Bilimsel Danışma Kurulu

Dr. Muhittin ACAR - Hacettepe Üniversitesi
Dr. Ozan Nadir ALAKAVUKLAR - Utrecht University
Dr. Osman AYDOĞUŞ - Ege Üniversitesi
Dr. Ebru ÇAĞLAYAN AKAY - Marmara Üniversitesi
Dr. Ulaş ÇAKAR - Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Nelson DUARTE - Polytechnic Institute of Porto-ESTGF
Dr. Mahfi EĞİLMEZ - Altınbaş Üniversitesi
Dr. Metin Kamil ERCAN - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Dr. Patrizia GAZZOLA - Insurbia Üniversitesi
Dr. Ruşen KELEŞ - Kapadokya Üniversitesi
Dr. E. Fuat KEYMAN - Sabancı Üniversitesi
Dr. Yılmaz KILIÇASLAN - Anadolu Üniversitesi
Dr. Turhan KORKMAZ - Mersin Üniversitesi
Dr. Fatih ÖZATAY - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Dr. Ergun ÖZBUDUN - İstanbul Şehir Üniversitesi
Dr. Mustafa ÖZER - Anadolu Üniversitesi
Dr. Katarzyna PIWOWAR-SULEJ - Wroclaw Ekonomi Üniversitesi
Dr. Romana PROVAZNIKOVÁ - Pardubice Üniversitesi
Dr. Diana SAPARNIENE - Šiauliai Üniversitesi
Dr. Serdar SAYAN - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Dr. Michaela STŘITESKÁ - Pardubice Üniversitesi
Dr. H. Ahmet ŞAHİNÖZ - Başkent Üniversitesi
Dr. Ramazan ŞENGÜL - Kocaeli Üniversitesi
Dr. Murat TAŞDEMİR - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Dr. İlter TURAN - İstanbul Bilgi Üniversitesi
Dr. Kamil TÜĞEN - Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öcal USTA - İstanbul Kent Üniversitesi
Dr. A. Erinç YELDAN - Kadir Has Üniversitesi

Google Scholar istatistiklerimiz için tıklayınız.