Resilience
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2602-4667 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı İsmail Talih GÜVEN |


Resilience (Dirençlilik); Afet Risk Azaltma Uluslararası Ofisi (UNISDR) Hyogo Eylem Planı sonuç raporunda,  “Tehlikelere maruz kalmış bir sistemin, topluluğun veya toplumun, kendi temel yapılarını ve işlevlerini koruma ve onarma dahil, bir tehlikenin etkileri karşısında zamanında ve etkin bir şekilde direnme, soğurma, uyum geliştirme ve iyileşme becerisi” olarak tanımlamaktadır.

Resilience Dergisi, bu ana tanım altında yapılmış olan çalışmaların değerlendirilmesi ve dünya ile paylaşılması amacıyla oluşturulmuş akademik bir platformdur.

Yılda 2 kez yayınlanacak olan dergimiz, Uluslararası Hakemli Dergi olup yıl içinde güncel konularda da özel sayılar çıkarmayı amaçlamaktadır.

Dergimiz, Ulakbim web portalı üzerinde bulunmaktadır.

Dergimiz, dirençlilik konusunda tüm disiplinlerdeki çalışmalara açıktır.

Yazım kurallarına erişmek için lütfen tıklayınız...


Açıklama

ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. Lütfen http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturunuz.Başvuru anında yazarlarımızdan ORCID bilgileri talep edilmektedir. 
Resilience

ISSN 2602-4667 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı İsmail Talih GÜVEN |
Kapak Resmi


Resilience (Dirençlilik); Afet Risk Azaltma Uluslararası Ofisi (UNISDR) Hyogo Eylem Planı sonuç raporunda,  “Tehlikelere maruz kalmış bir sistemin, topluluğun veya toplumun, kendi temel yapılarını ve işlevlerini koruma ve onarma dahil, bir tehlikenin etkileri karşısında zamanında ve etkin bir şekilde direnme, soğurma, uyum geliştirme ve iyileşme becerisi” olarak tanımlamaktadır.

Resilience Dergisi, bu ana tanım altında yapılmış olan çalışmaların değerlendirilmesi ve dünya ile paylaşılması amacıyla oluşturulmuş akademik bir platformdur.

Yılda 2 kez yayınlanacak olan dergimiz, Uluslararası Hakemli Dergi olup yıl içinde güncel konularda da özel sayılar çıkarmayı amaçlamaktadır.

Dergimiz, Ulakbim web portalı üzerinde bulunmaktadır.

Dergimiz, dirençlilik konusunda tüm disiplinlerdeki çalışmalara açıktır.

Yazım kurallarına erişmek için lütfen tıklayınız...


Açıklama

ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. Lütfen http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturunuz.Başvuru anında yazarlarımızdan ORCID bilgileri talep edilmektedir. 
Cilt 4 - Sayı 1 - 30 Haz 2020
 1. Seferihisar Mevcut Bisiklet Güzergâhlarının CBS Ortamında Şehrin Dirençliliği Yönünden Yavaş Şehir Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1 - 22
  Özşen ÇORUMLUOĞLU , Çağlayan Şafak KAZMA
 2. Design of Carbon Monoxide (CO) and Smoke Sensor, and Creation of Warning System with Fixed Telephone Call Using These Sensors
  Sayfalar 23 - 32
  Abdülkadir ÇAKIR , Halis SİPAHİ , Hasan TEZCAN , Seyit AKPANCAR
 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Orman Yangını Risk Haritası Oluşturulması: Ören Örneği
  Sayfalar 33 - 54
  Mehtap ÖZENEN KAVLAK , Adem KURTİPEK , Saye Nihan ÇABUK
 4. Afetler Sırasında Hasta ve Yaralılara Müdahalede Sığınak Görevi Yapan Yer Altı Hastanelerine Genel Bir Bakış
  Sayfalar 55 - 63
  Rabia DAĞDAŞ
 5. Deprem Sonrası Kentsel Yayılma Sürecine Dair Bir Değerlendirme: Kocaeli/ Gölcük Örneği
  Sayfalar 65 - 75
  Elmas UZUNER
 6. Monitoring Shared International Waters with Remote Sensing Data
  Sayfalar 77 - 88
  Gordana KAPLAN , Zehra AVDAN , Ugur AVDAN , Tatjana JOVANOVSKA
 7. Hemşirelik Bölümündeki Öğrencilerin Afet Konusundaki Bilgi ve Bilinç Düzeyleri
  Sayfalar 89 - 101
  Sezer AVCI
 8. Afet Yönetimi ve Üniversite Kampüsü: 2011 Van Depremleri ve Van YYÜ Kampüsü Örneği
  Sayfalar 103 - 115
  Güler ÖZYILDIRAN
 9. Performance Analysis of Geosynthetic Reinforced Earth Walls With Different Backfils by Finite Element Method
  Sayfalar 117 - 128
  Eren BALABAN , Ales SMEJDA , Mehmet İnanç ONUR
 10. Afet Yönetimi ve Planlaması Perspektifinden Türkiye Afet Müdahale Planının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 129 - 158
  Ali Utku ŞAHİN
 11. T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Çalışanlarında Algılanan Stres Düzeyleri Üzerinde Otantik Liderlik Davranışları Etkisinin İncelenmesi: İstanbul İli Örneği
  Sayfalar 159 - 168
  Ali TOPAL , Muhittin DEMİRKASIMOĞLU
 12. Afetlerde Özel Gereksinimli Grup Olarak Yaşlılar
  Sayfalar 169 - 186
  Özlem ÇAKIR , Gülseren ATALAY
Creative Commons