ISSN: 2146-9229
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Ahmet FİDAN
Kapak Resmi
       

Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında, yılda dört sayı yayınlayan, uluslararası 3 karşılıklı kör akran hakemli bir dergidir. Yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Yazarlarımızın makale yüklerken, Dokumanlar menüsünden ilk yükleme şablonunu kullanmalarını, kaynakça oluştururken, her kaynağın arasına bir satır boşluk bırakmalarını ve kaynakçalar kitaplar makaleler tezler vb. ayrımlar yapmadan tek blokta soyadı sırasına göre sıralanmasını önemle rica ediyoruz.

Not: Dergimize yayın için İngilizce dilinde gönderilen makalelere süreçlerde ve yayında öncelik verilmektedir.

Cilt 15, Sayı 3 :  Sayımız Yayınlanmıştır.
Cilt 15, Sayı 4: Sayımızın makale kabulü, 15.10.2022 tarihinde sona ermektedir.

Cilt 15, Sayı 3: Yayınlanacak Türkçe makalelerde genişletilmiş İngilizce özet uygulaması başlatılmıştır.

Güz sayımız, İklim değişikliği temasını ele alacak ve bu sayıda İngilizce gönderilen makaleler tercih edilecektir.

Diğer olağan sayılarımızda, İngilizce makaleler ve Dünya kentleri hakkında karşılaştırmalı kentsel analizleri içeren çalışmalar tercihimizdir.
Benzerlik oranı, yüzde 20'nin altı ve her bir referansın benzerliği en fazla % 1 olmalıdır.
Dergimizde Sadece Araştırma, ve Derleme makale kabul edilmektedir.

2022 - Cilt: 15 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

14. A Review on Gaziantep Architectural Manzumes

Araştırma Makalesi

Değirmencik Köyünün (Safranbolu) Kırsal Turizm Potansiyelinin Araştırılması

Araştırma Makalesi

Kampüs Peyzaj Planlaması ve Tasarımının Öğrenci Bakış Açısına Göre Degerlendirilmesi: Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü Örneği

Araştırma Makalesi

Covid 19 Pandemisi ile Değişen Mimari Tasarım Eğitiminde Öğrenci Deneyimleri

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Uygulanan Yapı Denetim Sisteminin Sorunları İle İlgili Yaklaşımlar

Araştırma Makalesi

Toplu Konut ve Sosyal Konut Üretiminin Küreselleşme Bağlamında İrdelenmesi: Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler

Creative Commons

OJOP | INDEXING AND JOURNAL DIRECTORY

Facebook Hesabımız

Linkedin

Kent Akademisi Twitter Hesabımız

24078

INSTAGRAM


download

International Refereed and Indexed Journal of Urban Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi