Amaç

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, uluslararası özgünlüğünü ortaya koyan, ilgili literatüre katkısı belirli, somut sonuçları analitik, deneysel ve sayısal yöntemlerle kanıtlanmış özgün araştırma çalışmalarını yayımlamayı amaçlamaktadır. 

Bunların dışında, veri analizi, durum değerlendirme, teknoloji tanıtımı, rutin mühendislik çalışmaları vb. içerikli makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.

Kapsam

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Mühendislik ve Mimarlık alanlarında uluslararası özgünlük taşıyan uygulamalı ve teorik, bilimsel derinliğe sahip nitelikli araştırma ve davetli tarama makalelerini yayınlamaktadır. Öncelikli Mühendislik alanları: Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Malzeme, Kimya, Endüstri mühendislikleridir. Bu alanların dışındaki diğer mühendislik alanlarından sunulan makaleler, konusuna göre Editörlük tarafından değerlendirilmektedir. Mimarlık alanında, sosyal içerikli olmayan, hesaplamalı alanlardaki çalışmalara öncelik verilmektedir. 


Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi; Mühendislik ve Mimarlık alanlarında aşağıda nitelikleri açıklanmış yazıları TÜRKÇE olarak kabul etmektedir.

 

Araştırma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın özgün ve mutlaka uluslararası bilime katkısı olmalıdır.

 

Tarama Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılardır. Tarama Makaleleri sadece DAVETLİ olarak kabul edilmektedir.