Amaç ve Kapsam

Resilience (Dirençlilik) dergisi, sistemlerin ve yaşam alanlarının karşı karşıya kaldığı doğa ve insan kaynaklı tehlikelerin afetlere dönüşmemesi için risk yönetimi odaklı yaklaşımlar geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlar. Dergi, kapsayıcı, güvenli, dirençli, sürdürülebilir kentler için özellikle çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü araştırmaları bilimsel literatüre kazandırır.

Saha araştırmalarının, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçları ve Sendai Afet Risklerini Azaltma Çerçeve Belgesi 2015 risk azaltma öncelikleri ve eylem planları ile ilişkilerini dikkate alan dergi, dirençlilik çalışmalarında aşağıdaki disiplinlere öncelik verir:


Acil Durum Yönetimi
Acil Tıp
Afet Antropolojisi
Afet Hukuku
Afet İstatistiği
Afet Tıbbı
Afet Yönetimi
Afet Yönetiminde Yapay Zekâ
Bilişim Teknolojileri
Coğrafya
Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Uzaktan Algılama
Çevre Bilimleri
Eğitim Bilimleri
İklim Değişikliği
İletişim Bilimleri
İş Sağlığı ve Güvenliği
KBRN
Mimarlık, Planlama ve Tasarım
Mühendislik Bilimleri
Psikoloji
Özel Gereksinimli Bireyler
Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Sosyoloji
Sürdürülebilirlik
Temel Bilimler
Yer Bilimleri