Kent Akademisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2146-9229 | e-ISSN 2146-9229 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği | http://www.kentakademisi.com


15118

Our peer-reviewed journal is published in four times a year, March, June, September and December and internationally acclaimed. The publication languages of our journal are Turkish and English. Our journal also includes introduction of works, letter to the editor and case report articles. Apart from technically examination of articles in Pre-admission process, the plagiarism report is also checked.

When adding an article, authors are advised to download article template from the document segment and write articles according to this template. The contact information should be filled thoroughly and surnames should be written in upper case. It is also kindly requested to leave a space between references while constructing bibliography.


Kent Akademisi

ISSN 2146-9229 | e-ISSN 2146-9229 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği | http://www.kentakademisi.com
Cover Image


15118

Our peer-reviewed journal is published in four times a year, March, June, September and December and internationally acclaimed. The publication languages of our journal are Turkish and English. Our journal also includes introduction of works, letter to the editor and case report articles. Apart from technically examination of articles in Pre-admission process, the plagiarism report is also checked.

When adding an article, authors are advised to download article template from the document segment and write articles according to this template. The contact information should be filled thoroughly and surnames should be written in upper case. It is also kindly requested to leave a space between references while constructing bibliography.


Volume 12 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Bireylerin Satın Alma Davranışında Çevre Bilincinin Belirlenmesi (Tokat Merkez İlçe Örneği)
  Pages 214 - 224
  Rüveyda YÜZBAŞIOĞLU, Esra KAPLAN
 2. Kentsel Ulaşımda Esnek, Akıllı ve Yeni Bir Planlama Yaklaşımı: Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları
  Pages 225 - 240
  Burak KORKMAZYÜREK, Erkan POLAT
 3. Guangming Köyü ve diğerler örnekler: Afet sonrası Çin kırsalında yapılaşma
  Pages 241 - 256
  Didem Güneş YILMAZ
 4. A Model for Neo Rural Ecological Design Approach, Mugla - Turkiye
  Pages 257 - 269
  Gizem ERDOĞAN, Sinem ŞAHİN
 5. Sosyal-Çevre Bağlamında Kentte Gündelik Yaşam Estetiği, Sanatçıların Gözünden Kuzguncuk Semti
  Pages 270 - 287
  Necla DURSUN, Aynur ATMACA CAN
 6. Yalova İli’nde Deniz Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-ekonomik Yapısı
  Pages 288 - 298
  İsmet BALIK, Muttalip AYYILDIZ
 7. Bulanık Mantık Yönteminin Kentsel Alan Çalışmalarında Kullanımı
  Pages 299 - 308
  Pınar ÖZYILMAZ KÜÇÜKYAĞCI, Mehmet OCAKÇI
 8. Bursa Ataevler Mahallesi'nin LEED ND Kriterleri Kapsamında İncelenmesi
  Pages 309 - 339
  Bilgen Çobaner
 9. Viranşehir (Şanlıurfa) Şehir Merkezi’ndeki Trafik Kazalarının Coğrafi Analizi (2013-2017)
  Pages 340 - 363
  Ercan VURAL
 10. Kent Lojistiği Üzerine Bibliyometrik Analiz
  Pages 364 - 386
  Burak SAVRUN, Hanifi Murat MUTLU
 11. Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi’nde “Moderni Millileştirme” Çabasının Sorgulanması
  Pages 387 - 396
  Serhat ULUBAY
 12. Adıyaman’da Yerel Basının Gelişimi Ve Yayımlanan Gazeteler (1950-1990)
  Pages 397 - 409
  Mehmet GÜNDÜZ
 13. “Güney Otoyolu” İle “Narla İncire Gazel” Adlı Eserlerde Bireyin Modern Kent Hayatındaki Bunalımı
  Pages 410 - 416
  Abdurrahman KOLCU
 14. Kentsel Yaşam Kalitesi Göstergeleri İlk Uluslararası Standardı: ISO 37120
  Pages 417 - 419
  Alper BODUR