Yazım Kuralları

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?

GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Kaydolma ve makale gönderimi videolu anlatım için tıklayınız.

A. Makale Şablonu

Yazarın/yazarların adı, bağlı bulunduğu kurum ve bölümü ile e-posta adresi internet üzerindeki kayıt formuna yazılmalıdır. Dergide kör hakemlik uygulandığından makale üzerinde yazar/yazarlara ait bilgi verilmemelidir. Çalışmalar derginin web sayfasında verilen makale şablonunda (şablon dosyayı indirmek için tıklayınız)  hazırlanmalıdır. Çalışmaların derginin yazım kurallarına uygun hazırlanabilmesi için şablon dosyanın kullanılması gerekmektedir. Derginin şablon dosyaları; yazım kurallarını içermesi, biçimlendirmeyle ilgili stillerinin olması ve çalışmanın yazarı ile çalışmayı değerlendiren hakemlerin kimlik bilgilerinin görüntülenmesini önlediği için kullanılması özellikle önerilmektedir. Eğer yazım işlemi başka bir dosyada yapılmışsa ilgili dosyanın içeriği şablon dosyaya aktarılmalı ve bu dosyada bulunan stiller ilgili (başlıklara-metinlere) yerlere uygulanmalıdır. Microsoft belgeleri saklanır iken dosya bilgileri içine kişisel bilgiler de yazılır. Bu nedenle ya bu kişisel bilgiler belge özelliklerinden bulunup silinmeli, ya da aşağıdaki sıra ile belge kişisel bilgi içermeyecek biçimde yeniden kaydedilmelidir. ( File > Save As > Tools  > Security > Remove personal information from file properties on save > Save) (Dosya > Farklı Kaydet > Araçlar > Güvenlik > Kişisel bilgileri silerek kaydet > Kaydet)

B. Yazım Kuralları

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi’ne gönderilecek yazılar önce yayın kurulu (Editör ve alan editörleri) tarafından yayın politikası ve kuralları bakımından biçimsel olarak incelenir. Bu inceleme sonucunda uygun olduğuna karar verilen çalışmalar bilimsel değerlendirme yapılması için alanla ilgili hakemlere gönderilir. Gerek duyulması durumunda çalışmalar, hakemlerden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda gözden geçirilmesi veya önerilen düzeltmelerin yapılması için yazarlarına geri gönderilebilir.

Sunulan çalışmaların değerlendirilmesinde genel olarak aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulur:

 • Başlığın çalışmaya uygunluğu,
 • ithenticate (http://www.ithenticate.com) genel benzerlik oranının %20 ve tek bir kaynaktan yapılan alıntı oranının %5'in altında olması,
 • Başlıktaki kelime sayısının 12 sözcüğü aşmamış olması,
 • Çalışmanın bilimsel açıdan özgünlüğü,
 • Kuramsal ve/veya uygulama açısından alana katkı getirmesi,
 • Türkçe ve/veya yabancı literatürü yansıtmadaki yeterliği ve/veya güncelliği,
 • Araştırma yönteminin/deseninin uygunluğu,
 • Araştırma örnekleminin/çalışma grubunun/denek seçiminin uygunluğu,
 • Çalışmanın etik kurul kararı gerektiren durumlarda etik kurul belgesi ile birlikte sunulması,
 • Niteliksel/Niceliksel çözümleme tekniklerinin seçimi ve uygun kullanımı,
 • Bulguların sunumu ve tartışmanın yeterliği,
 • Yazı dilinin açık ve anlaşılabilir oluşu,
 • Kullanılan dilin, dilbilgisi ve yazım kurallarına uygunluğu,
 • Çalışmanın APA yazım kurallarına uygunluğu.

Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun sözlükleri ve yazım kılavuzu dikkate alınmalı ve mümkün olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçe’de alana özgü bir terimin Türkçe karşılığı kullanılırken ilgili terimin ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı ayraç içinde verilebilir.

Bir çalışmanın yayına kabul edilebilmesi için, konu alanı ile ilgili iki uzmandan (hakem) ikisinin de olumlu görüş bildirilmiş olması gerekmektedir. Hakemler tarafından değişiklik istenmesi ve önerilen değişikliklerin yazar(lar) tarafından benimsenmemesi durumunda çalışma geri çekilebilir. Çalışmalarla ilgili olarak hakemlerle gerçekleştirilen iletişim doğrudan elektronik ortamda yapılacak ve eşgüdüm dergi editörü ve/veya alan editörü tarafından sağlanacaktır.

Makalelerdeki ana metin ve kaynakça dâhil (öz, abstract ve extended summary hariç) toplam kelime sayısı 3.000 kelimeden az 10.000 kelimeden fazla olmamalıdır. Aksi takdirde makale incelemeye alınmadan yazara iade edilecektir. 

C. Yazarların Uyması Gereken Kurallar

1. Hakem değerlendirme sonucu kendisine düzeltme isteğiyle iletilen yazar(lar) düzeltmelerini 1 ay içerisinde yaparak geri göndermelidir. Bu süre içinde yanıt vermeyen yazar(lar)ın makaleleri değerlendirme dışı bırakılır.

2. Yazar(lar) hakemlerin önerileri doğrultusunda makalelerini güncellemek zorundadır. Eğer hakem tarafından ileri sürülen bir değişiklik veya eklemeyi doğru bulmuyorlarsa, bunu hakeme iletilecek şekilde gerekçesiyle birlikte Yayın Kuruluna bildirmek zorundadır.

3. Değerlendirme aşamasındaki makaleler için yazar(lar) e-mail, mektup veya faks ile geri çekme isteğinde bulunabilir. Geri çekme isteğinin kabulü Yayın Kurulunun kararına bağlıdır. Yazar(lar), Yayın Kurulunun geri çekme isteğine onay vermediği makaleyi başka bir yere değerlendirilmek üzere gönderemez, yayımlayamaz, yayımlatamaz. Bu tür girişimlerde bulunanlar için, yazar(lar)ın bağlı olduğu kurum ve ilgili yayın kuruluşuna gerekli bildirimde bulunulur.

4. Mizanpaj çalışması sırasında yazar(lar)a kontrol ve düzeltme amaçlı yapılan gönderilere belirtilen sürelerde cevap vermek durumundadır. Belirtilen sürelerde cevap vermeyen yazar(lar)ın makaleleri bir sonraki sayıda değerlendirilmek üzere ötelenir.

5. Yazar(lar)ın her ne sebeple olursa olsun makalelerinin yayım sürecini öne çekme istekleri kabul edilmez.

6. Belli bir sayı için makale kabul edilmez. Yazar(lar) istediği zaman makalesini gönderebilir. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler, kabul tarihi dikkate alınarak yayımlanır.

7. Yazar(lar)a ait ikinci bir makalenin yayımlanabilmesi için arada üç sayı yayımlanmış olması gerekir. Bu kural, makalelerde yer alan her yazar için geçerlidir. 

8. Daha önceden etik/intihal sebebiyle makalesi reddedilmiş yazar(lar)ın yeni göndereceği makaleler işleme alınmaz.  

9. Yazarların ORCID bilgilerini sisteme girmelerinin yanı sıra dizgi şablonu üzerindeki yazar bilgilerinin yanına eklenmesi ve bu işlemin tüm yazarlar için yapılması gerekmektedir. Yazarlar ORCID kimliklerini https://orcid.org/signin adresinden alabilirler.

D. İnternet Üzerinden Makale Gönderisi
Makale gönderisi yapılırken aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

- Ana sayfadaki Makale Gönder seçeneği aracılığıyla giriş sayfasını açınız.

- Kullanıcı adı ve parola girdikten sonra 3 aşamalı gönderi başvuru sürecine geçilir. 


1) Gönderiye Başlama: İlk aşamada çalışmanızın dergi makale şablonuna uygun şekilde hazırlanmış Office Word 2010 ve üzeri versiyonu, Telif Hakkı Formu ve Benzerlik Raporu'nun istenilen şekilde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu adımda, Gönderi Dili seçilir, Başvuru Kontrol Listesi kontrol edilerek çek edilir ve Telif Hakkı Düzenlemesi'ne onay verilir. Varsa editöre iletmek istediğiniz mesajınızı "Editör için notlar" başlıklı kutuya yazabilirsiniz. Aşağıdaki "Kaydet ve devam et" butonuna tıklayarak ikinci aşamaya geçebilirsiniz.

2) Gönderi dosyalarının yüklenmesi: Bu adımda, sayfadaki talimat doğrultusunda makale sisteme yüklenir. Aşağıdaki "Kaydet ve devam et" butonuna tıklayarak üçüncü aşamaya geçebilirsiniz. 

3) Gönderiyle ilgili üst verinin girilmesi: Bu adımda;
- Eğer makale çok yazarlı ise her yazar için ayrı ayrı Yazar Ekle butonuna tıklayarak açılan alanları doldurunuz.
- Makalenin Başlık ve Özet'ni giriniz.
- Dizin Oluşturma alanlarını doldurunuz.

4) Ek Belge ve Dosyaların Yüklenmesi: Bu adımda eğer varsa ana gönderiye ek olarak belge ve dosyalar sisteme yüklenebilir.  

5) Gönderi Onayı: Bu adımda başvurunuzun editöre ulaşması için Başvuruyu Bitir butonuna tıklayınız.

E. Makale Takibi
Gönderilen makalelerin değerlendirme sürecini sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Makale takibi sorumlu yazarın kullanıcı adı ve şifresiyle yapılabilir. Bunun için sisteme kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapmak gerekir. 

Google Scholar istatistiklerimiz için tıklayınız.