Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-1884 | e-ISSN 1304-4915 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |


Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi DergisiMühendislik ve Mimarlık alanlarında ulusal ve uluslararası akademik içerikli çalışmaları yayınlayan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergi yayım dili TÜRKÇE olup, Türkçe Bilim diline katkı yapmak Derginin en önemli misyonudur.

Öncelikli Mühendislik alanları: Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Malzeme, Kimya ve Endüstri mühendisliği olmakla beraber, bu alanların dışındaki diğer mühendislik branşlarından sunulan makaleler, konusuna göre Editörlük tarafından değerlendirilmekte ve ilgili olabilecek alan editörlüğüne yönlendirilmektedir.

Mimarlık alanında, sosyal içerikli olmayan, hesaplamalı alanlardaki çalışmalara öncelik verilmektedir. 

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, uluslararası özgünlüğü olan bilimsel araştırma/tarama makalelerini değerlendirmeye almaktadır. Bunların dışında, veri analizi, değerlendirme, teknik rapor, anket sonucu, istatistiksel çalışmalar gibi yazılar değerlendirmeye alınmamakta ve Editörlük tarafından ret edilmektedir. Ayrıca, tarama makaleleri, davetli olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Davet olmadan sunulan makaleler değerlendirmeye alınmadan ret edilmektedir.

Mühendislik ve mimarlık alanlarında, yeni yöntemler, yeni teknolojiler, dikkate değer iyileştirmeler, yeni uygulama alanları vb. konularda sunulan bilimsel içerikli makaleler dergimizin öncelik verdiği yayınlar arasındadır. 

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-1884 | e-ISSN 1304-4915 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi DergisiMühendislik ve Mimarlık alanlarında ulusal ve uluslararası akademik içerikli çalışmaları yayınlayan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergi yayım dili TÜRKÇE olup, Türkçe Bilim diline katkı yapmak Derginin en önemli misyonudur.

Öncelikli Mühendislik alanları: Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Malzeme, Kimya ve Endüstri mühendisliği olmakla beraber, bu alanların dışındaki diğer mühendislik branşlarından sunulan makaleler, konusuna göre Editörlük tarafından değerlendirilmekte ve ilgili olabilecek alan editörlüğüne yönlendirilmektedir.

Mimarlık alanında, sosyal içerikli olmayan, hesaplamalı alanlardaki çalışmalara öncelik verilmektedir. 

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, uluslararası özgünlüğü olan bilimsel araştırma/tarama makalelerini değerlendirmeye almaktadır. Bunların dışında, veri analizi, değerlendirme, teknik rapor, anket sonucu, istatistiksel çalışmalar gibi yazılar değerlendirmeye alınmamakta ve Editörlük tarafından ret edilmektedir. Ayrıca, tarama makaleleri, davetli olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Davet olmadan sunulan makaleler değerlendirmeye alınmadan ret edilmektedir.

Mühendislik ve mimarlık alanlarında, yeni yöntemler, yeni teknolojiler, dikkate değer iyileştirmeler, yeni uygulama alanları vb. konularda sunulan bilimsel içerikli makaleler dergimizin öncelik verdiği yayınlar arasındadır. 

Cilt 35 - Sayı 4 - 21 Tem 2020
 1. Agrega hacminin ultra yüksek performanslı betonun büzülme, reolojik ve mekanik özelliklerine etkisi
  Sayfalar 1701 - 1718
  Çağlar YALÇINKAYA , Burak FELEKOĞLU , Halit YAZICI
 2. Çözeltiden üfleme ile nanolif üretim yönteminde hava basıncının nanolif üretimine etkisi
  Sayfalar 1719 - 1728
  Yusuf POLAT , Murat Umut YANGAZ , Mehmet Durmuş ÇALIŞIR , Mehmet Zafer GÜL , Ali DEMİR , Bulent EKİCİ , Ali KILIÇ
 3. İki amaçlı ters çok kriterli sıralama problemi için hedef programlama modeli
  Sayfalar 1729 - 1736
  Billur ECER , Mehmet KABAK , Metin DAĞDEVİREN
 4. Doğu Akdeniz’de petrol kirliliğinin modellenmesi
  Sayfalar 1737 - 1750
  Elif PEHLİVANOGLU-MANTAS , Muhittin Güneş Onay , Flávio MARTİNS
 5. Metal imalat sektöründe kullanılan preslerin iş güvenliği açısından güvenli hale getirilmesi için teşvik sisteminin kurulması
  Sayfalar 1751 - 1766
  Tolga PEHLİVAN , Yusuf USTA
 6. Lamine kompozit ve sandviç plakaların şekil ve gerilme algılaması için yeni bir dört-düğüm noktalı ters-plaka elemanı
  Sayfalar 1767 - 1782
  Adnan KEFAL
 7. Akımsız nikel kaplanmış mikro kafes yapıların mekanik özelliklerinin incelenmesi
  Sayfalar 1783 - 1798
  Recep GÜMRÜK , Altuğ UŞUN
 8. Farklı oranlardaki çinko katkılarının AC-48100 (Al-17Si-4Cu-Mg) alaşımının yapısal, mekanik ve tribolojik özelliklerine etkisinin incelenmesi
  Sayfalar 1799 - 1814
  Ali Paşa HEKİMOĞLU , Murat HACIOSMANOĞLU , Muzaffer BAKİ
 9. Hidroelektrik santrallarda bakım çizelgeleme için hibrid bir model önerisi
  Sayfalar 1815 - 1828
  Evrencan ÖZCAN , Tuğba DANIŞAN , Tamer EREN
 10. Türkiye ulusal kuvvetli yer hareketi kayıt istasyonlarının zemin özelliklerininin belirlenmesi
  Sayfalar 1829 - 1846
  Cengiz KURTULUŞ , Fadime SERTÇELİK , İbrahim SERTÇELİK , Turgay Kuru , Kudret Tekin , Erkan Ateş , Aytaç Apak , Derya KÖKBUDAK , Selim SEZER , Derya YALÇIN
 11. Aralıklı gri sayı tabanlı A-GİA ve gri EDAS yöntemleriyle rüzgar santrali yer seçimi
  Sayfalar 1847 - 1860
  Aliye Ayça SUPÇİLLER , Sena BAYRAMOĞLU
 12. Ana muharebe tankının modellenmesi ve silah salınımlarının azaltılması için LQR kontrolör tasarımı
  Sayfalar 1861 - 1876
  Muhammed Fatih ÇAKIR , Meral BAYRAKTAR
 13. Erzurum’un ilk planlama deneyimi: 1939 Lambert planı
  Sayfalar 1877 - 1896
  Doğan DURSUN
 14. Kendini tekrarlayan derin sinir ağlarının öznitelik seçim yöntemleri ile iyileştirilmesi ve zaman serisi olarak ele alınan otomatik tanımlama sistemi verilerinde kullanımı
  Sayfalar 1897 - 1912
  Yunus DOĞAN
 15. İç mekan hijyen koşullarının arttırılmasında antibakteriyel duvar boyasının etkinliğinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 1913 - 1922
  Seval BAL , Nazmiye Özlem ŞANLI
 16. Tedarik zinciri performans değerlendirmesi için yeni bir yaklaşım
  Sayfalar 1923 - 1938
  Adem ERİK , Yusuf KUVVETLİ
 17. Fonksiyonel derecelendirilmiş tüplerin enerji sönümleme davranışlarının sayısal incelenmesi
  Sayfalar 1939 - 1956
  Dursun MERİÇ , Hasan GEDİKLİ
 18. Otomobil güç aktarım sistemleri için elastomer yaylı sönüm sisteminin tasarımı ve doğrulanması
  Sayfalar 1957 - 1972
  Mehmet Onur GENÇ , Necmettin KAYA
 19. Elektrik akımı ile yabancı ot kontrolü yönteminde tekli ve çoklu elektrotların mortalite oranı üzerindeki etkisinin NDVI tekniği ile araştırılması
  Sayfalar 1973 - 1984
  Hasan ŞAHİN
 20. Otomobil ısı eşanjörlerinde kullanılan doğrudan soğutmalı döküm (DC) ve ikiz merdaneli sürekli döküm (TRC) ile üretilen modifiye edilmiş folyo 3003 alüminyum alaşımlarının elektrokimyasal yöntemler ile korozyon davranışının karakterizasyonu
  Sayfalar 1985 - 1996
  İsrafil Küçük
 21. Ardyanmalı bir turbofan motorunun çok amaçlı parçacık sürü yöntemiyle optimizasyonu
  Sayfalar 1997 - 2012
  Onder TURAN , Rıdvan ORUÇ , Tolga BAKLACİOGLU
 22. [(1H-1,2,4-triazol-3-ylimin)metil]naftalen-2-ol modifiye platin elektrodu ile askorbik asit ve dopamin varlığında ürik asit tayini
  Sayfalar 2013 - 2022
  Feyza TATLİ , Tuğba TABANLİGİL CALAM , Demet UZUN , Erdoğan HASDEMİR
 23. Yeşil tedarikçi seçimi için birleştirilmiş bir DEMATEL-QFD-AT2 BAHP yaklaşımı
  Sayfalar 2023 - 2044
  Müslüm ÖZTÜRK , Prof. Dr. Turan PAKSOY
 24. Halbach dizilimi ve PSO algoritması kullanarak DMSM'nin geometrik en iyilemesi
  Sayfalar 2045 - 2060
  Osman Can SOYGENÇ , Lale T. ERGENE
 25. Döner tip rejeneratör diferansiyel denklemlerinin çözümü için en uygun sınır şartlarının belirlenmesi
  Sayfalar 2061 - 2074
  Şaban ÜNAL
 26. İki kriterli tek makinalı çizelgeleme problemi için bir yaklaşım
  Sayfalar 2075 - 2088
  Banu LOKMAN
 27. Türkçe dilinde görüntü altyazısı: veritabanı ve model
  Sayfalar 2089 - 2100
  Elena BATTİNİ SONMEZ , Tuğba YILDIZ , Berk Dursun YILMAZ , Ali Emre DEMİR
 28. İndüksiyon ön ısıtmalı bir elektromanyetik darbe şekillendirme sisteminin deneysel analizi
  Sayfalar 2101 - 2112
  Besim BARANOĞLU , Mehmet Efe ÖZBEK , Elif AYDIN
 29. Metal-kauçuk bileşenli kasnak parçasının mekanik davranışının tespit edilmesi, sonlu elemanlar yöntemi ile analizi ve testlerle doğrulanması
  Sayfalar 2113 - 2124
  Agah UĞUZ , Ufuk PENEKLİ
 30. AlGaN/GaN tabanlı yüksek elektron hareketli transistörlerin SiC, Si ve Safir alt tabakalardaki ısıl davranışının sayısal olarak incelenmesi
  Sayfalar 2125 - 2134
  Didem Cansu İlhan , Şenol Başkaya
 31. Duygu analizi için n-aşamalı Gizli Dirichlet Ayırımı ile diğer konu modelleme yöntemlerinin karşılaştırılması
  Sayfalar 2135 - 2146
  Zekeriya Anıl GÜVEN , Banu DİRİ , Tolgahan ÇAKALOĞLU
 32. Tip-2 sinirsel bulanık denetleyici kullanarak DSP tabanlı bir elektronik güç transformatörünün deneysel kurulumu
  Sayfalar 2147 - 2160
  Hakan AÇIKGÖZ , Mustafa ŞEKKELİ
 33. Hidromekanik sıvama kalıp ve yöntem parametrelerinin benzetim yöntemine göre belirlenmesi
  Sayfalar 2161 - 2182
  Mehmet HALKACI , Murat DİLMEÇ , Mevlüt TÜRKÖZ , Ahmet ELMALI , Semih AVCI , Behcet DAĞHAN , Hüseyin Selçuk HALKACI
 34. Endüstri 4.0’ı etkileyen kriterlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi ve bir pilot uygulama
  Sayfalar 2183 - 2196
  Alper KİRAZ , Onur CANPOLAT , Cem ÖZKURT , Harun TAŞKIN , Esra SARP
 35. Depreme dayanıklı mimari tasarımda yapay zeka uygulamaları: Derin öğrenme ve görüntü işleme yöntemi ile düzensiz taşıyıcı sistem tespiti
  Sayfalar 2197 - 2210
  Kaan BİNGÖL , Aslı ER AKAN , Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU , Arzu ER
 36. Zonguldak-Karadon kömüründen elde edilen aktif karbonların oda sıcaklığında aseton adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi
  Sayfalar 2211 - 2224
  Fatma OGUZ ERDOGAN , Turkan KOPAC
 37. Polioksimetilen (POM) / polipropilen (PP) harmanlarının uyumlaştırılması ve mekanik, reolojik ve katı-hal sünme özelliklerinin incelenmesi
  Sayfalar 2225 - 2238
  Alper KAŞGÖZ
 38. Tam otomatik otopark sistemlerinde operasyonel planlama ve kontrol problemleri üzerine bir inceleme
  Sayfalar 2239 - 2254
  Nurhan DUDAKLI , Adil BAYKASOĞLU
 39. İki düzlemsel robot kol iş birliği ile çalkalanmadan sıvı taşınımının kutup yerleştirme ve LQR kontrolü
  Sayfalar 2255 - 2268
  Babak NASERİ SOUFİANİ , Mehmet Arif ADLI
 40. Ön ve son iletimli paralel hibrit araçların bulanık mantık yöntemi ile kontrolü ve diğer güç sistemleri ile karşılaştırılması
  Sayfalar 2269 - 2286
  Tolga KOCAKULAK , Hamit SOLMAZ