Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1303-0027 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |


Dergimizde Aralık 2020 ve Haziran 2021 sayıları dolmuştur. Yollanan çalışmalar Aralık 2021 ve sonrası için değerlendirmeye alınacaktır.


İşletme Fakültesi Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.

Dergide işletme, iktisat, siyaset bilimi, muhasebe ve finans, uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği siyaseti ve hukuku ile turizm işletmeciliği alanlarında bilimsel nitelikte metodolojik ve farklı bakış açıları sunan kuramsal nitelikteki özgün çalışmalar yayımlanmaktadır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Çalışma kabulü DergiPark sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Dergiye gönderilen çalışmaların başka bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması zorunludur. Çalışmaların yazım kurallarına uygun bir şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Çalışma ekinde Telif Hakkı Devir formunun ve İthenticate raporunun yüklenmesi gerekmektedir. İthenticate raporu alınırken sadece kaynakça hariç tutulmalıdır. Ayrıca, etik kurul izni gerektiren çalışmalar için etik kurulu kararı belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

Dergi Yayın Kurulu ile iletişim sadece DergiPark sistemi üzerinden sağlanmalıdır.

Bu dergide kontrol ith-logo.png?t=1481931852265  programı aracılığıyla sağlanmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-0027 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergimizde Aralık 2020 ve Haziran 2021 sayıları dolmuştur. Yollanan çalışmalar Aralık 2021 ve sonrası için değerlendirmeye alınacaktır.


İşletme Fakültesi Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.

Dergide işletme, iktisat, siyaset bilimi, muhasebe ve finans, uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği siyaseti ve hukuku ile turizm işletmeciliği alanlarında bilimsel nitelikte metodolojik ve farklı bakış açıları sunan kuramsal nitelikteki özgün çalışmalar yayımlanmaktadır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Çalışma kabulü DergiPark sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Dergiye gönderilen çalışmaların başka bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması zorunludur. Çalışmaların yazım kurallarına uygun bir şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Çalışma ekinde Telif Hakkı Devir formunun ve İthenticate raporunun yüklenmesi gerekmektedir. İthenticate raporu alınırken sadece kaynakça hariç tutulmalıdır. Ayrıca, etik kurul izni gerektiren çalışmalar için etik kurulu kararı belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

Dergi Yayın Kurulu ile iletişim sadece DergiPark sistemi üzerinden sağlanmalıdır.

Bu dergide kontrol ith-logo.png?t=1481931852265  programı aracılığıyla sağlanmaktadır.

Cilt 21 - Sayı 1 - 15 Haz 2020
 1. TÜRK YÖNETİCİLERİNE GÖRE HENRİ FAYOL’UN YÖNETİM PRENSİPLERİNİN GÜNÜMÜZDEKİ GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE PİLOT BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 1 - 30
  Burçin TÜZEMEN , Ayşe Gönül DEMİREL
 2. NEOFOBİNİN (YENİLİK KORKUSUNUN) HEDONİK TÜKETİM ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 31 - 45
  Ezgi KARATAŞ YÜCEL
 3. ONLINE ALIŞVERIŞ YAPAN TÜKETICILERIN ETNOSENTRIK EĞILIMLERI ÜZERINE BIR ÇALIŞMA
  Sayfalar 47 - 66
  Aybike Tuba ÖZDEN
 4. E-HİZMET KALİTESİ, E-MEMNUNİYET, E-YAPIŞKANLIK VE E-SADAKAT DAVRANIŞLARI: E-PERAKENDE ALIŞVERİŞ SİTELERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 67 - 93
  Cenk ERÇETİN , Esra ARIKAN
 5. KURUMLARDA YAŞANAN AHLAKİ ÇÖZÜLME MEKANİZMASINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ
  Sayfalar 95 - 124
  Dilek İşilay ÜÇOK
 6. PAY PİYASALARINDA ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİNİN FARKLI DAĞILIM VARSAYIMLARI BAĞLAMINDA UZUN HAFIZA MODELLERİ İLE TESPİTİ: ABD VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
  Sayfalar 125 - 160
  Arife ÖZDEMİR , İsmail ÇELİK
 7. BANKA ÇALIŞANLARI ARASINDA YAŞANAN REKABET ALGISI İLE İŞ ETİĞİ ALGISININ ETKİLEŞİMİ
  Sayfalar 161 - 175
  Tahir YEŞİLADA , İlknur YENİÇERİ
 8. İÇ KONTROL, RİSK YÖNETİMİ VE KURUMSAL YÖNETİM SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖLÇEKLERİN GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 177 - 201
  Goksel KORKMAZ
 9. THE EFFECT OF GOVERNMENT EFFECTIVENESS AND RULE OF LAW ON ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF EUROPEAN UNION TRANSITION ECONOMIES
  Sayfalar 203 - 217
  Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ , Ersin Nail SAĞDIÇ
 10. IS PURCHASING MANAGERS’ INDEX (PMI) A LEADING INDICATOR FOR STOCK, BOND AND FOREIGN EXCHANGE MARKETS IN TURKEY?
  Sayfalar 219 - 233
  Erkan ALSU , Pınar Evrim MANDACI
Dizinler