Verimlilik Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1013-1388 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı |


Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün bilimsel yayın organlarından biri olan Verimlilik Dergisi 1967 yılından bu yana, 3 ayda bir, yılda 4 kez düzenli olarak yayımlanmaktadır.

İçeriğinde; verimlilikle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili çeşitli konularda, yerli ve yabancı uzmanların tarımdan sanayiye, çevreden spora, bilişimden insan kaynaklarına kadar çok geniş bir yelpazedeki inceleme, araştırma ve değerlendirmelerine dayanan makaleler yer almaktadır.

Ayrıca yurtta ve dünyada verimlilik konusunda ortaya çıkan gelişmelerle verimliliği artırma, yöntem, teknik ve uygulamalarına ilişkin yazılara da yer verilmektedir. 

Verimlilik Dergisi bu yönüyle akademisyenlere, bilim çevrelerine, teknik adamlar, araştırmacılar, kurum ve kuruluşlar ile, ilgili branşlarda öğrenim gören yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik bir yayını amaçlamakta olup bilimsel bir kuruluş olan Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün verimlilikle ilgili bir yayın organı olma misyonunu üstlenmiş durumdadır.

Verimlilik Dergisi

ISSN 1013-1388 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı |
Kapak Resmi


Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün bilimsel yayın organlarından biri olan Verimlilik Dergisi 1967 yılından bu yana, 3 ayda bir, yılda 4 kez düzenli olarak yayımlanmaktadır.

İçeriğinde; verimlilikle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili çeşitli konularda, yerli ve yabancı uzmanların tarımdan sanayiye, çevreden spora, bilişimden insan kaynaklarına kadar çok geniş bir yelpazedeki inceleme, araştırma ve değerlendirmelerine dayanan makaleler yer almaktadır.

Ayrıca yurtta ve dünyada verimlilik konusunda ortaya çıkan gelişmelerle verimliliği artırma, yöntem, teknik ve uygulamalarına ilişkin yazılara da yer verilmektedir. 

Verimlilik Dergisi bu yönüyle akademisyenlere, bilim çevrelerine, teknik adamlar, araştırmacılar, kurum ve kuruluşlar ile, ilgili branşlarda öğrenim gören yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik bir yayını amaçlamakta olup bilimsel bir kuruluş olan Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün verimlilikle ilgili bir yayın organı olma misyonunu üstlenmiş durumdadır.

Sayı 4 - Eki 2019
 1. TÜRKİYE SANAYİ SEKTÖRÜNDE EMEK VERİMLİLİĞİ, İSTİHDAM VE ÜCRETLER
  Sayfalar 7 - 24
  Numan can Albayrak, Seymur Ağazade
 2. BİR CAM FABRİKASINDA ÇALIŞANLARIN VERİMLİLİK VE TERMAL KONFOR ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 25 - 35
  Aliye Mandıracıoğlu, Safiye Özvurmaz
 3. ENTELLEKTÜEL SERMAYENİN FİNANS SEKTÖRÜNDE DEĞER YARATMADAKİ ROLÜ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 37 - 63
  Nermin Ekim, Melek Acar, Okyay Uçan
 4. VERİ MADENCİLİĞİ İLE TEKNOLOJİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: RFID TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 65 - 86
  Fatma ALTUNTAŞ, Arzu KARAMAN AKGÜL
 5. AKILLI TELEFON ARACILIĞIYLA TÜKETİCİNİN BİLGİ ARAMA, İLETİŞİM VE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KIRIKKALE’DE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 87 - 111
  İbrahim Bozacı, Yunus Bahadır Güler, Ertuğrul Karakaya
 6. Sağlık Sektöründe Düşük Karbon Ekonomisi: Tezat mı, Mümkün mü?
  Sayfalar 113 - 134
  Mehtap Çakmak barsbay
 7. ENDÜSTRİYEL HAM MADDELERİN İNSAN SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Sayfalar 135 - 156
  Abdul Vahap Korkmaz
 8. Blokzincir Teknolojisi ve Kamu Kurumlarınca Verilen Hizmetlerde Blokzincirin Kullanım Durumu
  Sayfalar 157 - 193
  Çetin KARAHAN, Aslıhan TÜFEKCİ
 9. YEREL YÖNETİMLERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI: GEREDE BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 195 - 231
  Zeynel Dur, Göknur Arzu AKYÜZ
 10. AR-GE VE YENİLİK DESTEKLERİNE İLİŞKİN ETKİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI
  Sayfalar 233 - 258
  Önder Belgin, Dursun Balkan
Dizinler