ISSN: 1013-1388
e-ISSN: 2757-6973
Başlangıç: 2004
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kapak Resmi
       

Verimlilik alanında ilk bilimsel dergi olarak yayın hayatına 1967 yılında başlayan Verimlilik Dergisi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün yayın organı olup yılda dört sayı (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) olmak üzere yayımlanan ücretsiz ve açık erişim bir dergidir. 

Verimlilikle ilgili olarak tüm disiplinlerden gelecek makalelere açık olan Verimlilik Dergisi’nde; araştırmaya dayalı, ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlayan, özgün ve güncel çalışmalara yer verilmektedir. 


  • Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
  • Çalışmaların kabul, değerlendirme ve yayınlanma süreçleri DergiPark sistemi üzerinden yürütülmektedir.
  • Dergiye gönderilen çalışmaların başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması zorunludur.
  • Çalışmaların yazım kurallarına uygun bir şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
  • Çalışmaların kaynakça hariç benzerlik oranının %20’yi geçmemesi gerekmektedir.
  • Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalar için Etik Kurulu Kararı Belgesi'nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


2021 - Sayı: 4

Araştırma Makalesi

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ile Çalışanların İş Tatmini, İş Yaşam Kalitesi ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki Özel-Kamu Hastanelerinde Bir Alan Uygulaması

Araştırma Makalesi

G-7 Ülkelerinin Lojistik Etkinlik ve Verimlilik Performanslarının Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Banka Telepazarlama Başarısının Tahmini İçin Bir Birleşik Makine Öğrenme Tabanlı Karar Destek Modeli

Araştırma Makalesi

SÜREÇ ESNEKLİĞİ SİSTEMLERİNDE OPERASYONEL MALİYETLERE DAYALI SİSTEM TASARIMI OPTİMİZASYONU

Araştırma Makalesi

YÜKSELEN EKONOMİLERDE ENERJİ ETKİNLİĞİNİ ARZ YANLI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Araştırma Makalesi

AR-GE TÜRLERİNİN KATMA DEĞER ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

A JOB SCHEDULING PROBLEM FOR THE ASSIGNMENT OF ENGINEERS IN AN AUTOMOTIVE INDUSTRY COMPANY

Araştırma Makalesi

TÜRKİYE’DEKİ İLLERİN İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ VE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALAMALARI

Araştırma Makalesi

Katılım-30 Endeksinde Finansal Volatilite Tahminleyici Model Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Üniversitelerin Toplam Faktör Verimliliğinin Hicks-Moorsteen ve Fare-Primont Endeksleri ile Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

CONCEPT OF CONSERVATISM IN THE CASE OF BORSA ISTANBUL

Araştırma Makalesi

TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİNİN NET KOBİ OLUŞUMUNA ETKİSİ

Derleme

REKABETÇİ TESİS YER SEÇİMİ PROBLEMLERİNE İLİŞKİN BİR TARAMA ÇALIŞMASI

Araştırma Makalesi

Energy Productivity, Energy Dependence and Economic Growth in extended Europe

Araştırma Makalesi

MOBBİNG VE TÜKENMİŞLİĞİN SİNİZM ÜZERİNE ETKİSİ: DOĞUBAYAZIT ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

TÜRKİYE LİMANLARINDAKİ KONTEYNER VE YÜK ELLEÇLEME HACİMLERİNİN YSA NARX MODELİ İLE ÖNGÖRÜLMESİ

Araştırma Makalesi

KAMU HASTANELERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: VERİ ZARFLAMA ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE PABON LASSO MODELİ UYGULAMASI

Araştırma Makalesi

Sağlık Hizmet Bölgelerinin Performansının Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

AR-GE PROJELERİNDEKİ KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ALGILANAN PROJE PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Araştırma Makalesi

WEB OF SCIENCE SÜZGECİNDEN YALIN ÜRETİM ARAŞTIRMA PORTFÖYÜ: NEREDEN BAŞLAMALIYIZ?

Araştırma Makalesi

HIZLI YEMEK (FAST FOOD) SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA İNOVASYON KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ VE FİRMA SEÇİMİ: GİRESUN İLİ UYGULAMASI

Araştırma Makalesi

Borsa İstanbul Turizm Endeksi (XTRZM) Firmalarının Entropi Temelli ARAS, COPRAS ve TOPSIS Yöntemleri ile Finansal Performans Analizi

Araştırma Makalesi

TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİĞİ

                                                                                                                    23139       23140