Resilience
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2602-4667 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı İsmail Talih GÜVEN |


Resilience (Dirençlilik); Afet Risk Azaltma Uluslararası Ofisi (UNISDR) Hyogo Eylem Planı sonuç raporunda,  “Tehlikelere maruz kalmış bir sistemin, topluluğun veya toplumun, kendi temel yapılarını ve işlevlerini koruma ve onarma dahil, bir tehlikenin etkileri karşısında zamanında ve etkin bir şekilde direnme, soğurma, uyum geliştirme ve iyileşme becerisi” olarak tanımlamaktadır.

Resilience Dergisi, bu ana tanım altında yapılmış olan çalışmaların değerlendirilmesi ve dünya ile paylaşılması amacıyla oluşturulmuş akademik bir platformdur.

Yılda 2 kez yayınlanacak olan dergimiz, Uluslararası Hakemli Dergi olup yıl içinde güncel konularda da özel sayılar çıkarmayı amaçlamaktadır.

Dergimiz, Ulakbim web portalı üzerinde bulunmaktadır.

Dergimiz, dirençlilik konusunda tüm disiplinlerdeki çalışmalara açıktır.

Yazım kurallarına erişmek için lütfen tıklayınız...


Açıklama

ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. Lütfen http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturunuz.Başvuru anında yazarlarımızdan ORCID bilgileri talep edilmektedir. 
Resilience

ISSN 2602-4667 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı İsmail Talih GÜVEN |
Kapak Resmi


Resilience (Dirençlilik); Afet Risk Azaltma Uluslararası Ofisi (UNISDR) Hyogo Eylem Planı sonuç raporunda,  “Tehlikelere maruz kalmış bir sistemin, topluluğun veya toplumun, kendi temel yapılarını ve işlevlerini koruma ve onarma dahil, bir tehlikenin etkileri karşısında zamanında ve etkin bir şekilde direnme, soğurma, uyum geliştirme ve iyileşme becerisi” olarak tanımlamaktadır.

Resilience Dergisi, bu ana tanım altında yapılmış olan çalışmaların değerlendirilmesi ve dünya ile paylaşılması amacıyla oluşturulmuş akademik bir platformdur.

Yılda 2 kez yayınlanacak olan dergimiz, Uluslararası Hakemli Dergi olup yıl içinde güncel konularda da özel sayılar çıkarmayı amaçlamaktadır.

Dergimiz, Ulakbim web portalı üzerinde bulunmaktadır.

Dergimiz, dirençlilik konusunda tüm disiplinlerdeki çalışmalara açıktır.

Yazım kurallarına erişmek için lütfen tıklayınız...


Açıklama

ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. Lütfen http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturunuz.Başvuru anında yazarlarımızdan ORCID bilgileri talep edilmektedir. 
Cilt 4 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
 1. Küreselleşme Çağında Kentsel Afetler
  Sayfalar 187 - 204
  Cumhur OLCAR
 2. Türkiye’nin Ulusal Afet ve Acil Durum Yönetim Sisteminin Mevcut Hali ve Yeni Bir Yönetim Modeli Önerisi
  Sayfalar 205 - 220
  Fatih YAMAN, Evren AYRANCI, İsmail Hakkı HELVACIOĞLU
 3. Kentsel Planlamada İklim Direnci Teması; Ankara Örneği
  Sayfalar 221 - 238
  Gizem KARACAN, Duygu GÖKCE
 4. 17-18 Temmuz 2019 Akçakoca ve Cumayeri (Düzce) Sel Afeti Sonuçları ve Müdahale Çalışmaları
  Sayfalar 239 - 255
  Hüseyin BAYRAKTAR, Elif SAHTİYANCI
 5. Evaluation of Land Consolidation and Renovation Processin the Decayed Textures: A Case of Study the Nezamabad Neighborhood in Tehran
  Sayfalar 257 - 274
  Kamran JAFARPOUR GHALEHTEİMOURİ, Moosa KAMANROODİ KOJOURİ
 6. 24 Ocak 2020 Sivrice (Elazığ) Depremi’nin Kent Merkezindeki Yansıması Üzerine Coğrafi Bir Değerlendirme
  Sayfalar 275 - 292
  Emrah ŞIKOĞLU, Yasemin GÜNEY
 7. Afet Kriz Yönetiminde Sosyal Medyanın İşlevselliği ve Zararları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 293 - 304
  Kader DEMİRÖZ
 8. Kültürel Miras Alanlarının Korunması ve Afet Yönetimi İlişkisi
  Sayfalar 305 - 321
  Sinem OKTAY, Nilüfer TAŞ, Murat TAŞ
 9. Akut Şok ve Kronik Stresler Karşısında Kentsel Dayanıklılık & Sürdürülebilir Dayanıklılık Yaklaşımı
  Sayfalar 323 - 345
  Betül ERGÜN KONUKCU
 10. Introducing & Adapting “Urban Resilience Planning” to Turkish Urban Planning System
  Sayfalar 347 - 371
  Zeynep Deniz YAMAN GALANTİNİ
 11. Potansiyel Toplanma Alanı Olabilecek Sosyal Altyapı Alanlarının İmar Planlarındaki Durumu: İzmir Kenti Örneği
  Sayfalar 373 - 389
  Mediha Burcu SILAYDIN AYDIN, Nur Sinem PARTİGÖÇ, Hayat ZENGİN ÇELİK, Hilmi Evren ERDİN
Creative Commons