Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-4228 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Uşak Üniversitesi |


Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (e-ISSN: 2148-4228), çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulayan ve açık erişim politikasına sahip uluslararası akademik bir dergi olup yılda iki defa (Kış-Yaz) elektronik olarak yayımlanmaktadır. Dergi; iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, ekonometri, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüşlerini paylaştıkları bir arena oluşturmak amacıyla, bu alanlardaki uluslararası çalışmaları yayımlamaktadır. Çalışmalar Türkçe veya İngilizce dillerinde gönderilebilir. 

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Açık Erişim bir dergidir ve yayımladığı içeriği doğrudan açık erişime sunar. Dergi, yayımladığı içerikle bilimin Açık Erişim politikasıyla desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi yazarlardan gönderi ve makale işlem ücreti talep etmez.

2019 Sobiad Impact Factor: 0,370                                                                                                                                                                                                      logo-openaccess.png Creative Commons Lisansı

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2148-4228 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Uşak Üniversitesi |
Kapak Resmi


Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (e-ISSN: 2148-4228), çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulayan ve açık erişim politikasına sahip uluslararası akademik bir dergi olup yılda iki defa (Kış-Yaz) elektronik olarak yayımlanmaktadır. Dergi; iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, ekonometri, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüşlerini paylaştıkları bir arena oluşturmak amacıyla, bu alanlardaki uluslararası çalışmaları yayımlamaktadır. Çalışmalar Türkçe veya İngilizce dillerinde gönderilebilir. 

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Açık Erişim bir dergidir ve yayımladığı içeriği doğrudan açık erişime sunar. Dergi, yayımladığı içerikle bilimin Açık Erişim politikasıyla desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi yazarlardan gönderi ve makale işlem ücreti talep etmez.

2019 Sobiad Impact Factor: 0,370                                                                                                                                                                                                      logo-openaccess.png Creative Commons Lisansı

Cilt 7 - Sayı 2 - 1 Tem 2020
 1. Leader-Member Exchange and In-Role Performance: Can Perceived Organizational Support be a Remedy for Employee Affective Reaction?
  Sayfalar 361 - 372
  Gaye KARAÇAY
 2. Lübnan’da Siyasal Kurumların Yeniden İnşası: Çoğunluk Sisteminden Nispi Temsile
  Sayfalar 373 - 394
  Tahsin YAMAK , Tuba YILDIZ , Emre SAYGIN
 3. Ortalama Evlilik Yaşının Yükselmesini Etkileyen Faktörler ve Cinsiyete Göre Farklılıklar
  Sayfalar 395 - 412
  Anıl ERALP , Şahika GÖKMEN
 4. Genel Politik Etkinlik Ölçeği: Sağlık Çalışanlarında Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 413 - 434
  Hilal KUŞCU KARATEPE , Derya ATİK
 5. Üniversite Öğrencilerinin Gelecekleriyle İlgili Kaygı ve Beklentilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 435 - 454
  Burhanettin ZENGİN , Ümit ŞENGEL
 6. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Türkiye’nin İhracat Performansına Etkisi
  Sayfalar 455 - 478
  Deniz Feyza AYKULTELİ , Ünal TÖNGÜR
 7. Examining the Efficiency, Labor and Investment Wedges in Africa
  Sayfalar 479 - 498
  Sevgi COSKUN , Oyakhilome Wallace IBHAGUİ
 8. Mali Teşvik Uygulamaları Açısından Zafer Kalkınma Ajansı Uşak İli İncelemesi
  Sayfalar 499 - 524
  Neslihan YILMAZ , Ekin YILDIZ
 9. Uluslararası B2B E-Pazarlama Gaziantep Ayakkabı Sektörüne Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 525 - 550
  Uğur YILDIZHAN , Gülçimen YURTSEVER
 10. How Does Globalization Explain Life Satisfaction?
  Sayfalar 551 - 564
  Didem PEKKURNAZ , Zeynep ELİTAŞ
 11. Kategorik Verilerin Analizinde Logaritmik Doğrusal Modellerin Kullanımı: İntihar Olasılığı Verileri Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 565 - 580
  Esra TOPALOĞLU , Aliye ATAY
 12. Did 2008 Crisis Affect Systematic Risks of the Sectors? The Case of Turkey
  Sayfalar 581 - 592
  Metin TETİK , E. Tuğba CİĞEROĞLU , Eser YEŞİLDAĞ
 13. Evaluation of Empowering Leadership and Knowledge Sharing on Organization and Organization Employees
  Sayfalar 593 - 612
  Fatma SÖNMEZ ÇAKIR , Zafer ADIGÜZEL
 14. Lojistik Yönetiminin Dijital Dönüşümü: Akıllı Lojistik Üzerine Sistematik Literatür Haritalaması
  Sayfalar 613 - 632
  Halil KARLI , Mehmet TANYAŞ
 15. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Göç İdaresi Bağlamında Türkiye’nin Yeni Göç Siyaseti
  Sayfalar 633 - 652
  Seçkin BAYKAL , Levent YILMAZ
 16. Şizofreni Hastalarının Sosyal Yaşamları ve Sosyal Hizmet İlişkisi: Kütahya İli Örneği
  Sayfalar 653 - 668
  Figen VURAL , Muhammet Ali KÖROĞLU
 17. Almanya'nın Kısa Tarihi
  Sayfalar 669 - 675
  Bahadır Emre KÜÇÜKKALAY
Dizinler

DOAJ ile ilgili görsel sonucu

oaji.jpg

EBSCO ile ilgili görsel sonucu

- Scientific Indexing Services ile ilgili görsel sonucu

- Index Copernicus ile ilgili görsel sonucu

- Cite Factor ile ilgili görsel sonucu

- J-Gate ile ilgili görsel sonucu

Sobiad ile ilgili görsel sonucu

Ziyaretçi İstatistikleri

Flag Counter