Amaç

  • Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD), temel olarak sosyal bilimlerin tüm alanlarına açık, Türkçe ve İngilizce yapılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı uluslararası hakemli ve ücretsiz bir dergidir.
  • KÜSBD, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki (2) kez yayınlanır.
  • KÜSBD, Temmuz 2020 sayısından itibaren elektronik dergi olarak yayın hayatına devam edecektir.

Kapsam

  • Tarih, Edebiyat, Çeviribilim, Eğitim, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Hukuk, Felsefe, Güzel Sanatlar, Uluslararası İlişkiler, Alan Öğretimleri ve diğer sosyal bilim alanlarının nitel, nicel veya tarama türü araştırmalarına açık olan KÜSBD, bilimsel literatürle birlikte her türlü entelektüel çalışmalara yer vermektedir.
  • KÜSBD, editörler kurulu kararı gereğince, ölçek geliştirme / uyarlama ve kitap incelemesi türündeki çalışmalara yer vermemektedir.