Dergi Kurulları

Dergi İmtiyaz Sahibi

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına
Prof. Dr. Erkan TOKUCU

Kafkas Üniversitesi
Kars/Türkiye
(tokucuerkan@gmail.com)

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Elnur Hasan MİKAİL
Kafkas Üniversitesi
Kars/Türkiye
(emikail@kafkas.edu.tr)

Editörler

Doç. Dr. Ömer Uğur BULUT
Kafkas Üniversitesi
Kars/Türkiye
(bulut.o.u@gmail.com)
Doç. Dr. Gökhan KERSE
Kafkas Üniversitesi
Kars/Türkiye
(gokhankerse@hotmail.com)

Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Cavit Emre AYTEKİN
Kafkas Üniversitesi
Kars/Türkiye
(cavitemreaytekin@gmail.com)


Dr. Öğr. Üyesi Sultan Ebru BULGURCUOĞLU
Kafkas Üniversitesi
Kars/Türkiye
(ebrubulgurcuoglu@hotmail.com)


Dr. Öğr. Üyesi Serhat ÇAMKAYA
Kafkas Üniversitesi
Kars/Türkiye
(serhatcamkaya36@gmail.com)


Arş. Gör. İmran GÜL
Kafkas Üniversitesi
Kars/Türkiye
(imran.gul@kafkas.edu.tr)


Arş. Gör. Şengül DURAN
Kafkas Üniversitesi
Kars/Türkiye
(sengul.duran@kafkas.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Deniz TANIR
Kafkas Üniversitesi
Kars/Türkiye
(tanirdeniz35@gmail.com)


Dr. Öğr. Üyesi Duygu DEMİROL DUYAR
Kafkas Üniversitesi
Kars/Türkiye
( duygu_demirol@hotmail.com)


Arş. Gör. Sevgi KEÇELİ ERCİYAS
Kafkas Üniversitesi
Kars/Türkiye
(skecelierciyas@gmail.com)


Arş. Gör. Sefa TOPUZ
Kafkas Üniversitesi
Kars/Türkiye
(sefatopuz1990@gmail.com)

Alan Editörleri

Prof. Dr. Deniz ÖZYAKIŞIR
İktisat
Kafkas Üniversitesi
Kars/Türkiye
(dozyakisir@gmail.com)


Prof. Dr. Ötüken SENGER
Yönetim Bilişim Sistemleri
Kafkas Üniversitesi
Kars/Türkiye
(otukensenger@gmail.com)


Doç. Dr. Aykut AYKUTALP
Sosyal Hizmet
Kafkas Üniversitesi
Kars/Türkiye
(aaykutalp@gmail.com)


Doç. Dr. Murat AYKIRI
Elektronik Ticaret ve Yönetimi
Kafkas Üniversitesi
Kars/Türkiye
(maykiri36@gmail.com)

Prof. Dr. Elnur Hasan MİKAİL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Kafkas Üniversitesi
Kars/Türkiye
(emikail@kafkas.edu.tr)


Doç. Dr. Atıl Cem ÇİÇEK
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Kafkas Üniversitesi
Kars/Türkiye
(atilcemcicek@yahoo.com)


Doç. Dr. Filiz ASLAN ÇETİN
İşletme
Kafkas Üniversitesi
Kars/Türkiye
(filizaslan79@gmail.com)


Doç. Dr. Savaş DURMUŞ
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kafkas Üniversitesi
Kars/Türkiye
(sdurmus_75@hotmail.com)

Yayın Kurulu

                           

Prof. Dr. Ali AYATA
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karaman/Türkiye  
(aliayata@hotmail.com)


Prof. Dr. Canan Nur KARABEY 
Atatürk Üniversitesi
Erzurum/Türkiye 
(ckarabey@atauni.edu.tr)


Prof. Dr. Gulnora ABDURAKHMANOVA
Taşkent Devlet İktisat Üniversitesi
Taşkent/Özbekistan
(g.abduraxmanova@nuu.uz)


Prof. Dr. Serkan ADA
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karaman/Türkiye
(serkanada@kmu.edu.tr)


Doç. Dr. Anukrati SHARMA
Kota Üniversitesi
Rajasthan/Hindistan
(dr.anukratisharma@gmail.com)


Doç. Dr. Fadhel KABOUB
Denison Üniversitesi
Ohio/ABD
(kaboubf@denison.edu)


Dr. Öğr. Üyesi Azamat MAKSÜDÜNOV
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Bişkek/Kırgızistan
(azamat.maksudunov@manas.edu.kg)

Prof. Dr. Alpaslan YÜCE
Kafkas Üniversitesi
Kars/Türkiye
(yucealp@gmail.com)


Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN
İstanbul Üniversitesi
İstanbul/Türkiye
(ercan.saridogan@istanbul.edu.tr)


Prof. Dr. Ionel BOSTAN
Ștefan cel Mare Üniversitesi
Suceava/Romanya
(ionel_bostan@yahoo.com)


Prof. Dr. Zijad DZAFİC
Tuzla Üniversitesi
Tuzla/Bosna Hersek
(zijad.dzafic@untz.ba) 


Doç. Dr. Elmira FAİZOVA
Taraz Devlet Üniversitesi
Taraz/Kazakistan
(elmaal2001@yahoo.com)


Doç. Dr. Fariz AHMADOV
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
Bakü/Azerbaycan
(ahmadovfs@hotmail.com)Danışma Kurulu


Prof. Dr. Adnan AKIN
Kırıkkale Üniversitesi
Kırıkkale/Türkiye
(akin-adnan@hotmail.com)


Prof. Dr. Ahmet YILMAZ
Marmara Üniversitesi
İstanbul/Türkiye
(ahmetyilmaz@marmara.edu.tr)


Prof. Dr. Cihan ÇOBANOĞLU
South Florida Üniversitesi
Florida/ABD
(cihan@usf.edu)


Prof. Dr. Eyup AKIN
Aksaray Üniversitesi
Aksaray/Türkiye
(eyupakin@aksaray.edu.tr)


Prof. Dr. Hakkı BÜYÜKBAŞ
Erciyes Üniversitesi
Kayseri/Türkiye
(hakkibuyukbas@erciyes.edu.tr)


Prof. Dr. Ionel BOSTAN
Ștefan cel Mare Üniversitesi
Suceava/Romanya
(ionel_bostan@yahoo.com)


Prof. Dr. Rifat İRAZ
Selçuk Üniversitesi
Konya/Türkiye
(rifat@selcuk.edu.tr)


Prof. Dr. Üstün ÖZEN
Atatürk Üniversitesi
Erzurum/Türkiye
(uozen@atauni.edu.tr)


Prof. Dr. Zijad DZAFİC
Tuzla Üniversitesi
Tuzla/Bosna Hersek
(zijad.dzafic@untz.ba) 


Doç. Dr. Bobir TURSUNOV
Taşkent Devlet İktisat Üniversitesi
Taşkent/Özbekistan
(tursunovbobir1984@gmail.com)


Doç. Dr. Fadhel KABOUB
Denison Üniversitesi
Ohio/ABD
(kaboubf@denison.edu)


Dr. Öğr. Üyesi Azamat MAKSÜDÜNOV
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Bişkek/Kırgızistan
(azamat.maksudunov@manas.edu.kg)

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA
İstanbul Üniversitesi
İstanbul/Türkiye
(incekara@istanbul.edu.tr)


Prof. Dr. Cevat GERNİ
Beykent Üniversitesi
İstanbul/Türkiye
(cevatgerni@beykent.edu.tr)


Prof. Dr. Ercan TAŞKIN
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Kütahya/Türkiye
(ercan.taskin@dpu.edu.tr)


Prof. Dr. Gulnora ABDURAKHMANOVA
Taşkent Devlet İktisat Üniversitesi
Taşkent/Özbekistan
(g.abduraxmanova@nuu.uz)


Prof. Dr. Hasan GÜL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun/Türkiye
(hasan.gul@omu.edu.tr)


Prof. Dr. Kerem KARABULUT
Atatürk Üniversitesi
Erzurum/Türkiye,
(kerem@atauni.edu.tr)


Prof. Dr. Tülay YENİÇERİ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Balıkesir/Türkiye
(tyeniceri@bandirma.edu.tr)


Prof. Dr. Zeliha SEÇKİN
Aksaray Üniversitesi
Aksaray/Türkiye
seckinz[at]aksaray.edu.tr)


Doç. Dr. Anukrati SHARMA
Kota Üniversitesi
Rajasthan/Hindistan
(dr.anukratisharma@gmail.com)


 Doç. Dr. Elmira FAİZOVA
Taraz Devlet Üniversitesi
Taraz/Kazakistan
(elmaal2001@yahoo.com)


Doç. Dr. Fariz AHMADOV
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
Bakü/Azerbaycan
(ahmadovfs@hotmail.com)

Türkçe Dil Editörü


Öğr. Gör. Duygu ŞEYDA EROĞLU
Kafkas Üniversitesi
Kars/Türkiye
(duyguseyda@gmail.com)

İngilizce Dil Editörü


Prof. Dr. Gencer ELKILIÇ
Kafkas Üniversitesi
Kars/Türkiye
(gencerelkilic1322@gmail.com)

Son Güncelleme Zamanı: 17.05.2024 11:13:51

KAÜİİBFD, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Yayıncılığı'nın kurumsal dergisidir.

2024 Aralık sayısı makale kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.