Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-2879 | e-ISSN 2717-6231 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Kırıkkale Üniversitesi |


Değerli araştırmacılar,

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD), temel olarak sosyal bilimlerin tüm alanlarına açık, Türkçe ve İngilizce yapılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli, uluslararası ve ücretsiz bir dergidir. Dergi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki (2) kez yayınlanır. KÜSBD, Temmuz 2020 sayısından itibaren elektronik dergi olarak yayın hayatına devam edecektir.

Tarih, Edebiyat, Çeviribilim, Eğitim, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Hukuk, Felsefe, Güzel Sanatlar, Uluslararası İlişkiler, alan öğretimleri ve diğer sosyal bilim alanlarının nitel, nicel veya tarama türü araştırmalarına açık olan KÜSBD, bilimsel literatürle birlikte her türlü entelektüel çalışmalara yer vermektedir.

Dergiye gönderilecek makaleler, KÜSBD makale şablonuna göre düzenlenerek gönderilmelidir. Makaleler, yazım kurallarında belirtildiği üzere, APA 6 yazım ve atıf standartlarına göre düzenlenmelidir. Dergimize makale gönderme sürecini açıklayan video için tıklayınız.

Açık Erişim Politikası: KÜSBD'de yayınlanan makalelere erişim ücretsiz ve sınırsızdır.

ISSN:2146-2879

E-ISSN: 2717-6231

KÜSBD web: https://kusbd.kku.edu.tr/Idari


Creative Commons Lisansı

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2146-2879 | e-ISSN 2717-6231 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Kırıkkale Üniversitesi |
Kapak Resmi


Değerli araştırmacılar,

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD), temel olarak sosyal bilimlerin tüm alanlarına açık, Türkçe ve İngilizce yapılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli, uluslararası ve ücretsiz bir dergidir. Dergi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki (2) kez yayınlanır. KÜSBD, Temmuz 2020 sayısından itibaren elektronik dergi olarak yayın hayatına devam edecektir.

Tarih, Edebiyat, Çeviribilim, Eğitim, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Hukuk, Felsefe, Güzel Sanatlar, Uluslararası İlişkiler, alan öğretimleri ve diğer sosyal bilim alanlarının nitel, nicel veya tarama türü araştırmalarına açık olan KÜSBD, bilimsel literatürle birlikte her türlü entelektüel çalışmalara yer vermektedir.

Dergiye gönderilecek makaleler, KÜSBD makale şablonuna göre düzenlenerek gönderilmelidir. Makaleler, yazım kurallarında belirtildiği üzere, APA 6 yazım ve atıf standartlarına göre düzenlenmelidir. Dergimize makale gönderme sürecini açıklayan video için tıklayınız.

Açık Erişim Politikası: KÜSBD'de yayınlanan makalelere erişim ücretsiz ve sınırsızdır.

ISSN:2146-2879

E-ISSN: 2717-6231

KÜSBD web: https://kusbd.kku.edu.tr/Idari


Creative Commons Lisansı
Cilt 10 - Sayı 2 - 27 Tem 2020
 1. TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ PROGRAMI ÜZERİNE
  Sayfalar 173 - 198
  Mustafa BALCI , Deniz MELANLIOĞLU
 2. YEREL KÜLTÜREL MİRASIN TANITIMINA YÖNELİK HAZIRLANACAK BİR VİDEO İÇİN İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ
  Sayfalar 199 - 219
  Hakan KILINÇ , Hakan ALTINPULLUK , Mehmet FIRAT
 3. TEACHERS’ VIEWS ABOUT THE COMMUNICATION BETWEEN SCHOOL PRINCIPAL AND TEACHERS
  Sayfalar 221 - 237
  Bahadir GÜLBAHAR
 4. ERASMUS PROGRAMINA KATILAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYİMLERİ
  Sayfalar 239 - 256
  Serap Nur DUMAN
 5. OKUL TERKİ ARAŞTIRMALARI: SİSTEMATİK BİR ANALİZ ÇALIŞMASI
  Sayfalar 257 - 278
  Sadık KARTAL , Funda ERYILMAZ BALLI
 6. YABANCILAŞMA: KAVRAMSAL VE KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 279 - 295
  Tuğba KIRMAN , Hasan ATAK
 7. ÖZGÜVEN ÜZERİNE BİR DERLEME
  Sayfalar 297 - 312
  Nagehan KAYA , Nuray TASTAN
 8. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇİMİ KRİTERLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 313 - 322
  Reyhan KORUNUR , Nuray TASTAN
 9. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE MUHASEBESİ ARACI OLARAK ÜCRETLİ PLASTİK POŞET UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 323 - 351
  Osman ÇEVİK
 10. ÖRGÜTSEL İKLİMİN ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 353 - 375
  Gamze Ebru ÇİFTÇİ , Şaban ALTIN
 11. DOLARİZASYONA NEDEN OLAN YATIRIMCI DAVRANIŞI ANALİZİ: KIRŞEHİR ÇALIŞMASI
  Sayfalar 377 - 392
  Serhan KESKİN
 12. KAMU ALIMLARINDA TEMİNATLAR, İRAT KAYDI, GÜNCELLEME SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Sayfalar 393 - 421
  MEHMET AKSOY
 13. ÖRGÜTSEL DIŞLANMA İLE SOSYAL KAYTARMA ARASINDAKİ İLİŞKİ VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ
  Sayfalar 423 - 448
  Şeyma Nur AYDIN , Adnan AKIN
 14. ÇALIŞMA SERMAYESİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FİRMA DÜZEYLİ FAKTÖRLER: BORSA İSTANBUL BİLİŞİM ENDEKSİNDE YER ALAN FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 449 - 463
  Eda DİZGİL
 15. OSMANLI İMPARATORLUĞUNDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE İKTİDARLARIN MEŞRUİYET KAYNAKLARI
  Sayfalar 465 - 482
  Atilla ALTUN , İbrahim MAZMAN
 16. MÜLTECİ VE SIĞINMACILARLA SOSYAL BÜTÜNLEŞME -KIRIKKALE İLİ ÖRNEĞİ-
  Sayfalar 483 - 504
  Aşkın TAŞTAN , Dolunay ŞENOL
 17. GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SIĞINMACILARIN SOSYO-KÜLTÜREL DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ
  Sayfalar 505 - 518
  Kenan TAZEFİDAN
 18. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN YABANCI DİL BİLGİSİ VE TÜRKÇEYE KAZANDIRDIĞI ESERLER
  Sayfalar 519 - 548
  Müşerref AVCI
 19. İNGİLİZ ORDUSUNUN BOERLERLE MÜCADELESİ
  Sayfalar 549 - 569
  Hüseyin GÜNARSLAN
 20. ANADOLU’DAN ABD’YE GÖÇ EDEN ERMENİLER: GEMİ KAYITLARINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 571 - 587
  Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
 21. MESLEK YÜKSEKOKULLARI GRAFİK TASARIMI BÖLÜMLERİNDE ESTETİK DERSİ İNCELEMESİ
  Sayfalar 589 - 607
  Doç. Dr. Meltem DEMİRCİ KATIRANCI , Gülleman ERDAL
 22. ERBAA ŞEHRİ’NDE MODERN SANAYİNİN GELİŞİMİ, DAĞILIMI VE SORUNLARI
  Sayfalar 609 - 636
  Yusuf YILMAZ
 23. REKLAM ÇİZELGELEMEDE HEDEF KİTLE PROFİLİNE YÖNELİK YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ
  Sayfalar 637 - 657
  Merve BULUT , Kevser YURDAKUL , Tamer EREN , Evren Can ÖZCAN
 24. MEVLÂNA DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE VE HAKİKAT
  Sayfalar 659 - 669
  Gülşen YAYLI
 25. SOVYET DEVRİ TÜRKMEN DİLCİSİ VE YAZARI HIDIR DERYAYEV
  Sayfalar 671 - 680
  Yakup SARIKAYA
 26. ARAPÇA FİİL+İSİM BİRLİKTELİĞİNDEKİ EŞDİZİMLERDE FİİLİN TÜRKÇEYE AKTARIMINDA FARKLI ANLAMLAR KAZANMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (ركِب , نشر , تناول , مسح ve خلع Fiilleri Örneği)
  Sayfalar 681 - 689
  Enes BALI , Musa YILDIZ
 27. الرتبة بين النظرية والتطبيق
  Sayfalar 691 - 704
  Mesut CEVHER
 28. بائية كعب بن سعد الغنوي دراسة في فحولتها وبنائها (Ka’b b. Sa’d el-Ganevî’nin Baiyyesi Tematik ve Yapısal Bir İnceleme)
  Sayfalar 705 - 729
  Hafel AL YOUNES
 29. الأخطاء اللغوية الشائعة لدى غير الناطقين بالعربية والحلول المقترحة دراسة تطبيقية في قسم اللغة العربية، جامعة قرق قلعة (Arapça Öğretimi Gören Öğrencilerin Yaygın Dilbilimsel Hataları Ve Çözümler Üzerine Uygulamalı Alan Çalışması: Kırıkkale Üniversitesi K.K.Ü.FEF. Arapça M.T.B Örneği)
  Sayfalar 731 - 742
  Mahmud HİLAL , Ahmet İSMAİLOĞLU