Hakem İncelemesi Süreci

 Hakem İncelemesi Süreci


Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi altı (6) aşamalı bir yayın değerlendirme sürecine sahiptir:

 

Dergi Park sistemi üzerinden dergiye gönderilen makaleler öncelikle editör ve editör yardımcılarının genel incelemesinden geçmektedir. Genel inceleme aşamasında öncelikle çalışmanın derginin yayın sahasına ve yayın etik / ilkelerine uygunluğu ile birlikte dergi yazım kurallarının eksiksiz bir şekilde uygulanması ve çalışmanın dergi yayın standartları çerçevesindeki yeterliliği tetkik edilmektedir.

 

Genel inceleme sonrasında makale için çalışma alanına uygun alan editörünün görüşü alınmaktadır. Alan editörünün detaylı incelemesi ile çalışmanın hakeme gidecek yeterlilikte olup olmadığı tespit edilmekte ve değerlendirme aşamasına geçiş kararı verilmektedir.

 

Alan Editörü tarafından değerlendirilme aşamasına geçen çalışmalar hakem değerlendirme aşamasına alınır ve konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Burada kör hakemlik süreci yürütülmektedir. Hakemler belirlenirken editör, editör yardımcıları ve alan editörlerinin görüşleri dikkate alınmaktadır. Gelen raporlardan birinde çalışmanın yayınlanmaya yeterli bulunmaması ya da diğer hakem raporuyla çelişmesi durumunda üçüncü hakem görüşüne başvurulur. Nihai kararı editör vermektedir. 


Hakem raporlarında düzeltme istenen çalışmalar, yazarlarınca gözden geçirildikten sonra aynı hakemlerin incelemesine yeniden sunulur. Çalışma, bu aşamada hakemler tarafından yine yeterli bulunmaması halinde, editör tarafından reddedilebilmektedir.


Hakem değerlendirme sürecinden iki hakem onayıyla geçen makaleler nihai yayın kararı için dergi Yayın Kuruluna gönderilir. Olumlu hakem raporları Yayın Kurulu için bağlayıcı olmayıp, karar oluşturmada öncelikle dikkate alınırlar. Editör kararı nihaidir.


Editör tarafından yayımlanması uygun bulunan çalışmalar, son inceleme, düzeltme ve yayın sırasına alınmak üzere ilgili Editöryal kurula iletilir. Editoryal kurul incelemesinde makalelerin abstract kısımlarının incelenmesi için İngilizce dil uzmanına başvurulur. İngilizce yazılmış makaleler bu aşamada İngilizce Editör incelemesinden geçer. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler, kabul ediliş tarihi itibariyle sıralanır  ve derginin ilgili sayısında yayımlanır. Yayına kabul edilen makaleler için yazar(lar)a DergiPark aracılığıyla yayına  kabul e-postası  gönderilir.

Aralık 2022 sayısı için araştırma makalelerinin kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.