Hakkında

DUYURU:  Aralık 2022 sayısı için araştırma makalelerinin kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir. 

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KAÜİİBFD) 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2017 yılından itibaren TR DİZİN (ULAKBİM) tarafından taranmaktadır. Ayrıca, EconLit, EBSCOHost, ProQuest ve Ceeol endekslerinde taranmaktadır. Haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.  Derginin temel hedefi iktisat, işletme, sosyal hizmet, yönetim bilişim sistemleri, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ticaret, lojistik, uluslararası ilişkiler ve elektronik ticaret alanlarındaki akademik çalışmaları yayınlamaktır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

KAÜİİBFD, alanına ilişkin özgün görüş içeren araştırma makaleleriyle ilgilenir. Sınırlı sayıda (1 sayıda en fazla 3) derleme makale yayınlar. Makale seçiminde temel ölçüt olarak, akademik nitelik, kullanılan yöntemin kalitesi ve alana katkısı dikkate alınır. İngilizce yazılan, derinlemesine analiz ve yöntem içeren  çalışmaları önceler. Yüksek lisans ya da doktora tezinden türetilen çalışmaları İngilizce yazılması koşuluyla değerlendirmeye alır. Daha önce özeti yayınlanmış ulusal/uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş çalışmaları, bu niteliklerinin belirtilmesi şartıyla kabul eder. 

Aralık 2022 sayısı için araştırma makalelerinin kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.