Dergi Kurulları

Editörler

Doç. Dr. Nezih TAYYAR UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İstatistik, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Oytun MEÇİK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 0000-0002-7409-6266 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Makro İktisat, İstihdam

Editör Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARABACAK Uşak Üniversitesi Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Nezih TAYYAR UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İstatistik, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Oytun MEÇİK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 0000-0002-7409-6266 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Makro İktisat, İstihdam
Romana PROVAZNÍKOVÁ University of Pardubice Çek Cumhuriyeti
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARABACAK Uşak Üniversitesi Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dr. Arş. Gör. Ercan BAHTİYAR Usak University, Faculty of Economics and Administrative Sciences 0000-0001-7992-3841 Türkiye
Maliye
Dr. Arş. Gör. Erhan EZİCİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Kamu Yönetimi

Sekreterya

Dr. Arş. Gör. Emre ŞAKAR USAK UNIVERSITY Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Google Scholar istatistiklerimiz için tıklayınız.