Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-2879 | e-ISSN 2717-6231 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Kırıkkale Üniversitesi |


Değerli araştırmacılar,

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD), temel olarak sosyal bilimlerin tüm alanlarına açık, Türkçe ve İngilizce yapılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli, uluslararası ve ücretsiz bir dergidir. Dergi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki (2) kez yayınlanır. KÜSBD, Temmuz 2020 sayısından itibaren elektronik dergi olarak yayın hayatına devam edecektir.

Tarih, Edebiyat, Çeviribilim, Eğitim, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Hukuk, Felsefe, Güzel Sanatlar, Uluslararası İlişkiler, alan öğretimleri ve diğer sosyal bilim alanlarının nitel, nicel veya tarama türü araştırmalarına açık olan KÜSBD, bilimsel literatürle birlikte her türlü entelektüel çalışmalara yer vermektedir.

Dergiye gönderilecek makaleler, KÜSBD makale şablonuna göre düzenlenerek gönderilmelidir. Makaleler, yazım kurallarında belirtildiği üzere, APA 6 yazım ve atıf standartlarına göre düzenlenmelidir. Dergimize makale gönderme sürecini açıklayan video için tıklayınız.

Açık Erişim Politikası: KÜSBD'de yayınlanan makalelere erişim ücretsiz ve sınırsızdır.

ISSN:2146-2879

E-ISSN: 2717-6231

Creative Commons Lisansı

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2146-2879 | e-ISSN 2717-6231 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Kırıkkale Üniversitesi |
Kapak Resmi


Değerli araştırmacılar,

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD), temel olarak sosyal bilimlerin tüm alanlarına açık, Türkçe ve İngilizce yapılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli, uluslararası ve ücretsiz bir dergidir. Dergi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki (2) kez yayınlanır. KÜSBD, Temmuz 2020 sayısından itibaren elektronik dergi olarak yayın hayatına devam edecektir.

Tarih, Edebiyat, Çeviribilim, Eğitim, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Hukuk, Felsefe, Güzel Sanatlar, Uluslararası İlişkiler, alan öğretimleri ve diğer sosyal bilim alanlarının nitel, nicel veya tarama türü araştırmalarına açık olan KÜSBD, bilimsel literatürle birlikte her türlü entelektüel çalışmalara yer vermektedir.

Dergiye gönderilecek makaleler, KÜSBD makale şablonuna göre düzenlenerek gönderilmelidir. Makaleler, yazım kurallarında belirtildiği üzere, APA 6 yazım ve atıf standartlarına göre düzenlenmelidir. Dergimize makale gönderme sürecini açıklayan video için tıklayınız.

Açık Erişim Politikası: KÜSBD'de yayınlanan makalelere erişim ücretsiz ve sınırsızdır.

ISSN:2146-2879

E-ISSN: 2717-6231

Creative Commons Lisansı