Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ali TAŞ, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Asım SALDAMLI, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Cemalettin İPEK, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Deniz Türsel ELİİYİ, Bakırçay Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ekrem YILDIZ, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hacı Ömer BUDAK, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hamit PEHLİVANLI, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Harun BAL, Çukurova Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Hasan Said Ghazala, Umm Al-Qura University, Suudi Arabistan.

Prof. Dr. İsmail AYDOĞAN, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Lamia Khalil Hammad, Yarmouk University, Ürdün.

Prof. Dr. Mustafa BALCI, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ömer ANAYURT, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Öznur ÖZTOSUN ÇAYDERE Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ramazan Pars ŞAHBAZ, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ramoul Khaled, Ali Lounissi University, Blida 2, Cezayir.

Prof. Dr. Rawaa Mahmoud Hussain, ABD.

Prof. Dr. Sarah Kouıder Rabah, Ali Lounissi University, Blida 2, Cezayir.

Prof. Dr. Tlemcani Benyoucef, Ali Lounissi University, Blida 2, Cezayir.

Prof. Dr. Veysel EREN, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Türkiye

Doç Dr.  Khaled Mustafa Apdelhadi Sarahna, Islamic Sciences College, Filistin.

Doç. Dr. Hakan DÜNDAR, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Melih ÖZÇALIK, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN, Bartın Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Nedim YILDIZ , Ankara Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Salim PİLAV Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Semra BORAN, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Zübeyir TURAN, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye

Dr. Ahmad Haji Safar, Qatar University, Katar.

Dr. Ali Mohammad Ali Ghareeb, Islamic Sciences College, Filistin.

Dr. Gamal Abd Elghany, Helwan University, Mısır.

Dr. Khaled Karim, Elte University, Macaristan.

Dr. Khamis bin Majed bin Khamis al Sabari, University of Nizwa, Umman.

Dr. Mohammad Jaber Thalgi, Yarmouk University, Ürdün.

Dr. Ouahiba Guetouche, University of Algiers 2, Cezayir.


Baş Editör

Doç. Dr. Abdussamed YEŞİLDAĞ

Turkey
abdussamed@kku.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7898-1553
Konular: Dilsel Antropoloji,Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı,Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı,Filoloji,Dilbilimi
Kurum: Kırıkkale Üniversitesi, FEF, Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Anabilim dalı

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Ahmet ÖZMEN

Turkey
ahmetozmen_25@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-2443-9144
Konular: Fars Dili Edebiyatı ve Kültürü,Çeviribilim,Klasik Türk Edebiyatı,Filoloji
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Kamil Çolak, Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Numan Elibol, Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Şamil Öçal, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Rahman Ademi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Abdüssamed Yeşildağ, Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Yüksel Özgen, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doç. Dr. H. İbrahim Gök, Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Ömer Bozkurt, Artuklu Üniversitesi

Doç. Dr. Sayime Durmaz, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Gençoğlu, Uşak Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Kalkan, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doç. Dr. Biray Çakmak, Uşak Üniversitesi

Doç. Dr. Kamil Şahin, Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Sıddık Çalık, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Ferhat Berber, Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Kayhan Atik, Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Demir, Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İlyas Uçar, Amasya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Demirci, Artuklu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Güzel, Çankırı Karatekin Üniversitesi