İletişim Bilgileri

Editör

Ömer Uğur BULUT
KAFKAS UNIVERSITY
bulut.o.u@gmail.com
(+90) 04742251150 (1788)

Fiziksel Adres/Physical Address: Kafkas Üniversitesi Merkez Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası, İktisat Bölümü, Kat: 1, No: A-133, Kars/Türkiye / Kafkas University Central Campus, Faculty of Economics and Administrative Sciences Building, Department of Economics, Floor: 1, No: A-133, Kars/Türkiye


Editör

Gökhan KERSE
KAFKAS UNIVERSITY
gokhankerse@hotmail.com
(+90) 04742251150 (1418)

Fiziksel Adres/Physical Address: Kafkas Üniversitesi Merkez Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Kat: 2, No: B-198 / Kafkas University Central Campus, Faculty of Economics and Administrative Sciences Building, Department of Management Information Systems, Floor: 2, No: B-198


Editör Yardımcısı

Deniz TANIR
KAFKAS UNIVERSITY
tanirdeniz35@gmail.com
(+90) 04742251150 (1705)

Fiziksel Adres/Physical Address: Kafkas Üniversitesi Merkez Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Kat: 2, No: B-205 / Kafkas University Central Campus, Faculty of Economics and Administrative Sciences Building, Department of Management Information Systems, Floor: 2, No: B-205


Editör Yardımcısı

Cavit Emre AYTEKİN
KAFKAS UNIVERSITY
cavitemreaytekin@gmail.com
(+90) 04742251150 (1875)

Fiziksel Adres/Physical Address: Kafkas Üniversitesi Merkez Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kat: 2, No: B-200, Kars/Türkiye / Kafkas University Central Campus, Faculty of Economics and Administrative Sciences Building, Department of Political Science and International Relations, Floor: 2, No: B-200, Kars/Türkiye


Editör Yardımcısı

Sevgi KEÇELİ ERCİYAS
KAFKAS UNIVERSITY
skecelierciyas@gmail.com
(+90) 04742251150 (1778)

Fiziksel Adres/Physical Address: Kafkas Üniversitesi Merkez Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kat: 3, No: B-224, Kars/Türkiye / Kafkas University Central Campus, Faculty of Economics and Administrative Sciences Building, Department of Political Science and Public Administration, Floor: 3, No: B-224, Kars/Türkiye


Editör Yardımcısı

Ali NECEFOĞLU
KAFKAS UNIVERSITY
alinecefoglu@hotmail.com
(+90) 04742251150 (1875)

Fiziksel Adres/Physical Address: Kafkas Üniversitesi Merkez Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kat: 2, No: B-202, Kars/Türkiye / Kafkas University Central Campus, Faculty of Economics and Administrative Sciences Building, Department of Political Science and International Relations, Floor: 2, No: B-202, Kars/Türkiye


Editör Yardımcısı

İmran GÜL
KAFKAS UNIVERSITY
imran.gul@kafkas.edu.tr
(+90) 04742251150 (1776)

Fiziksel Adres/Physical Address: Kafkas Üniversitesi Merkez Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Kat: 2, No: B-207 / Kafkas University Central Campus, Faculty of Economics and Administrative Sciences Building, Department of Management Information Systems, Floor: 2, No: B-207


Editör Yardımcısı

Sefa TOPUZ
KAFKAS UNIVERSITY
sefatopuz1990@gmail.com
(+90) 04742251150 (1803)

Fiziksel Adres/Physical Address: Kafkas Üniversitesi Merkez Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Kat: 1, No: B-126 / Kafkas University Central Campus, Faculty of Economics and Administrative Sciences Building, International Trade and Logistics Department, Floor: 1, No: B-126


Editör Yardımcısı

Sultan Ebru BULGURCUOĞLU
KAFKAS UNIVERSITY
ebrubulgurcuoglu@hotmail.com
(+90) 04742251150 (1889)

Fiziksel Adres/Physical Address: Kafkas Üniversitesi Merkez Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası, Sosyal Hizmet Bölümü, Kat: 3, No: B-229, Kars/Türkiye / Kafkas University Central Campus, Faculty of Economics and Administrative Sciences Building, Department of Social Work, Floor: 3, No: B-229, Kars/Türkiye


Yazar Destek

Sevgi KEÇELİ ERCİYAS
KAFKAS UNIVERSITY
skecelierciyas@gmail.com
(+90) 04742251150 (1778)

Fiziksel Adres/Physical Address: Kafkas Üniversitesi Merkez Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kat: 3, No: B-224, Kars/Türkiye / Kafkas University Central Campus, Faculty of Economics and Administrative Sciences Building, Department of Political Science and Public Administration, Floor: 3, No: B-224, Kars/Türkiye


Teknik İletişim

Deniz TANIR
KAFKAS UNIVERSITY
tanirdeniz35@gmail.com
(+90) 04742251150 (1705)

Fiziksel Adres/Physical Address: Kafkas Üniversitesi Merkez Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Kat: 2, No: B-205 / Kafkas University Central Campus, Faculty of Economics and Administrative Sciences Building, Department of Management Information Systems, Floor: 2, No: B-205


Temel İletişim

Elnur Hasan MİKAİL
KAFKAS UNIVERSITY
emikail@kafkas.edu.tr
(+90) 04742251150 (1842)

Fiziksel Adres/Physical Address: Kafkas Üniversitesi Merkez Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kat: 2, No: B-206, Kars/Türkiye / Kafkas University Central Campus, Faculty of Economics and Administrative Sciences Building, Department of Political Science and International Relations, Floor: 2, No: B-206, Kars/Türkiye


Yayıncı Destek

Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Yayıncılığı / Kafkas University, Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal Publishing
KAFKAS UNIVERSITY
journalpublishing@kafkas.edu.tr
(+90) 04742251150 (1299)

Fiziksel Adres/Physical Address: Şehitler Mahallesi, Kafkas Üniversitesi Merkez Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası, Dekanlık, Kat: 3, No: A-194 / Şehitler Street, Kafkas University Central Campus, Faculty of Economics and Administrative Sciences Building, Dean's Office, Floor: 3, No: A-194. 


Dergi İletişim

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KAÜİİBFD) / Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty (KAUJEASF)
KAFKAS UNIVERSITY
iibfdergi@kafkas.edu.tr
(+90) 04742251150 (1829)

Fiziksel Adres/Physical Address: Kafkas Üniversitesi Merkez Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası, Kat: 2, No: B-208 / Kafkas University Central Campus, Faculty of Economics and Administrative Sciences Building,, Floor: 2, No: B-208


KAÜİİBFD, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Yayıncılığı'nın kurumsal dergisidir.

2023 Aralık sayısı makale kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.