Yayın Süreci ve Politikaları | Publication Process and Policies

Yayın Tarihçesi:

Dergimiz, 2008 Ocak ta aylık olarak yayına başlamış olup 2008 den 2010'a kadar aylık olarak devam etmiştir. Mart 2010 dan, Aralık 2011'e kadar yılda dört kez olmak üzere, hakemsiz olarak bilimsel formatta makale yayınlamıştır. Mart 2012 tarihinden bu yana yılda dört kez olmak üzere ulusal hakemli makaleler yayınlamaya başlamıştır, 2017 yılı itibarıyla uluslararası çift kör akran hakemli dergi olarak Dergi Park Sistemine dahil olmuştur. 2019 Tarihinde TR DİZİN Sosyal ve TR DİZİN Fen Bilimleri veri tabanına alınmıştır.
2020 yılı yaz sayısından itibaren, her makale için en az üç kör akran hakemlik sistemine geçmiştir.

Süreçler:

Dergimiz misyonu gereği, etik ilkeler ve kaliteden sapmaksızın mümkün olan en hızlı şekilde yayın sürecini yürüterek bilime katkı sağlamayı ilke edinmiştir.

Dergimize gönderilen makaleler ön kontrol işlemlerinden sonra, hakemlere gönderilir. İlk tur için, 15, ikinci tur ve diğer turlar için en fazla 7 gün süre verilir. Bir makalenin yayını için geçen ortalama süre, 100 gündür.

Yayın Ücretleri:

1. YAZARDAN ALINAN ÜCRETLER
a. Yazarın ödeyeceği yayın ücreti makale yükleme öncesinde talep edilmektedir.
b. Yazarın ödeyeceği yayın ücretinin, S:54/2023/1/3 no’lu ve 28/02/2023 tarihli yayın kurulunda belirlenmiş olan Yönetim Kurulu kapsamında, 15/03/2023 tarihinden başlamak üzere, 1000 (Bin) TL veya yabancı yazarlar için, 50 USD o günün merkez bankası kur oranları karşılığı olarak hesaplanır.
c. Dergimize yayın için gönderilen makalelerden talep edilen bedel hiç bir şekilde Kabul / Ret şartına bağlı değildir. Bu şart Yüksek Öğretim Kurulu’nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan 2021.18.643 sayılı karar gereğince yürütülmektedir.
d. Ücret ödeme sistemi, ücretler menümüzde yer almaktadır.
e. Ücret ödeme şartı bütün yazarlar için geçerlidir. Ödemeler, her yazara eşit uygulanacağı şekilde, şeffaf ve denetlenebilir bir yapıdadır, buna ilişkin raporlar dergimizde her yıl sonunda yayınlanmaktadır. Ücret yazarlar tarafından kendi aralarında müştereken (ortaklaşa) eşit oranlarda hesaplanır. Ödeme, yetkili yazar hesabından yapılır.

f. Dergimizde en az yılda iki kere alan editörlüğü yapanlara, yayın ücretinde % 50 indirim yapılmaktadır.
g. Yayın ücretleri, sekreterya, yayına hazırlık işlemleri ve dergi akreditasyon maliyetleri için kullanılmaktadır.
h. GEÇİCİ MADDE: (Yayın ücretlerinin başlangıcı), yayın ücreti duyurusu yapıldığı günden itibaren yüklenecek makaleler için geçerlidir.
2. OKURLARDAN ve / veya ABONELİK SİSTEMLERİNDEN ALINAN ÜCRETLER
a. Kent Akademisi Dergisinin, okurlardan herhangi bir ücret talebi bulunmamaktadır.
b. Kent Akademisi Dergisi’nin kütüphane ve özel dizinler konusunda talep edeceği hükümler saklıdır.

1. BENZERLİK ORANI POLİTİKAMIZ:

Dergimizde benzerlik raporları süreç başı ve süreç sonu olmak üzere iki kez kontrol edilmektedir.

Makalelerin sisteme yüklenme sırasında yazar tarafından her üç tarama programından (IThenticate, Turnitin, İntihal Net) herhangi birisi, hakemlik süreci tamamlandıktan sonra da alan editörleri tarafından (dil kontrolünden geldikten sonra) son sürüm üzerinden IThenticate raporu alınır.

Yazar makalenin benzerlik raporunu kaynakça hariç, isimsiz ve şablonsuz olarak sisteme yüklemelidir.

Hakem, gerek duyduğunda makalenin benzerlik raporunu süreç içerisindeki dosyalar menüsü üzerinden görebilmektedir.

Hangi tarama programıyla taranırsa taransın, benzerlik oranı üst sınırımız, % 20 dir. Her bir atıf için en fazla değer % 1 olmalıdır. SON SÜRÜM DOSYASI ÜZERİNDEN sadece ve sadece iThenticate programı ile taranan raporlar geçerlidir.

Benzerlik Raporunun alt ve üst bilgi ve künye kısımları nedeniyle % 20-22 çıkması durumunda, oranın % 20’nin altına düşürülmesi için, künye, üst bilgi alt bilgi kısımlarını çıkararak tekrar taramadan geçirilerek gerekli orana düşürülmesi sağlanabilir. Hukuksal konularda, mevzuata yönelik inceleme ve araştırma yapılan makalelerle sınırlı olmak üzere, bu oran, toplamda % 25'e, her bir atıf için % 2 üst limitlerimizdir.

BENZERLİK ORANI TARAMALARINDA REFERANS DEĞERLERİMİZ:

1. Tarama yapılırken, tarama ayarlarından hariç tutulacak kısımlar: a) Kaynakça b) Özet, (varsa) Materyal ve Metod
Bu kısımlar, makale metninden çıkarılmaksızın tarama ayarından HARİÇ TUT ayarı yapılarak taranmalıdır.
4. Benzerlik oranları; her bir kaynaktan % 1’den fazla, toplamda da, % 20’nin altında olacak şekilde uygulanacaktır.
5. iThenticate tarama programı resmi tarama programımızdır.

Dergimizde benzerlik raporları süreç başı ve süreç sonu olmak üzere iki kez kontrol edilmektedir.

ARŞİV ve VERİTABANI ERİŞİMİ:

Dergimiz ulusal olarak Dergipark arşivi ve TR Dizin arşivini kullanmaktadır.

Yayın Tarihi: 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Aralık

Makale Son Gönderim Tarihleri: Olağan yayın tarihinden en az 60 gün öncesi.

Makale Yayın Kararı: Yayın kurulumuz yayın tarihinden üç gün öncesi o ayın yayınlarına ilişkin gündemle toplanır. O ay yayınlanacak makale listesine karar verir.

Makale Düzelti Önerileri: 15-20 Mart / 15-20 Haziran / 15-20 Eylül / 15-20 Aralık

Dergi Yayın Kesinleşme Tarihi: 20 Mart / 20 Haziran / 20 Eylül / 20 Aralık

Lisanslama:

CC BY NC

download

Dergimizde yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

International Refereed and Indexed Journal of Urban Culture and Management | Kent Kültürü ve Yönetimi Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi

Information, Communication, Culture, Art and Media Services (ICAM Network) www.icamnetwork.net

Address: Ahmet Emin Fidan Culture and Research Center, Evkaf Neigh. No: 34 Fatsa Ordu
Tel: +90452 310 20 30 Faks: +90452 310 20 30 | E-Mail: (int): info@icamnetwork.net | (TR) bilgi@icamnetwork.net