Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1309-4289 | e-ISSN 2149-9136 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Kafkas Üniversitesi |


Creative Commons Lisansı2000px-Open_Access_PLoS.svg.pngithenticate-badge-oval-reverse.png?t=15106539517331*mvsP194Golg0Dmo2rjJ-oQ.jpeg

"Haziran 2021 Sayısı İçin Makale Başvuruları Açılmıştır"
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KAÜİİBFD) 2010 yılından beri “Hakemli Dergi” statüsünde Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. KAÜİİBFD'nin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Başta İktisat, İşletme, Ekonometri, Sosyal Hizmet, Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanlarındaki derinlemesine analiz içeren nitel/nicel araştırma ve derleme makaleleri dergimizde yayınlanabilir. Daha önce özeti yayınlanmış veya ulusal ve uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir. Diğer taraftan, İngilizce yazılan, derinlemesine analiz ve yöntem içeren (nitel/nicel araştırma) araştırma makaleleri öncelikli konumdadır. Yüksek lisans ya da doktora tezinden türetilen çalışmalar ise İngilizce yazılarak gönderilmelidir. 
Dergimiz EconLit, EBSCOHost, ProQuest, Google Scholar, Index Copernicus, Ceeol, Arastırmax, AsosIndex, TO-KAT ve Akademik Dizin ve TR dizin endekslerince taranmaktadır.
Dergimizde yayınlanması arzu edilen çalışmaların “Yazım Kuralları“na uygun bir şekilde hazırlanarak ULAKBIM DergiPark sistemi üzerinden değerlendirmeye sunulması gerekmektedir. Yazım kurallarına dikkat edilmeden gönderilen çalışmalar editör tarafından "Ön Kontrol" Aşamasında reddedilebilmektedir. 

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1309-4289 | e-ISSN 2149-9136 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Kafkas Üniversitesi |
Kapak Resmi


Creative Commons Lisansı2000px-Open_Access_PLoS.svg.pngithenticate-badge-oval-reverse.png?t=15106539517331*mvsP194Golg0Dmo2rjJ-oQ.jpeg

"Haziran 2021 Sayısı İçin Makale Başvuruları Açılmıştır"
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KAÜİİBFD) 2010 yılından beri “Hakemli Dergi” statüsünde Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. KAÜİİBFD'nin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Başta İktisat, İşletme, Ekonometri, Sosyal Hizmet, Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanlarındaki derinlemesine analiz içeren nitel/nicel araştırma ve derleme makaleleri dergimizde yayınlanabilir. Daha önce özeti yayınlanmış veya ulusal ve uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir. Diğer taraftan, İngilizce yazılan, derinlemesine analiz ve yöntem içeren (nitel/nicel araştırma) araştırma makaleleri öncelikli konumdadır. Yüksek lisans ya da doktora tezinden türetilen çalışmalar ise İngilizce yazılarak gönderilmelidir. 
Dergimiz EconLit, EBSCOHost, ProQuest, Google Scholar, Index Copernicus, Ceeol, Arastırmax, AsosIndex, TO-KAT ve Akademik Dizin ve TR dizin endekslerince taranmaktadır.
Dergimizde yayınlanması arzu edilen çalışmaların “Yazım Kuralları“na uygun bir şekilde hazırlanarak ULAKBIM DergiPark sistemi üzerinden değerlendirmeye sunulması gerekmektedir. Yazım kurallarına dikkat edilmeden gönderilen çalışmalar editör tarafından "Ön Kontrol" Aşamasında reddedilebilmektedir. 
Cilt 11 - Sayı 22 - 29 Ara 2020
 1. YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARIYLA HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: ZAMANLA DEĞİŞEN ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ
  Sayfalar 544 - 561
  Mustafa UYSAL
 2. STAJ ALGISININ İŞLETMEYLE İLGİLİ FAKTÖRLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: LOJİSTİK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 562 - 596
  Sezen BOZYİĞİT, Rukiye ÖZKAN
 3. ÖRGÜTLERDE ALGILANAN DESTEĞİN İÇ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYİNE ETKİSİ: İŞ TATMİNİNİN ARACILIK ROLÜ
  Sayfalar 567 - 621
  Pınar ERKAL
 4. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK DEĞERLERE YATKINLIĞININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 622 - 645
  Kürşad ÇAVUŞOĞLU
 5. HEPİNİZİ YENİ BİR ÜRÜN GİBİ GÖRÜYORUM! TEKRAR KULLANILABİLİR AMBALAJLARA YÖNELİK TÜKETİCİ TUTUMLARI
  Sayfalar 646 - 668
  Özgür KURU, Elif BOYRAZ
 6. SHEDDING CROCODILE TEARS: HOW TO DEAL WITH PASSIVE-AGGRESSIVE EMPLOYEES AT WORKPLACES?
  Sayfalar 669 - 679
  Can BİÇER
 7. İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMAYA ETKİSİ
  Sayfalar 680 - 710
  Yunus ZENGİN
 8. GELENEKSEL VE ALTERNATİF PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ KULLANIMI İLE İŞLETME ÖZELLİKLERİ İLİŞKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA
  Sayfalar 711 - 742
  Hakan CAVLAK
 9. TOKSİK LİDERLİK VE ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİNDE KARİYERİZMİN ARACI ETKİSİ
  Sayfalar 743 - 765
  Muhammet Fatih ŞENGÜLLENDİ, Yasin ŞEHİTOĞLU, Enes KURT
 10. SANAYİ 4.0 OLGUNLUK MODELİ UYGULAMALARI ÜZERİNE LİTERATÜR İNCELEMESİ
  Sayfalar 766 - 787
  Birdoğan BAKİ, Duygu SERDAR
 11. POZİTİF PSİKOLOJİ BAĞLAMINDA PSİKOLOJİK SERMAYE, DUYGUSAL EMEK VE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
  Sayfalar 788 - 815
  Hüsnü KAPU, Sebahattin YILDIZ, Tuğba MEDET BUKNİ
 12. KATILIM BANKACILIĞI SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANSI İLE REKLAM GİDERİ İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
  Sayfalar 816 - 839
  Tolga ERGÜN, Hilal OK ERGÜN
 13. E-PERAKENDE SEKTÖRÜNDE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİN MÜŞTERİ TATMİNİ VE TEKRAR SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ
  Sayfalar 840 - 863
  Samet AYDIN, Kübra MERMERTAŞ
 14. AZERBAYCAN OTEL İŞLETMELERİNİN ETKİNLİK ANALİZİ
  Sayfalar 864 - 890
  Fuad SELAMZADE
 15. Kentleşme ve Sağlık Harcamaları: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma
  Sayfalar 891 - 915
  Mehmet ALTUNTAŞ, Mehmet ÖZYURT
 16. TERÖRİZMİN SABİT SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 916 - 936
  Süleyman UĞURLU, Kerem KARABULUT
 17. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SİGORTA SİSTEMİNE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİ
  Sayfalar 937 - 952
  Cahit AYDEMİR, Abdülvahap BAYDAŞ, İshak TURĞUT
 18. 19. YÜZYILDA OSMANLI TARIMINDAKİ DÖNÜŞÜMÜN YEREL BASINDAN İZLENMESİ: TUNA VİLAYET GAZETESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 953 - 972
  Cüneyt İPTEŞ
 19. ENFLASYON VE İŞSİZLİĞİN YOKSULLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE DÜZEY-1 BÖLGELERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 973 - 996
  Kübra AKDAŞ, Gürkan BOZMA, Ahmet GÜNEY
 20. TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU İLE SORUNLU KREDİLER İLİŞKİSİ: BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  Sayfalar 997 - 1023
  Gizem BAŞ, Mehmet KARA
 21. DEVELOPMENT OF MONEY ATTITUDES SCALE
  Sayfalar 1024 - 1047
  Seçil DURAN, Serkan KÜNÜ, Volkan DURAN
 22. SERMAYE GİRİŞLERİNDEKİ AŞIRI ARTIŞLARIN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1048 - 1074
  Cemil VARLIK
 23. ALEVİLİKTE MUHALİF DİL VE SÖYLEM: ALEVÎ TÜRKÜ VE DEYİŞLERİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ
  Sayfalar 1075 - 1106
  Adem ÇAYLAK, Cansu KAYMAL
 24. KAYNAK TEMELLİ STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  Sayfalar 1107 - 1136
  Meryem AYBAS, Funda TOKUCU
 25. RUS GÜVENLİK DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİNDE JEOPOLİTİK FAKTÖRLERİN VE AVRASYACILIĞIN ROLÜ
  Sayfalar 1137 - 1164
  Erhan CANİKOĞLU
Dizinler