Kent Akademisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2146-9229 | e-ISSN 2146-9229 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği | http://www.kentakademisi.com


Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında olmak üzere, yılda dört kez yayın yapan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Makale ön kabul sürecinde teknik ayrıntı dışında, benzerlik raporuna bakılmaktadır. Makale yazarlarımızdan makale yüklemesi yaparken, Documentation | Dokumanlar menüsünden makale şablonu indirerek bu şablona göre yükleme yapmalarını, kaynakça oluştururken, kaynakçadaki her kaynağın arasına bir satır boşluk bırakmalarını önemle rica ediyoruz.

MART 2021 SAYIMIZIN TEMASI:

Mart 2021 sayımızda küresel ısınma, kuraklık, çölleşme, kentlerde su sorunları ve su tasarrufuna ilişkin yapılarda, yapı gruplarında ve müştemilatlarda su değerlendirme ve yeniden kazanım sistemleri  konularını önerebiliriz. Önerimiz bu olsa da, kent kapsamlı diğer multidisipliner, interdisipliner ve transdisipliner çalışmalara da yer vermekteyiz. 2021 yılından itibaren Sadece Araştırma, ve Derleme makale kabul edilecektir. Editöre Mektup ve Kitap incelemesi türünde makaleler hakemsiz olarak www.kentakademisi.com portal sayfamızda ayrı bir menü altında yayınlayacağız. 

Uygarlık, dil ve edebiyata dair temalarımız bâkîdir. Yeni eklenen makalelerin yeni şablona göre oluşturulması gerekmektedir. Dergimizi, www.kentakademisi.com dan da takip edebilirsiniz. Makale yazarlarının yükleme yaparken, aktif olan mobil telefonlarını Dergi Park sistemine üye olurken eklemeleri yayın süreçlerinin seriliği açısından önemlidir.

Kent Akademisi

ISSN 2146-9229 | e-ISSN 2146-9229 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği | http://www.kentakademisi.com
Kapak Resmi


Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında olmak üzere, yılda dört kez yayın yapan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Makale ön kabul sürecinde teknik ayrıntı dışında, benzerlik raporuna bakılmaktadır. Makale yazarlarımızdan makale yüklemesi yaparken, Documentation | Dokumanlar menüsünden makale şablonu indirerek bu şablona göre yükleme yapmalarını, kaynakça oluştururken, kaynakçadaki her kaynağın arasına bir satır boşluk bırakmalarını önemle rica ediyoruz.

MART 2021 SAYIMIZIN TEMASI:

Mart 2021 sayımızda küresel ısınma, kuraklık, çölleşme, kentlerde su sorunları ve su tasarrufuna ilişkin yapılarda, yapı gruplarında ve müştemilatlarda su değerlendirme ve yeniden kazanım sistemleri  konularını önerebiliriz. Önerimiz bu olsa da, kent kapsamlı diğer multidisipliner, interdisipliner ve transdisipliner çalışmalara da yer vermekteyiz. 2021 yılından itibaren Sadece Araştırma, ve Derleme makale kabul edilecektir. Editöre Mektup ve Kitap incelemesi türünde makaleler hakemsiz olarak www.kentakademisi.com portal sayfamızda ayrı bir menü altında yayınlayacağız. 

Uygarlık, dil ve edebiyata dair temalarımız bâkîdir. Yeni eklenen makalelerin yeni şablona göre oluşturulması gerekmektedir. Dergimizi, www.kentakademisi.com dan da takip edebilirsiniz. Makale yazarlarının yükleme yaparken, aktif olan mobil telefonlarını Dergi Park sistemine üye olurken eklemeleri yayın süreçlerinin seriliği açısından önemlidir.

Cilt 13 - Sayı 4 - 31 Ara 2020
 1. Yerel Yönetimlerin Kurumsal Çevre Sorumluluğunda Binalarda Fotovoltaik Panel (PV) Kullanımlarının Önemi
  Sayfalar 584 - 598
  Setenay UÇAR, İlknur AKINER
 2. Çanakkale Halk Bahçesi’ndeki Aydınlatma Donatılarının Enerji Verimliliği Açısından Optimizasyonu
  Sayfalar 599 - 608
  Alper SAĞLIK, Neşe BAYTAN, Mehmet İlkan BAYRAK, Merve TEMİZ, Abdullah KELKİT
 3. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kampüsü Çevre Düzenleme Proje Önerisi
  Sayfalar 609 - 627
  Damla ATİK, Candan ZÜLFİKAR
 4. Mimarlar İçin Peyzaj Tasarımı - Mimaride Peyzaj Tasarımının Öğretilmesi
  Sayfalar 628 - 639
  Yıldız AKSOY
 5. Çağdaş Kentsel Teorilerde Marx’ı Neden Okuyoruz?
  Sayfalar 640 - 650
  Leman İNCEDERE
 6. Alternatives to Solar Power Plant Location Through GIS and AHP: Case of Karaman, Turkey
  Sayfalar 651 - 667
  Tayfun SALİHOĞLU, Eren Can SEYREK, Melike KAYMAKÇIOĞLU
 7. Sürdürülebilir Yağmur Suyu Yönetimi Kapsamında Yeşil Altyapı Sistemlerinin Değerlendirilmesi: Edirne İli Örneği
  Sayfalar 668 - 687
  Cansu KONYALI, Rukiye Duygu ÇAY
 8. Mekanın Sinematografik Temsili Bağlamında Beden-Mekan İlişkisi
  Sayfalar 688 - 700
  Abdullah YÜCEL, Selim ÖKEM
 9. Rezidanslarda Konfor Koşullarının Pandemi Dönemi Etkisinde Analizi
  Sayfalar 701 - 721
  Gözde GALİ TAŞÇI
 10. Sıfır Atık Yönetimi, Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü Örneği
  Sayfalar 722 - 735
  Betül Hande GÜRSOY HAKSEVENLER, Fatma Feyza KAVAK, Aydın AKPINAR
 11. Kentsel Ekosistemleri Destekleyen Bir Yeşilyol Önerisi: Arhavi Örneğİ
  Sayfalar 736 - 750
  Banu KARAŞAH
 12. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı: Sivil İşbirliği Stratejileri
  Sayfalar 751 - 760
  Yüksel DEMİRKAYA
 13. İnsan ve Doğa İlişkisi Üzerine Bir Deneme: 1960 ve 1970’lerde Çevrecilik Yaklaşımları
  Sayfalar 761 - 770
  Hasan Basri KARTAL, Asiye Nisa KARTAL
 14. Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Yeni Büyükşehir Modelinde Kırsal Mahallelerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 771 - 784
  Emre EKİNCİ
 15. Türkiye’de Kentsel Gelişim Sürecinde Kentsel Rant Olgusu ve Devletin Rolü
  Sayfalar 785 - 807
  Nihat KURT