ISSN: 1303-0027
Başlangıç: 2001
Yayımcı: Dokuz Eylül Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (IFEDE), 2001 yılından bu yana yayımlanmakta olan açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Derginin temel amacı çok disiplinli bir yaklaşım ile özgün ve nitelikli bilgi üretimine katkıda bulunmaktır. Dergide işletme, iktisat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve turizm işletmeciliği alanlarında bilimsel nitelikte farklı metodolojik yaklaşımlar ve bakış açıları sunan kuramsal ve uygulamalı akademik çalışmalar yayımlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Dergide çalışma gönderimi ve kabulü DergiPark sistemi üzerinden yürütülmektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların başka bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması zorunludur.

Dergiye gönderim yapılırken, Başlık Sayfası, Ana Metin (Anonim), Yazar Formu, Telif Hakkı Devir Formu, Benzerlik Raporu ve gönderilen çalışma kapsamında gerekli ise Etik Kurul İzni Raporu/Formu olmak üzere tüm ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi zorunludur.

Dergi Yayın Kurulu ile iletişim sadece DergiPark sistemi üzerinden sağlanmalıdır. Dergiye gönderilen ya da yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerden hiçbir işlem ya da gönderim ücreti alınmaz. 

2023 - Cilt: 24 Sayı: 2

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
TR-DİZİN, SOBIAD, Araştırmax tarafından taranmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınevi Web Sitesi

Dergi İletişim Bilgileri Sayfası