ISSN: 1309-4289
e-ISSN: 2149-9136
Başlangıç: 2010
Yayıncı: Kafkas Üniversitesi
Kapak Resmi

DUYURU: 2024 Haziran sayısı makale kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir. 

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KAÜİİBFD) 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır. KAÜİİBFD yayın hayatına başladığı 2010 yılından itibaren, Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Yayıncılığı bünyesinde yayın yapmaktadır (Yayıncı Web Sayfası). KAÜİİBFD, makale gönderimleri ve tüm yayın süreci için DergiPark sistemine 2016 yılında geçmiştir.  2016 yılı öncesi dergi arşivi için tıklayınız. KAÜİİBFD, 2017 yılından itibaren TR DİZİN (ULAKBİM) tarafından taranmaktadır. Ayrıca, EconLit, EBSCO, ProQuest ve CEEOL endekslerinde taranmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.  Derginin temel hedefi İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik Ticaret, Teknoloji Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Sosyal Hizmet alanlarındaki akademik çalışmaları yayınlamaktır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

KAÜİİBFD, alanına ilişkin özgün görüş içeren araştırma makaleleriyle ilgilenir. Sınırlı sayıda (1 sayıda en fazla 3) derleme makale yayınlar. Makale seçiminde temel ölçüt olarak, akademik nitelik, kullanılan yöntemin kalitesi ve alana katkısı dikkate alınır. İngilizce yazılan, derinlemesine analiz ve yöntem içeren  çalışmaları önceler. Yüksek lisans ya da doktora tezinden türetilen çalışmaları İngilizce yazılması koşuluyla değerlendirmeye alır. Daha önce özeti yayınlanmış ulusal/uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş çalışmaları, bu niteliklerinin belirtilmesi şartıyla kabul eder. 

2023 - Cilt: 14 Sayı: 28

KAÜİİBFD, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Yayıncılığı'nın kurumsal dergisidir.

2024 Haziran sayısı makale kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.