Yayın Süreci ve Politikaları | Publication Process and Policies

Yayın Tarihçesi:

Dergimiz, 2008 Ocak ta aylık olarak yayına başlamış olup 2008 den 2010'a kadar aylık olarak devam etmiştir. Mart 2010 dan, Aralık 2011'e kadar yılda dört kez olmak üzere, hakemsiz olarak bilimsel formatta makale yayınlamıştır. Mart 2012 tarihinden bu yana yılda dört kez olmak üzere ulusal hakemli makaleler yayınlamaya başlamıştır, 2017 yılı itibarıyla uluslararası çift kör akran hakemli dergi olarak Dergi Park Sistemine dahil olmuştur. 2019 Tarihinde TR DİZİN Sosyal ve TR DİZİN Fen Bilimleri veri tabanına alınmıştır.
2020 yılı yaz sayısından itibaren, her makale için en az üç kör akran hakemlik sistemine geçmiştir.

Süreçler:

Dergimiz misyonu gereği, etik ilkeler ve kaliteden sapmaksızın mümkün olan en hızlı şekilde yayın sürecini yürüterek bilime katkı sağlamayı ilke edinmiştir.

Bu bağlamda, bir sayıda makalenin yayınlanması için, resmi yayın tarihimizden bir ay öncesine kadar makale yüklenmelidir. Yayına uygun görülüp de yetişmeyen makale olduğunda, yazarıyla iletişim kurularak bir sonraki sayıya kaydırılmaktadır.

Dergimize gönderilen makale, editoryada en fazla beş gün bekler, derhal hakemlere gönderilir. Hakemlerimize onbeş sayfaya kadar olan makalelerde on beş gün, 15 sayfayı aşan makalelerde 20 gün azami süre verilmektedir.

Yayın Ücretleri:

Dergimizde makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. İlerleyen dönemlerde dergimiz, A sınıfı indeksleri kapsamına girdiğinde ücret talebine ilişkin politikası bir önceki sayının editör yazısında deklare edilir, ayrıca yayın politikası olarak bu menüde gerekli güncelleme yapılır.

Ön Değerlendirmede Benzerlik Oranları:

Makale ön değerlendirme sürecinde ITENTICATE, TURNITIN, İNTİHALNET benzerlik oranı raporunda, kaynakça hariç, % 20 ve altındaki makaleler yayınlanır. Yayın için,son sürüm üzerinden ayrıca, I'THENTICATE benzerlik raporu alınır. 

Yayın Tarihi: 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Aralık

Makale Son Gönderim Tarihleri: Yayından bir önceki ayın son günü

Makale Ön Değerlendirme Son Tarihi: Makalenin yayınlanacağı ayın ilk günü

Makale Yayın Kararı: Yayın kurulumuz yayın tarihinden üç gün öncesi o ayın yayınlarına ilişkin gündemle toplanır. O ay yayınlanacak makale listesine karar verir.

Makale Düzelti Önerileri: 10/01 Mart / 15-20 Haziran / 15-20 Eylül / 15-20 Aralık

Dergi Yayın Kesinleşme Tarihi: 20 Mart / 20 Haziran / 20 Eylül / 20 Aralık

Lisanslama:

CC BY NC

download

Dergimizde yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

International Refereed and Indexed Journal of Urban Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi