ISSN: 1309-4289
e-ISSN: 2149-9136
Başlangıç: 2010
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Kafkas Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Creative Commons Lisansı2000px-Open_Access_PLoS.svg.pngithenticate-badge-oval-reverse.png?t=15106539517331*mvsP194Golg0Dmo2rjJ-oQ.jpeg

" Dergimize gönderilen çalışmalardan ön editoryal kontrol ve hakem inceleme süreci devam edenler dahil olmak üzere 12 Kasım 2021 tarihinden itibaren gönderilen çalışmalar Haziran 2022 ve Aralık 2022 sayıları için değerlendirilecektir."
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KAÜİİBFD) 2010 yılından beri “Hakemli Dergi” statüsünde Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. KAÜİİBFD'nin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Başta İktisat, İşletme, Ekonometri, Sosyal Hizmet, Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanlarındaki derinlemesine analiz içeren nitel/nicel araştırma ve derleme makaleleri dergimizde yayınlanabilir. Daha önce özeti yayınlanmış veya ulusal ve uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir. Diğer taraftan, İngilizce yazılan, derinlemesine analiz ve yöntem içeren (nitel/nicel araştırma) araştırma makaleleri öncelikli konumdadır. Yüksek lisans ya da doktora tezinden türetilen çalışmalar ise İngilizce yazılarak gönderilmelidir. 
Dergimiz EconLit, EBSCOHost, ProQuest, Google Scholar, Index Copernicus, Ceeol, Arastırmax, AsosIndex, TO-KAT ve Akademik Dizin ve TR dizin endekslerince taranmaktadır.
Dergimizde yayınlanması arzu edilen çalışmaların “Yazım Kuralları“na uygun bir şekilde hazırlanarak sunulması gerekmektedir. 

2021 - Cilt: 12 Sayı: 23