İntihal Politikası

ithenticate_logo.jpg?t=1510653951733

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne (KAÜİİBFD) yüklenen her bir makale hakem sürecine geçilmeden iThenticate yazılımı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu kaynakça hariç %20'un üzerinde olan makaleler RED edilmektedir.

Son Güncelleme Zamanı: 13.09.2022 16:43:32

KAÜİİBFD, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Yayıncılığı'nın kurumsal dergisidir.

2024 Aralık sayısı makale kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.