İletişim Bilgileri

Dergi İletişim

Kafkas İİBF Dergi
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
kafkasiibfdergi@gmail.com
Şehitler Mah. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Merkez/KarsTürkiyeSehitler St. Kafkas University  Faculty of Economics and Administrative Sciences  Kars/TurkeyTel(Phone): (+90)  474- 2251150 Fax:             (+90)  474- 2251257

Aralık 2022 sayısı için araştırma makalelerinin kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.