Değerlendirme Süreci

  • Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.  Aynı anda birden fazla dergiye değerlendirilmesi için gönderilmiş çalışmalar da tespit edilmesi durumunda dergimizdeki değerlendirme ve yayım süreçleri durdurulacaktır.
  • Dergiye gönderilen aday makale öncelikle Sekreterya tarafından ön incelemeye alınarak yayın ve yazım kurallarına uygunluk yönüyle incelenir ve daha sonra alan editörü atanması amacıyla baş editöre yönlendirilir. Yayın ve yazım kurallarına uygun olmayan aday makaleler yazarlarına iade edilir.
  • Dergiye gönderilen makaleler önce tüm süreçlerden sorumlu olan editör ve alan editörleri (yayın kurulu) tarafından yayın politikası ve kuralları bakımından biçimsel olarak incelenir ve uygun olduğuna karar verilenler alanla ilgili hakemlere gönderilir. Gerek duyulması halinde makaleler, hakemlerden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda gözden geçirilmesi veya önerilen düzeltmelerin yapılması için yazarlara gönderilir.
  • Alan editörü tarafından incelenen ve dergide değerlendirilmesi kararlaştırılan makale için iki hakem atanır. Atanan iki hakemin farklı değerlendirmeler yapması durumunda üçüncü hakemin ataması yapılır. Yazarlar, hakem değerlendirme formunda belirtilen düzeltme ve önerilerini dikkate alarak makalesini yeniden dergiye gönderirler.
  • Hakem görüşleri doğrultusunda istenilen düzeltmeler ve önerileri yapılan makalelerin yayınlanmasına dergi editörleri karar verir.  Yayınlanmasına karar verilen makaleler, son incelemesi yapılmak üzere yazar(lar)ına gönderilir.
  • Dergi, sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır.

İletişim

Telefon Numarası: +90 0318 357 35 92

Faks Numarası: +90 0318 357 35 97

e-mail: sbd@kku.edu.tr

Posta Adresi: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Merkez Yerleşke, 71450, Yahşihan-KIRIKKALE

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.