e-ISSN: 2791-9161
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Kapak Resmi
       

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (KUZFAD)

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (KUZFAD), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin çift kör hakemli, elektronik ortamda ve açık erişimli olarak yayımlanan bilimsel yayın organıdır. Dergi, yayın hayatına 2021 yılında başlamıştır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

2022 - Cilt: 2 Sayı: 2