Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KAÜİİBFD), makalelerin gönderim, değerlendirme ve yayınlanma süreçlerinin hiçbir aşamasında ücret talep etmez.

KAÜİİBFD, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Yayıncılığı'nın kurumsal dergisidir.

2024 Aralık sayısı makale kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.