Verimlilik Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1013-1388 | e-ISSN 2757-6973 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı |


ÖZEL SAYI MAKALE ÇAĞRISI

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ve VERİMLİLİK

Makale Kabulü: 1 Nisan - 31 Temmuz 2021

Hakem Değerlendirmesi: 31 Ekim 2021

Karar: 1 Aralık 2021

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız


Verimlilik alanında ilk bilimsel dergi olarak yayın hayatına 1967 yılında başlayan Verimlilik Dergisi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün yayın organı olup yılda dört sayı (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) olmak üzere yayımlanan ücretsiz ve açık erişim bir dergidir. 

Verimlilikle ilgili olarak tüm disiplinlerden gelecek makalelere açık olan Verimlilik Dergisi’nde; araştırmaya dayalı, ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlayan, özgün ve güncel çalışmalara yer verilmektedir. 


 • Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
 • Çalışmaların kabul, değerlendirme ve yayınlanma süreçleri DergiPark sistemi üzerinden yürütülmektedir.
 • Dergiye gönderilen çalışmaların başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması zorunludur.
 • Çalışmaların yazım kurallarına uygun bir şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
 • Çalışmaların kaynakça hariç benzerlik oranının %20’yi geçmemesi gerekmektedir.
 • Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalar için Etik Kurulu Kararı Belgesi'nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


Verimlilik Dergisi

ISSN 1013-1388 | e-ISSN 2757-6973 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı |
Kapak Resmi


ÖZEL SAYI MAKALE ÇAĞRISI

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ve VERİMLİLİK

Makale Kabulü: 1 Nisan - 31 Temmuz 2021

Hakem Değerlendirmesi: 31 Ekim 2021

Karar: 1 Aralık 2021

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız


Verimlilik alanında ilk bilimsel dergi olarak yayın hayatına 1967 yılında başlayan Verimlilik Dergisi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün yayın organı olup yılda dört sayı (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) olmak üzere yayımlanan ücretsiz ve açık erişim bir dergidir. 

Verimlilikle ilgili olarak tüm disiplinlerden gelecek makalelere açık olan Verimlilik Dergisi’nde; araştırmaya dayalı, ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlayan, özgün ve güncel çalışmalara yer verilmektedir. 


 • Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
 • Çalışmaların kabul, değerlendirme ve yayınlanma süreçleri DergiPark sistemi üzerinden yürütülmektedir.
 • Dergiye gönderilen çalışmaların başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması zorunludur.
 • Çalışmaların yazım kurallarına uygun bir şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
 • Çalışmaların kaynakça hariç benzerlik oranının %20’yi geçmemesi gerekmektedir.
 • Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalar için Etik Kurulu Kararı Belgesi'nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


Sayı 2 - 29 Nis 2021
 1. ENTROPİ ve EATWOS YÖNTEMLERİ İLE TÜRKİYE KONTEYNER LİMANLARININ VERİMLİLİK ANALİZİ
  Sayfalar 3 - 24
  Ercan YÜKSEKYILDIZ
 2. IS LABOR PRODUCTIVITY LINKED to REAL WAGES? AN EMPIRICAL STUDY of the TURKISH MANUFACTURING SECTOR
  Sayfalar 25 - 48
  Özge KORKMAZ
 3. ISO 9001 BELGESİNİN OPERASYONEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ÇAY İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 49 - 63
  Arzu TUYGUN TOKLU
 4. BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU ve VERİMLİLİK İLİŞKİSİ: BİR BANKA ÖRNEĞİ
  Sayfalar 65 - 80
  Filiz YETİZ, Yalçın TURAN, İbrahim CANPOLAT
 5. KOBİ'LERİN FİNANSMAN PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE KOSGEB, KREDİ GARANTİ FONU (KGF) ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİNİN ETKİSİ: BALIKESİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 81 - 94
  Murat ERDEM, Şakir SAKARYA
 6. SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ YÖNETİMİ İÇİN BWM YÖNTEMİ İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 95 - 110
  Sezi BİLGİÇ, Belkız TORĞUL, Turan PAKSOY
 7. TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PERFORMANSA DAYALI ÜCRET UYGULAMASI HAKKINDA GÖRÜŞLERİNE DAYALI ARAŞTIRMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 111 - 125
  Nazmiye EKİNCİ
 8. LİSANS TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA HİZMETLERİNE YÖNELİK KALİTE ALGILAMALARI
  Sayfalar 127 - 139
  İbrahim YILMAZ, Nihat ÇEŞMECİ
 9. KÜLTÜR KAVRAMI ALTINDA STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME BECERİLERİ İLE ULUSAL İNOVASYON GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: AB ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
  Sayfalar 141 - 156
  Gül Banu DAYANÇ KIYAT, Engin ÇAKICI
 10. ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN PROFESYONELLEŞMEYE YÖNELİK TUTUMLARI: TÜRKİYE’DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 157 - 176
  Uğur DEMİRCİ
 11. TÜRKİYE’DE TARIMSAL ÜRETİM-GELİR İLİŞKİSİ: DÜZEY-2 BÖLGELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 177 - 192
  Efe Can KILINÇ, Nazan ŞAHBAZ KILINÇ
 12. GAP, DAP, DOKAP VE KOP EYLEM PLANLARI KAPSAMINDAKİ İLLERİN TEŞVİK POLİTİKALARININ DEĞERLENMESİ
  Sayfalar 193 - 203
  Deniz KOÇAK
Dizinler
Bilgilendirme

Verimlilik Dergisi’nin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü göreviyle yaklaşık 20 yıl emek veren Sevgin FETTAHOĞLU’na özverili çalışmalarından ve emeklerinden dolayı içtenlikle teşekkür ediyoruz. Verimlilik Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak görevlendirilen Lütfiye DAĞLIOĞLU’nun da yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.