneklik modülü (Mr) tahmin modeli geliştirilmesi
  Sayfalar 507 - 518
  Altan YILMAZ
 39. İçme suyu havzası koruma sınırlarının belirlenmesine yeni yöntem önerisi: Kırklareli barajı içme suyu havzası örneği
  Sayfalar 519 - 536
  Azem Kuru , Azime Tezer
 40. Şebekeye bağlı yenilenebilir enerji kaynaklı eviriciler için yeni bir akım kontrol stratejisi
  Sayfalar 537 - 550
  Mehmet Emin Meral , Doğan Çelik