ISSN: 1013-1388
e-ISSN: 2757-6973
Başlangıç: 2004
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kapak Resmi
       

Verimlilik Dergisi Yazar Değerlendirme Anketi'ne ulaşmak için tıklayınız.

Verimlilik Dergisi Hakem Değerlendirme Anketi'ne ulaşmak için tıklayınız.


23 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilen "Dijital Dönüşüm ve Verimlilik Özel Sayısı Konfreransı" oturum kayıtlarına ulaşmak için tıklayınız.


Verimlilik alanında ilk bilimsel dergi olarak yayın hayatına 1967 yılında başlayan Verimlilik Dergisi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün yayın organı olup yılda dört sayı (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) olmak üzere yayımlanan ücretsiz ve açık erişim bir dergidir. 

Verimlilikle ilgili olarak tüm disiplinlerden gelecek makalelere açık olan Verimlilik Dergisi’nde; araştırmaya dayalı, ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlayan, özgün ve güncel çalışmalara yer verilmektedir. 


  • Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
  • Çalışmaların kabul, değerlendirme ve yayınlanma süreçleri DergiPark sistemi üzerinden yürütülmektedir.
  • Dergiye gönderilen çalışmaların başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması zorunludur.
  • Çalışmaların yazım kurallarına uygun bir şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
  • Çalışmaların kaynakça hariç benzerlik oranının %20’yi geçmemesi gerekmektedir.
  • Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalar için Etik Kurulu Kararı Belgesi'nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


2022 - Sayı: 4

Araştırma Makalesi

KAMU DESTEK VE TEŞVİKLERİNİN FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ

Araştırma Makalesi

MEKÂNSAL PANEL MODELLERİ KULLANILARAK YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ, ÇEVRESEL BOZULMA VE BÜYÜME İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: BALKAN ÜLKELERİNDEN KANITLAR

Araştırma Makalesi

KARBON SALINIMININ BELİRLEYİCİLERİ: ÇEVRESEL PERFORMANS ENDEKSİ’NDEKİ ÜLKELERDE BİR ARAŞTIRMA

Araştırma Makalesi

CORRELATION OF RELATEDNESS AND COMPLEXITY WITH PATENT APPLICATIONS: A REGIONAL ANALYSIS IN TÜRKİYE

Araştırma Makalesi

KİŞİ BAŞINA EKOLOJİK AYAK İZİ VE ALT BİLEŞENLERİN DURAĞANLIĞININ TEST EDİLMESİ: KESİRLİ FREKANSLI FOURIER BİRİM KÖK ANALİZİ

Araştırma Makalesi

AB ÜLKELERİNDEKİ DÖNGÜSEL EKONOMİ UYGULAMALARININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Araştırma Makalesi

KALKINMA VE YATIRIM BANKALARININ PERFORMANSLARININ MULTI-MOORA YÖNTEMİYLE KARŞILAŞTIRILMASI – TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

İŞLETMELERDE DÖNGÜSEL EKONOMİNİN UYGULANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÖZELLİKLERİN DELFİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Araştırma Makalesi

TÜRKİYE’NİN DÖNGÜSELLİK PERFORMANSI: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

Araştırma Makalesi

DÖNGÜSEL EKONOMİ VE YEŞİL BÜYÜME ÇERÇEVESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: SEÇİLMİŞ AB ÜLKELERİNDEN AMPİRİK KANITLAR

Araştırma Makalesi

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TEMELİNDE DÖNGÜSEL EKONOMİ PERFORMANSI

Araştırma Makalesi

OECD ÜLKELERİNİN YEŞİL LOJİSTİK PERFORMANSI İLE ENERJİ, EKONOMİ VE ÇEVRE İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

Araştırma Makalesi

TÜRKİYE SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MEKANSAL ANALİZİ

Araştırma Makalesi

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ VE PARÇALI ELASTİKLİK ANALİZİ: OECD ÜLKELERİNİN TARIMSAL PERFORMANSLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Araştırma Makalesi

ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ERGONOMİK PERSONEL ÇİZELGELEME: ISI REZİSTANS FABRİKASINDA BİR UYGULAMA

Araştırma Makalesi

JEVONS PARADOKSU HALA GEÇERLİ Mİ? YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

EATWOS VE OCRA YÖNTEMLERİNİN VERİMLİLİK ANALİZLERİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ: SAĞLIK TURİZMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Araştırma Makalesi

VERİMLİLİK FIRSATI OLARAK DÖNGÜSEL EKONOMİ: DÖNGÜSEL MODELE GEÇİŞTE ATALET ENGELİ

Araştırma Makalesi

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

DÖNGÜSEL EKONOMİ VE VERİMLİLİK: SOSYAL BİLİMLER KAPSAMINDA BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

                                                                                                                    23139       23140

22408  Verimlilik Dergisi Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanslanmıştır.