Hakem Değerlendirme ve Yayın Süreci

DergiPark sistemi üzerinden Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne (KAÜİİBFD) gönderilen makaleler öncelikle editör ve editör yardımcılarının ön editöryal kontrolünden geçmektedir. Bu aşamada öncelikle çalışmanın derginin yayın sahasına ve yayın etik / ilkelerine uygunluğu ile birlikte dergi yazım kurallarının eksiksiz bir şekilde uygulanması ve çalışmanın dergi yayın standartları çerçevesindeki yeterliliği tetkik edilmektedir.

Ön editöryal kontrol sonrasında makale için çalışma alanına uygun alan editörünün görüşü alınmaktadır. Alan editörünün detaylı incelemesi ile çalışmanın hakeme gidecek yeterlilikte olup olmadığı tespit edilmekte ve değerlendirme aşamasına geçiş kararı verilmektedir.

Alan Editörü tarafından değerlendirilme aşamasına geçen çalışmalar hakem değerlendirme aşamasına alınır ve konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Burada kör hakemlik süreci yürütülmektedir. Hakemler belirlenirken editör, editör yardımcıları ve alan editörlerinin görüşleri dikkate alınmaktadır. Gelen raporlardan birinde çalışmanın yayınlanmaya yeterli bulunmaması ya da diğer hakem raporuyla çelişmesi durumunda üçüncü hakem görüşüne başvurulur. Nihai kararı editör vermektedir. 

Hakem raporlarında düzeltme istenen çalışmalar, yazarlarınca gözden geçirildikten sonra aynı hakemlerin incelemesine yeniden sunulur. Çalışma, bu aşamada hakemler tarafından yine yeterli bulunmaması halinde, editör tarafından reddedilebilmektedir.

Hakem değerlendirme sürecinden iki hakem onayıyla geçen makaleler nihai yayın kararı için dergi Yayın Kuruluna gönderilir. Olumlu hakem raporları Yayın Kurulu için bağlayıcı olmayıp, karar oluşturmada öncelikle dikkate alınırlar. Editör kararı nihaidir.

Editör tarafından yayımlanması uygun bulunan çalışmalar, son inceleme, düzeltme ve yayın sırasına alınmak üzere ilgili Editöryal kurula iletilir. Editoryal kurul incelemesinde makalelerin abstract kısımlarının incelenmesi için İngilizce dil uzmanına başvurulur. İngilizce yazılmış makaleler bu aşamada dil editörünün incelemesinden geçer. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler, kabul ediliş tarihi itibariyle sıralanır  ve derginin ilgili sayısında yayımlanır. Yayına kabul edilen makaleler için yazar(lar)a DergiPark aracılığıyla yayına  kabul e-postası gönderilir.

KAÜİİBFD, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Yayıncılığı'nın kurumsal dergisidir.

2023 Haziran sayısı makale kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir. İlgili sayıda yer alamayan çalışmaların süreci 2023 Aralık sayısına aktarılacaktır.