Kent Akademisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-9229 | e-ISSN 2146-9229 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği | http://www.kentakademisi.com


16501x

Our peer-reviewed journal is published in four times a year, March, June, September and December and internationally acclaimed. The publication languages of our journal are Turkish and English. Our journal also includes introduction of works, letter to the editor and case report articles. Apart from technically examination of articles in Pre-admission process, the plagiarism report is also checked.

When adding an article, authors are advised to download article template from the document segment and write articles according to this template. The contact information should be filled thoroughly and surnames should be written in upper case. It is also kindly requested to leave a space between references while constructing bibliography.

Spring Issue's Agenda:  "Ecologic Destruction and Mining". Sub Agenda: 1, Ecological Destruction and Mines, 2, The Problem of Rehabilitation Activities in Mine Areas, 3, Reduction of Biological Diversity 4, Renewable Energy Systems and Policies, 5, Environmental Protection Rights, 6,Encouraging Environmental Awareness.

THEME & AGENDA FOR SUMMER ISSUE:

In wolume 13, Issue 2, 2020: Usage of Renewable Energy Resources and  Trends in Energy Producing Residential Buildings.

Kent Akademisi

ISSN 2146-9229 | e-ISSN 2146-9229 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği | http://www.kentakademisi.com
Cover Image


16501x

Our peer-reviewed journal is published in four times a year, March, June, September and December and internationally acclaimed. The publication languages of our journal are Turkish and English. Our journal also includes introduction of works, letter to the editor and case report articles. Apart from technically examination of articles in Pre-admission process, the plagiarism report is also checked.

When adding an article, authors are advised to download article template from the document segment and write articles according to this template. The contact information should be filled thoroughly and surnames should be written in upper case. It is also kindly requested to leave a space between references while constructing bibliography.

Spring Issue's Agenda:  "Ecologic Destruction and Mining". Sub Agenda: 1, Ecological Destruction and Mines, 2, The Problem of Rehabilitation Activities in Mine Areas, 3, Reduction of Biological Diversity 4, Renewable Energy Systems and Policies, 5, Environmental Protection Rights, 6,Encouraging Environmental Awareness.

THEME & AGENDA FOR SUMMER ISSUE:

In wolume 13, Issue 2, 2020: Usage of Renewable Energy Resources and  Trends in Energy Producing Residential Buildings.

Volume 12 - Issue 3 - Sep 15, 2019
 1. Kent Ormanlarının Sunduğu Ekolojik Hizmetler
  Pages 420 - 440
  Bilen KALE
 2. Marmara Gölü Neden Kuruyor?
  Pages 441 - 459
  Hasibe KÖRBALTA
 3. Bisiklet ve Yaya Ulaşımının Milli Parklarda Karbon Ayak İzi Etkilerinin Araştırılması
  Pages 460 - 474
  Hayri ULVİ , Hülagü KAPLAN
 4. Yerel Yönetimler ve Blokzincir Teknolojisi:
  Pages 475 - 487
  Ebru TEKİN BİLBİL
 5. 6360 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Eleştirisi: Merkeziyetçilikten Yeniden Merkeziyetçiliğe
  Pages 488 - 500
  Şahin ALATAŞ , Şahin ALATAŞ
 6. Kentsel Dönüşüm ile Sürdürülebilir Kent Önerileri ve Selamsız Örneği
  Pages 501 - 518
  Gökhan GELİŞEN , Duygu BİRCAN
 7. Kent Parklarının Kullanıcı Memnuniyeti Açısından İrdelenmesi: Çanakkale Örneği
  Pages 519 - 530
  Yavuz ALKAN
 8. Kamusal Kıyı Alanlarını Katılımcı Tasarımla Geliştirebilmek Mümkün mü? Bursa Mudanya’da Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi Projesi
  Pages 531 - 545
  Sibel POLAT , Tülin VURAL ARSLAN
 9. Investigation Of Planning Strategies For Storage, Distribution and Market Places Within The Scope Of Urban Logistics: The Case Of Izmir
  Pages 546 - 560
  Görkem GÜLHAN
 10. İstanbul’daki 16-18. Yüzyıllara Ait Medreselerin Mevcut İşlevlerinin Koruma Amaçlı Değerlendirilmesi
  Pages 561 - 574
  Engin ÖZTÜRK , Mine ESMER
 11. Kentsel Rekreasyon Kapsamında Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik: Isparta Ayazmana ve Gökçay Mesireliği Örneği
  Pages 575 - 585
  Büşra ONAY , Candan KUŞ ŞAHİN
 12. Çağdaş Ahşap Yapım Sistemlerinin Çok Katlı Yapılarda Kullanımı: The Tree
  Pages 586 - 599
  Nurcan GÜL , Seher GÜZELÇOBAN MAYUK
 13. İstanbul’da Mevcut Bir Ofis Yapısının Enerji Etkin Tasarım Bağlamında Yenilenmesine Yönelik Bir Yaklaşım
  Pages 600 - 617
  Sinan YARDIMCI , Zülküf GÜNELİ
 14. Deniz Taşımacılığında Risk Sermayesi
  Pages 618 - 633
  Bünyamin KAMAL
 15. Tarihi İpekyolu’nda Bir Durak: Akhan Kervansarayı
  Pages 634 - 643
  Arzu ERSÖZ TÜĞEN