ISSN: 2146-9229
e-ISSN: 2146-9229
Founded: 2012
Period: Quarterly
Publisher: Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği
Cover Image
       

Our 3 Double Blind Peer Reviewing (3 Reviewing Per Article) journal is published in four times a year, March, June, September and December and internationally acclaimed. The publication languages of our journal are Turkish and English. Our journal also includes introduction of works, letter to the editor and case report articles. Apart from technically examination of articles in Pre-admission process, the plagiarism report is also checked.


When adding an article, authors are advised to download article template from the document segment and write articles according to this template. The contact information should be filled thoroughly and surnames should be written in upper case. It is also kindly requested to leave a space between references while constructing bibliography.


For Volume 14, Issue 3 Deadline: 15 August 2021
THEME & AGENDA FOR FALL ISSUE: Biophilic Design for Livable Cities

2021 - Volume: 14 Issue: 3

Review

İnsana Yakışır İş Uygulamasının Yapısal ve Psiko-Sosyal Boyutta Değerlendirilmesi: ILO ve Sosyal Çalışma Uygulamaları

Research Article

Kampüs Tasarımının Öğrencilerin Kampüs Yaşamının Kalitesine Etkisi: Gebze Teknik Üniversitesi Çayırova Kampüsü Master Planı Örneği

Review

Kentsel Yeşil Alanlarda Göçmenlerin Mekân Algısı ve Davranış Biçimlerindeki Değişimlerinin Değerlendirilmesi

Research Article

Kent İçi Akıllı Ulaşımda Karma Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Yeni Hat Kurulumunun Belirlenmesi

Research Article

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Kentli Çocukların Haklarına Erişimi: Araştırmalar, Uygulamalar ve Olanaklar Üzerine Bir Analiz”

Review

Comparison of Iran and Turkey in Terms of Biomass Energy Use

Research Article

Yapı Malzemesinin Mimarlık Eğitim Sürecinde Yeri Ve Önemi

Research Article

Yaşayan Tarih: Savaş Alanları Turizmi ve Yeniden Canlandırma Toplulukları Örneği

Research Article

Cultural heritage and tourism: Learning from Lefkara, Cyprus

Research Article

Biofili ve Teknoloji Arakesitinde Kentte Yeni Alışveriş Deneyimleri ve Mekanları

Research Article

Döngüsel Ekonomi Bağlamında Gazbetonun Sürdürülebilirliği

Review

Biyoetik Bir Değer Olarak Gelişen Bir Beslenme Kültürü: Sürdürülebilir Sağlıklı Beslenme

Research Article

Afetler Sonrası Mimarlıkta Yeni Normal

Research Article

Determining The Weights of Biophilic Design Parameters via SWARA Method

Creative Commons

OJOP | Indexing and Journal Directory

Linkedin

24077

Kent Akademisi Twitter Hesabımız

24078

INSTAGRAM


International Refereed and Indexed Journal of Ubran Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Sosyal Bilimler Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi