Kent Akademisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-9229 | e-ISSN 2146-9229 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği | http://www.kentakademisi.com


Our peer-reviewed journal is published in four times a year, March, June, September and December and internationally acclaimed. The publication languages of our journal are Turkish and English. Our journal also includes introduction of works, letter to the editor and case report articles. Apart from technically examination of articles in Pre-admission process, the plagiarism report is also checked.

When adding an article, authors are advised to download article template from the document segment and write articles according to this template. The contact information should be filled thoroughly and surnames should be written in upper case. It is also kindly requested to leave a space between references while constructing bibliography.

THEME & AGENDA FOR FALL ISSUE:

In wolume 13, Issue 3, 2020: Public Health, Environmental Health

Kent Akademisi

ISSN 2146-9229 | e-ISSN 2146-9229 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği | http://www.kentakademisi.com
Cover Image


Our peer-reviewed journal is published in four times a year, March, June, September and December and internationally acclaimed. The publication languages of our journal are Turkish and English. Our journal also includes introduction of works, letter to the editor and case report articles. Apart from technically examination of articles in Pre-admission process, the plagiarism report is also checked.

When adding an article, authors are advised to download article template from the document segment and write articles according to this template. The contact information should be filled thoroughly and surnames should be written in upper case. It is also kindly requested to leave a space between references while constructing bibliography.

THEME & AGENDA FOR FALL ISSUE:

In wolume 13, Issue 3, 2020: Public Health, Environmental Health

Volume 13 - Issue 1 - Jan 15, 2020
 1. Çevre Sorunlarının ve Çevresel Vatandaşlığın Türkiye Büyük Millet Meclisi Tasarılarındaki Kapsamı
  Pages 1 - 9
  Mahmut DOĞAN , Semra KATITAŞ
 2. Çeper Kuşakların Kamusal ve Ekolojik Değeri: İzmir Askeri Alanlar Örneği
  Pages 10 - 21
  Dalya HAZAR , Sevim Pelin ÖZKAN
 3. Erzincan Girlevik Şelalesi ve Yakın Çevresinin Fiziksel Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi
  Pages 22 - 36
  Ahmet Mesut CANER , Metin DEMİR
 4. İstanbul Avrupa Yakası Örneğinde Yüksek Kıyı Yapılarının Fiziksel ve Sosyal Çevreye Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Pages 37 - 49
  Mehmet Şimşek DENİZ , Mahmut DOĞAN , Semra KATITAŞ
 5. A Socio-Cultural Evaluation of The Architectural and Environmental Effects of Landscape Arrangements in Istanbul with a Survey Study
  Pages 50 - 77
  Sibel HATTAT , Aysel TARIM
 6. Koruma ve Yeniden Kullanım Sorunları Bağlamında Mersin-Adana Bölgesi’ndeki Tarihi Hamamlara Bir Örnek: Tarsus’ta Yeni Hamam
  Pages 78 - 96
  Çağrı ÖZTÜRK , Elif MIHÇIOĞLU BİLGİ
 7. Ayvansaray Mahallesi Örneğinde Kentsel Yenileme Sürecinin Mekân ve İnsan Odağında İncelenmesi
  Pages 97 - 111
  Meltem BALİ
 8. Navona Meydanının Tarihsel Süreç İçerisinde Fiziksel ve İşlevsel Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 112 - 122
  Ziba SAMİ , Merve BİLGEN , Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER
 9. Kentlerin Dönüşüm Sürecinde Yaratıcı Endüstrilerin Rolü: Antalya Dokuma Fabrikası Alanı Özelinde Bir Proje Deneyimi
  Pages 123 - 145
  Aslı ALTANLAR , Serkan SINMAZ , Alper ÇAKIROĞLU
 10. Suriçi’ndeki Yapılaşmanın Tarihi İstanbul Çeşmeleri Üzerindeki Etkisi Ve Çeşmelerin Mevcut Durumu
  Pages 146 - 162
  Mehmet GÜNDÜZ
 11. Tarihi Kentsel Peyzaj ve Kent Kimliği İlişkisi
  Pages 163 - 175
  Muhsine PERİHAN , Feran AŞUR
 12. Proposals for Revitalization of Karataş Historical Settlement
  Pages 176 - 184
  Eray BOZKURT , Feyza DURMUŞLAR