Duyurular

20/04/2022
1. 2022/2 sayımız için son yükleme tarihi: 15 Mayıs 2022

2. 2022/3 Sayımızın teması, İklim Değişikliğidir. İklim Değişikliği temalı sayımız için, sadece ingilizce dilinde yazılmış makaleler kabul edilecektir.

16/04/2022

Yayın Kurulu kararımız doğrultusunda dergi yayın akışımızda aşağıdaki değişiklik ve güncellemeler olmuştur.

1. Türkçe makalelelerde genişletilmiş özet uygulaması süreçte olan makaleler de dikkate alarak, Cilt 15, Sayı 3 den itibaren uygulanmasına karar verilmiştir.

2. Makaleler için, JEL kodu uygulaması, Cilt 15 Sayı 2 den itibaren uygulanacaktır.

3. Makale editöryal işlem süreleri (Ön kontrol süreci, Hakemlik süreci, Yayın hazırlık süreci dahil) 60 gün olarak öngörülmüştür. Ancak toplamda bu altmış günlük sürenin geçmesi durumunda yazarlarımızın ilgili alan editörlerini söz konusu gecikmeye ilişkin bilgilendirebilirler. Bu bilgilendirme editörlerimiz nezdinde bilgilenme anlamında algılanacaktır. Yazarlarımızın makalelerinin yayınlarına ilişkin en az 6 ay geçmesi durumunda bu yayın kurulumuzda "mağduriyet" başlangıcı olarak algılanabilecektir.

28/03/2022

Cilt 15 Sayı 1 den itibaren (Volume 15, Issue 1) yeni makale şablonu kullanılacaktır. Makale şablonumuza DOKUMANLAR menümüzden erişim sağlayabilirsiniz.

Şablonu doldurmak için hazırlamış olduğumuz URL LİNKİNE TIKLAYABİLİRSİNİZ: 

2022 DEN İTİBAREN GEÇERLİ SON SÜRÜM TASARIM ŞABLONU LİNKİ:
https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/19843

Yeni şablonu kullanmak ve ORCID numarası linklenmesi için hazırladığımız videoya BURADAN erişebilirsiniz.

VİDEO AÇIK LİNK ADRESİ: https://www.kentakademisi.com/wp-content/uploads/2022/03/Kent-Akademisi-Sablon-Kullanimi.mp4

Hepinize akademik çalışmalarınızda başarılar dileriz.

15/01/2022
Cilt 15, Sayı 1 (2022/1): Sayımız dolmuştur. Yeni gelen makaleler en erken Cilt 15, Sayı 2 de yayınlanabilecektir.
Cilt 15, Sayı 2 (2022/2): Makale kabulü devam etmektedir.

Mimarlık Sempozyumu Özel Sayısı: Sayı hazırlığı devam etmektedir.

06/01/2022
Cilt 15, Sayı 1 (2022/1): Makale kabulü son tarih, 15 Ocak 2022 tarihine uzatılmıştır.
Cilt 15, Sayı 2 (2022/2): Makale kabulü devam etmektedir.

Genişletilmiş özet uygulaması başlangıç tarihi, , 2022/2 sayısından itibaren uygunacaktır.

08/12/2021

1. Dergimizde Sadece Araştırma, ve Derleme makale kabul edilmektedir. Editöre Mektup ve Kitap incelemesi türünde makaleler hakemsiz olarak www.kentakademisi.com sayfamızda ayrı bir menü altında yayınlanacaktır.

2. 2022/1 den itibaren dergimize gönderilen TÜRKÇE makalelerde genişletilmiş özet istenilecektir.

3. 2022 yılından itibaren, benzerlik oranlarının % 20nin altında olması gerekliliğine ek olarak, aynı zamanda, her bir referans değerinin % 1'den fazla olmaması gerekecektir.

19/10/2021
1. Sempozyum özel sayısı makale son yükleme tarihi, 24 Ekim 2021 Tarihi gece 11:59) a kadar uzatılmıştır.

2. Dergimiz yayın kapsamı daraltılmıştır. Dergimizde 2022 tarihinden itibaren yayınlanacak makaleler için, yeni dergi kapsamı konularına göre değerlendirilecektir.


19/08/2021

Ana Sayfa"Açıklamalar" bölümümüz güncellenmiştir. Bu bölümde yeni bazı değişikliklere gidilmiştir. Söz konusu güncelleme aşağıdadır:

Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında, yılda dört sayı yayınlayan, uluslararası 3 karşılıklı kör akran hakemli bir dergidir. Yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Makalelerin benzerlik raporu % 20'nin altında olmalıdır. Makale yazarlarımızın makale yüklemesi yaparken, Dokumanlar menüsünden makale şablonu indirerek bu şablona göre yükleme yapmalarını, kaynakça oluştururken, kaynakçadaki her kaynağın arasına bir satır boşluk bırakmalarını ve kaynakçalar kitaplar makaleler tezler vb. ayrımlar yapmadan tek blokta soyadı sırasına göre sıralanmasını önemle rica ediyoruz.

Not: Dergimizde İngilizce dilinde gönderilen makalelere süreçlerde ve yayında öncelik verilmektedir. Dergimize atama ve yeniden atama tablosunda, A1 veya 1A grubu dergilerde atıf veren yazarlarımıza teşekkür belgesi verilmektedir. Bu belge dergimiz sosyal medya sayfasında ve www.kentakademisi.com portal sayfamızda yayınlanmaktadır.

Cilt 14, Sayı 3: Kapanmıştır.
Cilt 14, Sayı 4, Son Tarih: 14 Kasım 2021
Mimarlık Sempozyumu Özel Sayısı, Son Tarih: 19 Ekim 2021 (GÜncellenmiş son tarih: 24 Ekim 2021)
ARALIK 2021 SAYIMIZIN TEMASI: Kentsel Alanlarda Afet ve Kriz Yönetimi. Tema dışı makaleler sıralı olarak temalı makalelerden sonra yayınlanır.

Dergimizde Sadece Araştırma, ve Derleme makale kabul edilmektedir. Editöre Mektup ve Kitap incelemesi türünde makaleler hakemsiz olarak www.kentakademisi.com sayfamızda ayrı bir menü altında yayınlanacaktır.
Makale yazarlarımızın aktif olan mobil telefonlarını Dergi Park sistemine üye olurken eklemeleri önemlidir.

28/06/2021
TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri kapsamında etik kurul izniyle ilgili; 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış olan çalışmalar için uygulanması beklenen iznin, süreci 2020 yılında başlayıp araştırma verileri 2020 yılına ait makaleler için zorunlu tutulacağı, 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir. Yazarlarımızın bilgisine sunarız.

31/05/2021

Dergimiz, 2019 Yılı ilk sayısından itibaren, ULAKBİM-TR DİZİN SOSYAL BİLİMLER, ULAKBİM-TR DİZİN FEN BİLİMLERİ veri tabanına kabul edilmiştir. Bu başarı, başta editörlerimiz, editör yardımcılarımız, alan editörlerimizle birlikte, hakemlerimiz ve yazarlarımızındır. Pek tabi ki bizleri bu noktaya getiren siz okurlarımızındır.

09/11/2020:

Dergimizde bilidiği gibi, Volume 13, Issue 3 ten itibaren 3 hakemlik süreçlerinde en az üç hakem zorunluluğu getirilmişti.

Volume 14, Issue 1 den itibaren, (Mart 2022) hakemlik süreçlerinde Üç hakemden her birinin farklı üniversitelerden olması, İki hakemin (uzmanlık alanı ve akran hakemliği nedeniyle) aynı üniversiteden olması mecburiyetinde kalınırsa, aynı üniversiteden hakemlerden her birinin farklı fakülte, enstitü veya akademik birimde görevli olması halinde kabul edilebilecektir.

3. Hakemlik sürecine girip te hakem ataması yapılmış makale yazarı tarafından geri çekilemez.

22/10/2020

Değerli okurlarımız, Editöryal kurul güncellemelerimiz yapılmıştır. Eski sayılara ait editör kurulları yüklenmeye başlanmıştır.
Linki aşağıdadır.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/board

08/10/2020:
Kış sayımız için (VOLUME 13, ISSUE 4) Son Makale Yükleme Tarihi: 15/11/2020 dir. Bu tarihten sonra gönderilecek makaleler, Volume, 14, Issue 1 yayın programına alınacaktır.
Dergimizde, 2021 yılının ilk sayısından itibaren Genişletilmiş İngilizce Özet kısmı zorunlu olacaktır.
22/10/2020 Değerli okurlarımız, Editöryal kurul güncellemelerimiz yapılmıştır. Eski sayılara ait editör kurulları yüklenmeye başlanmıştır. Linki aşağıdadır. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/board

05/10/2020
Güz sayımız, (Volume 13, Issue 3) bir ay gecikmeli olarak 15 Ekim 2020 tarihinde yayınlanacaktır. Kış sayımızın yayın sürecinde bir değişiklik bulunmamaktadır.
Kış sayımızda gündemimiz ve makale temamız Kentsel Alanlarda Kamu Sağlığı idi, 2021 yılının ilk sayımızda da yine aynı gündem ve tema ile devam edilecektir.

20/03/2019
Dergimiz yayınlanan makalelere DOI numarası vermeye başlamıştır.

International Refereed and Indexed Journal of Urban Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi