ISSN: 1013-1388
e-ISSN: 2757-6973
Başlangıç: 2004
Yayıncı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kapak Resmi
       

DUYURU

Verimlilik Dergisi'ne 15 Ağustos 2023 tarihine kadar Productivity for Innovation başlıklı özel sayı için makale gönderilebilmektedir. Özel sayıda sadece İngilizce makalelere yer verilecektir. Ayrıntılar için tıklayınız.


Verimlilik Dergisi Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Özel Sayısı Konferansı  kaydına ulaşmak için tıklayınız.


Verimlilik Dergisi'nde 2023 yılından itibaren aşağıdaki türde yayınları değerlendirmeye alınmayacaktır:

  • Derleme/Literatür taraması türündeki çalışmalar
  • Bildiri ve projeden üretilen kısmi, genişletilmiş veya güncelleştirilmiş çalışmalar
  • Derinlemesine analiz içermeyen nicel/nitel çalışmalar 

Verimlilik alanında ilk bilimsel dergi olarak yayın hayatına 1967 yılında başlayan Verimlilik Dergisi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün yayın organı olup yılda dört sayı (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) olmak üzere yayımlanan ücretsiz ve açık erişim bir dergidir. 

Verimlilikle ilgili olarak tüm disiplinlerden gelecek makalelere açık olan Verimlilik Dergisi’nde; araştırmaya dayalı, ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlayan, özgün ve güncel çalışmalara yer verilmektedir. 


  • Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
  • Çalışmaların kabul, değerlendirme ve yayınlanma süreçleri DergiPark sistemi üzerinden yürütülmektedir.
  • Dergiye gönderilen çalışmaların başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması zorunludur.
  • Çalışmaların yazım kurallarına uygun bir şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
  • Çalışmaların kaynakça hariç benzerlik oranının %20’yi geçmemesi gerekmektedir.
  • Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalar için Etik Kurulu Kararı Belgesi'nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


2023 - Cilt: 57 Sayı: 4

                                                                                                          23139       23140           29293

22408  Verimlilik Dergisi Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.