ISSN: 1300-1884
e-ISSN: 1304-4915
Başlangıç: 1986
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Gazi Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi DergisiMühendislik ve Mimarlık alanlarında bilimsel içerikli çalışmaları yayınlayan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi yayım dili TÜRKÇE olup, Türkçe Bilim diline katkı yapmak Derginin en önemli misyonudur. Öncelikli Mühendislik alanları: Makine, İnşaat, Elektrik ve Elektronik, Malzeme, Kimya, Endüstri, Bilgisayar-Yazılım ve Biyomedikal Mühendisliği alanlarındaki sunulan makaleler, konusuna göre Editörlük tarafından değerlendirilmekte ve ilgili olabilecek alan editörlüğüne yönlendirilmektedir. Mimarlık alanında, sosyal içerikli olmayan, hesaplamalı alanlardaki çalışmalara öncelik verilmektedir. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, uluslararası özgünlüğü olan bilimsel araştırma/tarama makalelerini değerlendirmeye almaktadır. Bunların dışında, veri analizi, genel değerlendirme, teknik rapor, anket sonucu, istatistiksel çalışmalar ve rutin mühendislik çalışmaları gibi yazılar değerlendirmeye alınmamakta ve Editörlük tarafından iade edilmektedir. Ayrıca, tarama makaleleri, davetli olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Davet olmadan sunulan makaleler değerlendirmeye alınMAmaktadır. Yeni yöntemler, yeni teknolojiler, dikkate değer iyileştirmeler, yeni uygulama alanları vb. konularda sunulan, ulusal ve uluslararası literatüre belirgin katkısı ortaya konulan bilimsel içerikli makaleler dergimizin öncelik verdiği yayınlar arasındadır. 

2023 - Cilt: 38 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

Stokastik teslim zamanlı tek makine çizelgeleme problemi için bir harmoni arama algoritması

Araştırma Makalesi

Stokastik teslim zamanlı paralel makine çizelgeleme problemi için bir genetik algoritma

Araştırma Makalesi

Aktif kefir biyokütlesi ile Remazol Turuncu RGB boyar maddesinin konvansiyonel ve sonikasyon destekli biyosorpsiyonu

Araştırma Makalesi

MAKİNA ÖĞRENMESİ İLE PENCERE PARAMETRELERİNİN BİNA PERFORMANSINA ETKİSİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÖZETİLEREK İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

Spektral olarak ayarlanabilir ve polarizasyon bağımsız çift bant plazmonik mükemmel soğurucunun sayısal analizi

Araştırma Makalesi

Farklı endüstriyel uygulamalar için: dış rotorlu ve düşük devirli asenkron makine tasarımı

Araştırma Makalesi

Buğday sapından nanoselüloz üretiminde farklı enzimatik ön muamele işlemlerinin etkisi

Araştırma Makalesi

Tam düzenli ağ üreteciyle entegre edilmiş otomatik mühimmat tasarım ve analiz yazılımı geliştirilmesi

Araştırma Makalesi

Endüstri 4.0 kapsamında beyaz eşya sektöründe dijital dönüşüm yetkinliğinin MACBETH ve EDAS yöntemleriyle değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Kısmi seramik kaplı pistonlu buji ateşlemeli motora su enjeksiyonunun etkileri

Araştırma Makalesi

İşbirlikli insansız hava araçlarının iletişiminin Nakagami-m sönümlemeli kanal altında etkisi

Araştırma Makalesi

Eksenel basınç kuvveti ve eğilme momentine maruz çelik boruların performans kriterlerinin saptanması

Araştırma Makalesi

Bir süt fabrikasında süt tozu üretimi proses ihtiyacı için ısı eşanjörü tasarımı ve HAD analizi

Araştırma Makalesi

Türkiye’de bir LPG dolum terminali için buhar bulutu patlama riskinin sonuç analizi yaklaşımı ile değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Beyşehir Gölü Milli Parkının Çevresel Değerlemesi

Araştırma Makalesi

Hava araçlarında kablolamada kablo düzeninin, kablolar arası uzaklığın ve ortam sıcaklığının kablo akım taşıma kapasitesine etkisinin sonlu elemanlar yöntemi ile çoklu fiziksel analizi

Araştırma Makalesi

İki amaçlı İHA filosu rota planlaması: Kesin ve sezgisel yöntemler

Araştırma Makalesi

Derleme: Algılayıcı ve biyomalzeme üretiminde eklemeli imalat

Araştırma Makalesi

Jelatin ve PVA Kaplı Nanopartiküller ile EP Yağ Katkısının Tribolojik Performanslarının Araştırılması

Araştırma Makalesi

Derin öğrenme kullanılarak mobil cihazlar için gerçek zamanlı yangın ve duman tespiti

Araştırma Makalesi

Spektrum Paylaşım Modelinde İkincil Kullanıcıların Nakagami-m ve Log-Normal Sönümlemeli Kanallar üzerindeki Kapasite Analizi

Araştırma Makalesi

Yaya bölgeleri erişebilirliğinin kullanıcı ve peyzaj karakteri açısından irdelenmesi

Araştırma Makalesi

Faktör analizi tabanlı hibrit SWARA-VIKOR yöntemleri ile tedarikçi değerlendirme

Araştırma Makalesi

Karmaşık Objeler İçeren Çok Katmanlı Periyodik Yapılardan Saçılan Elektromanyetik Dalgaların Analizi için Katmanlar Arası Akımları Kullanan Verimli Bir Integral Denklem Yöntemi

Araştırma Makalesi

FV sistemler için DSP tabanlı hibrit kontrol yöntemi

Araştırma Makalesi

Akciğer Tümör Tespiti için Mikrodalga Sistem Tasarımı ve Analizler

Araştırma Makalesi

Türkiye’de ikinci el araçların büyük veri ve makine öğrenme teknikleriyle analizi ve fiyat tahmini

Araştırma Makalesi

BETONARME PERDELERDE ENERJİ SÖNÜMLEME KAPASİTESİNİN META-MODELLEME YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

Yazılım projeleri geliştirme yöntemi seçimi için bulanık AHP, EDAS, WASPAS ve aralık değerli nötrosofik z-sayısının kullanımına ilişkin bir uygulama

Araştırma Makalesi

Betonarme Binalarda Düzensiz Çerçeveleşmenin Yanal Ötelemeye Etkilerini Bulmak İçin Yeni Bir Yaklaşım

Araştırma Makalesi

M-CSK-Flip-OFDM sistemlerinin RS ve CC kodlama altında BER ve PAPR analizlerinin incelenmesi

Araştırma Makalesi

Tarihi bir çevrede kent turizminin erişilebilirliğini geliştirmek için mekan dizimine (space syntax) dayalı bir analiz yöntemi

Araştırma Makalesi

1.5W Lazer Diyot Çift-Uç Pompalı Levha Geometrisine sahip Cr:Nd:GSGG için Termal Analiz ve İyileştirilmiş Tutucu Tasarımı

Araştırma Makalesi

Sıcaklık Değişiminin Akım Sinterleme Yöntemi Üretilmiş Zn-Al/SiC/Gr Hibrit Kompozitlerin Mikroyapı ve Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Araştırma Makalesi

NiTi şekil bellekli alaşımların frezelenmesinde kesici takım ve kesme hızının yüzey bütünlüğü ve fonksiyonel özellikleri üzerine etkisi

Araştırma Makalesi

Eklemeli imalat yöntemlerinde vakum infüzyon yolu ile üretim optimizasyonu

Araştırma Makalesi

Spektral Ayrıştırma ve Komşu Piksel İlişkisi Temelli Hiperspektral ve Multispektral Görüntü Kaynaştırma

Araştırma Makalesi

Açık Ofislerin Duvar ve Donatı Elemanlarında Kullanılan Renklerin Kullanıcıların Algısal Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkileri

Araştırma Makalesi

Filtre modelli öznitelik seçim algoritmalarının EEG tabanlı beyin bilgisayar arayüzü sistemindeki karşılaştırmalı sınıflandırma performansları

Araştırma Makalesi

Büyük Ölçekli Optimizasyon Problemleri için Seçime Dayalı Yerel Arama Mekanizmasına Sahip İkili Jaya Algoritması

Araştırma Makalesi

Zn-Al-Mg alaşım ile çelik tellerin kaplanması ve kaplama karakterizasyonunun incelenmesi

Araştırma Makalesi

Tabular Alümina İçeren Magnezya Bazlı Dökülebilir Refrakterlerin Kendiliğinden Akış, Fiziksel, Mekanik ve Cüruf Korozyon Özellikleri

Araştırma Makalesi

Eğilme-etkin yapıların tasarımı ve uygun masif ahşap tipinin seçimi

Araştırma Makalesi

MİMARLIKTA KALİTE ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BOŞLUK MODELİ YAKLAŞIMI

Araştırma Makalesi

Spor sahaları drenajına genel bakış: Deneysel çalışma sistematiğinin oluşturulması

Araştırma Makalesi

Gecikme, alan, güç ve enerji açısından hibrit paralel toplayıcılar için karşılaştırmalı bir performans değerlendirmesi

Araştırma Makalesi

Ekonomizer, Yoğuşmalı Ekonomizer ve Hava Ön Isıtıcı Tasarımları ile Atık Isı Geri Kazanımının Enerjetik ve Ekonomik Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Çatı ve saçak eğim açısının beşik çatılı alçak binalar üzerindeki basınç dağılımına etkisi

Araştırma Makalesi

Tarihi bir caminin hasar sınırlarının irdelenmesi, Konya Sultan Selim Cami örneği

Araştırma Makalesi

Nanoakışkan kullanımının farklı motor devirlerindeki etkilerinin deneysel incelenmesi

Araştırma Makalesi

Derin Sinir Ağları İle Osmanlıca Optik Karakter Tanıma

Araştırma Makalesi

İnsansı robot ile bazı Türkçe işaret dili ifadelerinin gerçekleştirilmesi

Araştırma Makalesi

Eğitim Yapıları Özelinde Asansör Trafik Analizinde Dinamik Simülasyon Modeli ile Geleneksel Yöntemin Karşılaştırmalı Analizine Yönelik Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

TR83 Bölgesinde K-Means ve ARAS Yöntemiyle Kompost Tesisi Kuruluş Yeri Seçimi

Araştırma Makalesi

Çoklu Şarj Teknolojisine Dayalı Kısmi Şarj Politikalı Karma Filolu Araç Rotalama Problemi: Matematiksel Model ve Çözüm Kurucu Sezgisel

Araştırma Makalesi

Kazancı düzleştirilmiş fiber raman yükselteç modelinin ikili arama denklemli adaptif yapay arı kolonisi (İADAYAK) algoritması ile optimizasyonu

Araştırma Makalesi

Melas esaslı uçucu kül bileşiğinin bitüm ve bitümlü karışımlar üzerindeki etkilerinin laboratuvar testleri ile incelenmesi

Araştırma Makalesi

Doğrusal olmayan bazı sistem sınıflarının Euler-Lagrange geri integrasyon yöntemi ile optimal denetimi

Araştırma Makalesi

Manyetik nüve içerisinde çok sarımlı bobin probleminin küresel koordinatlarda analitik çözümü ve FEA sonuçları ile karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Servis sistemlerine yönelik simülasyon yazılımı geliştirme ve personel optimizasyonu: QS-Sim yazılımı

Araştırma Makalesi

Yüksek derecede kurum üreten 2B Gazyağı/Hava difüzyon alevleri üzerinde diferansiyel yayılımın ve basıncın etkileri

Araştırma Makalesi

Üretim parametrelerinin, lazer toz yatağı füzyon yöntemi ile üretilen kafes yapıların çarpılma, boyutsal değişim ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisi

Araştırma Makalesi

Yapay zeka tarafından kontrol edilen yeni bir termoelektrik CPU soğutma sistemi

Araştırma Makalesi

3 Boyutlu yazıcı kullanılarak üretilen sandviç kompozitlerin düşük hızda darbe performanslarının araştırılması

Araştırma Makalesi

Akışkan Yataklı Bir Gazlaştırıcının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ve Termodinamik Denge Yaklaşımı ile Modellenmesi ve Deneysel Verilerle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Derin Kuyu Pompalarında Kritik Dalma Derinliğinin Boyutsuz Büyüklükler ile İlişkisi

Araştırma Makalesi

Satış Tahmini için Uzun Kısa Vadeli Hafıza Ağı Tabanlı Derin Transfer Öğrenme Yaklaşımı

Araştırma Makalesi

Kolaboratif Robot Kullanılan Sipariş-Toplama Depo Tasarımlarının Eniyilenmesi

Araştırma Makalesi

Akan Veri Kümeleme Probleminde Ağaç Veri Yapılarının Performans Karşılaştırması

En Çok İndirilen Makaleler

OSMANLI CAMİLERİNDE MEKAN KURGUSU AÇISINDAN KARE TABANLI BALDAKEN VARYASYONLARI (15.-17.YY.)[#89362]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
12.709
Borsada Göstergelerle Teknik Analiz İçin Bir Karar Destek Sistemi[#89300]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
11.423
SODYUM HİDROKSİT (NaOH) VE POTASYUM HİDROKSİT (KOH) KULLANILARAK ÜRETİLEN MISIR YAĞI BİYODİZELLERİNİN OPTİMUM REAKSİYON PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI[#90079]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
10.852
Havacılık Alanında Kullanılan Alüminyum Alaşımlarının Seçimi[#89301]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
8.766
Saman Balyası İle Yapılanma: Kırıkkale-Hasandede’de Bir Prototipin Yapımı[#89290]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
7.377
Mimarlık Eğitim Programları: Mimari Tasarım Ve Teknoloji İle Bütünleşme[#89305]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
6.688
LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI[#89840]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
6.376
BİR İŞLETMEDE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ İÇİN YENİ BİR MODEL TASARIMI VE UYGULAMASI[#89359]
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi