Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2146-3417 | e-ISSN 2587-2052 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Kırklareli Üniversitesi | http://iibfdergi.klu.edu.tr/


DUYURULAR

DUYURU 1: Dergimizin 2019 Eylül sayısı için makale süreci tamamlanmıştır. Yeni gönderilecek olan çalışmalar 2019 Eylül sayısında sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır.

DUYURU 2: Dizin kuralları gereği yazarların çalışmalarında ORCID hesaplarını göstermeleri zorunlu hale getirilmiştir. ORCID hesabı orcid.org adresinden çok kısa sürede alınabilmektedir.

DUYURU 3: Dergipark sisteminde yapılan geliştirmeler sonucunda dergilerin adresleri artık Türkçe ve İngilizce olarak ayrılabileceğinden, adreslerde değişiklikler meydana gelmiştir. Dergimizin Türkçe adresinin https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas ve İngilizce adresinin de https://dergipark.org.tr/en/pub/klujfeas olarak değiştiğini tüm okurlarımıza, yazarlarımıza, hakemlerimize ve dizinlere duyururuz.

DERGİ HAKKINDA

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KLUJFEAS); akademiye, bilime ve literatüre katkı sağlamak amacıyla 2012 yılında yayın hayatına başlamış olup, sosyal bilimler alanında disiplinler arası özgün araştırma makaleleri, derlemeleri, araştırma notları, teknik notları, kitap eleştirileri/incelemeleri ve bilimsel nitelikli editöre mektupları yayınlayan, Asos Index, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), CiteFactor, Google Scholar, Index Copernicus, Academic Keys, ResearchBib, Arastirmax, Sosyal Bilimler Atıf Dizini (Sobiad), Scientific Indexing Services (SIS), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), i-Focus, International Scientific Indexing (ISI), RootIndexing tarafından taranan uluslararası hakemli bilimsel dergidir.

Dergi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-3417 | e-ISSN 2587-2052 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Kırklareli Üniversitesi | http://iibfdergi.klu.edu.tr/
Kapak Resmi


DUYURULAR

DUYURU 1: Dergimizin 2019 Eylül sayısı için makale süreci tamamlanmıştır. Yeni gönderilecek olan çalışmalar 2019 Eylül sayısında sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır.

DUYURU 2: Dizin kuralları gereği yazarların çalışmalarında ORCID hesaplarını göstermeleri zorunlu hale getirilmiştir. ORCID hesabı orcid.org adresinden çok kısa sürede alınabilmektedir.

DUYURU 3: Dergipark sisteminde yapılan geliştirmeler sonucunda dergilerin adresleri artık Türkçe ve İngilizce olarak ayrılabileceğinden, adreslerde değişiklikler meydana gelmiştir. Dergimizin Türkçe adresinin https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas ve İngilizce adresinin de https://dergipark.org.tr/en/pub/klujfeas olarak değiştiğini tüm okurlarımıza, yazarlarımıza, hakemlerimize ve dizinlere duyururuz.

DERGİ HAKKINDA

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KLUJFEAS); akademiye, bilime ve literatüre katkı sağlamak amacıyla 2012 yılında yayın hayatına başlamış olup, sosyal bilimler alanında disiplinler arası özgün araştırma makaleleri, derlemeleri, araştırma notları, teknik notları, kitap eleştirileri/incelemeleri ve bilimsel nitelikli editöre mektupları yayınlayan, Asos Index, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), CiteFactor, Google Scholar, Index Copernicus, Academic Keys, ResearchBib, Arastirmax, Sosyal Bilimler Atıf Dizini (Sobiad), Scientific Indexing Services (SIS), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), i-Focus, International Scientific Indexing (ISI), RootIndexing tarafından taranan uluslararası hakemli bilimsel dergidir.

Dergi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.