Hakkında

Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında, yılda dört sayı yayınlayan, uluslararası 3 karşılıklı kör akran hakemli bir dergidir. Yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Yazarlarımızın makale yüklerken, Dokumanlar menüsünden ilk yükleme şablonunu kullanmalarını, kaynakça oluştururken, her kaynağın arasına bir satır boşluk bırakmalarını ve kaynakçalar kitaplar makaleler tezler vb. ayrımlar yapmadan tek blokta soyadı sırasına göre sıralanmasını önemle rica ediyoruz.

Not: Dergimize yayın için İngilizce dilinde gönderilen makalelere süreçlerde ve yayında öncelik verilmektedir.

Cilt 15, Sayı 2:  Sayımız yayındadır.
Cilt 15, Sayı 3 :  Sayıya makale kabulü devam etmektedir.
Cilt 15, Sayı 4: Makale kabulü devam etmektedir.

Mimarlık Sempozyumu Özel Sayımızın yayın hazırlık süreci devam etmektedir.

Güz sayımız, İklim değişikliği temasını ele alacak ve bu sayıda İngilizce gönderilen makaleler tercih edilecektir.


Diğer olağan sayılarımızda, İngilizce makaleler ve Dünya kentleri hakkında karşılaştırmalı kentsel analizleri içeren çalışmalar tercihimizdir.
Benzerlik oranı, yüzde 20'nin altı ve her bir referansın benzerliği en fazla % 1 olmalıdır.
Dergimizde Sadece Araştırma, ve Derleme makale kabul edilmektedir.

Güz sayımız, İklim değişikliği temasını ele alacak ve bu sayıda sadece İngilizce gönderilen makaleler kabul edilecektir.

International Refereed and Indexed Journal of Urban Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi