Amaç ve Kapsam

Verimlilik Dergisi'nin amacı; verimlilik alanında yapılan araştırma sonuçlarını bilimsel esaslar çerçevesinde okuyucularına aktarmak ve bu yolla verimlilik biliminin ve bilincinin gelişmesine katkı sağlamaktır.

Verimlilik kavramının disiplinler arası niteliği nedeniyle, Verimlilik Dergisi’nde yayımlanan makaleler geniş bir konu çeşitliliğine sahiptir. Verimlilik Dergisi, verimliliğin ölçülmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili konuları ele alan teorik ve uygulamalı araştırmaları yayınlar. Verimlilik Dergisi'nin hedef kitlesi; verimlilikle ilgili disiplinlerde çalışan akademisyenler başta olmak üzere, verimlilik alanında araştırmalarını sürdüren profesyoneller ile bu alana ilgi duyan öğrenciler, okurlar ile özel sektör ve kamu kurumu yöneticileri ve çalışanlarıdır. Genel itibarıyla İşletme ve Ekonomi, Sosyal Bilimlerde Matematiksel Yöntemler, Yöneylem Araştırması ve Yönetim Bilimleri ile Kamu Yönetimi disiplinlerine ağırlık veren Verimlilik Dergisi, bunlarla kısıtlı olmamak üzere aşağıdaki başlıklardaki araştırma makalelerini öncelikli olarak kapsamına dâhil eder:

 • Verimlilik Yönetimi
 • Verimlilik Ölçümü ve İyileştirme
 • Verimlilik Artırma Teknikleri
 • İşgücü Verimliliği ve İstihdam Politikaları
 • Kamu Yönetiminde Verimlilik
 • Makro Ekonomik Değişkenler ve Verimlilik İlişkisi
 • Kısmi ve Toplam Faktör Verimliliği
 • Performans Ölçümü Yöntem ve Teknikleri
 • Kurumsal ve Bireysel Performans Yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • İstatistiksel Kalite Kontrol
 • Karar Analizi ve Karar Destek Sistemleri
 • Yönetim Bilgi Sistemleri
 • Ürün / Hizmet Tasarımı ve Geliştirme
 • Organizasyonel Tasarım
 • Süreç Yönetimi
 • Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi
 • Yenilik Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Üretim Yönetimi
 • Lojistik
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Sürdürülebilir Üretim
 • Sürdürülebilir Kalkınma (Yeşil Büyüme)
 • Kaynak Verimliliği
 • Döngüsel Ekonomi
 • Etki Analizi Uygulamaları
 • Dijital Dönüşüm Uygulamaları


Yayımlanma Ayları
Ocak Nisan Temmuz Ekim

                                                                                                          23139       23140           29293

22408  Verimlilik Dergisi Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.