Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-3417 | e-ISSN 2587-2052 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Kırklareli Üniversitesi | http://iibfdergi.klu.edu.tr/


Dergimiz HakkındaKurullarımız | Yazım Kurallarımız | Tarandığımız Dizinler
Yayın Etiğimiz | Açık Erişim Politikamız | HakemlerimizArşiv | İletişim

ISSN: 2146-3417E-ISSN: 2587-2052

Bilgilendirme: Kriterlerimiz gereği, dergimizde makalesi yayınlanan yazarlarımızın yeni çalışmaları 3 sayı geçtikten sonra değerlendirmeye alınacaktır. (Örneğin, yazarın ilk makalesi 8. Cilt 1. Sayı'da yer alıyorsa, ikinci makalesi 8. Cilt 2. Sayı, 9. Cilt 1. Sayı ve 9. Cilt 2. Sayı'da yer alamaz, 10. Cilt 1. Sayı için değerlendirmeye alınır.)

Duyuru: Eylül 2020 sayımız için yeterli makale sayısına ulaşıldığından göndereceğiniz çalışmalarınız sonraki sayılarımız için değerlendirmeye alınacaktır.

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-3417 | e-ISSN 2587-2052 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Kırklareli Üniversitesi | http://iibfdergi.klu.edu.tr/
Kapak Resmi


Dergimiz HakkındaKurullarımız | Yazım Kurallarımız | Tarandığımız Dizinler
Yayın Etiğimiz | Açık Erişim Politikamız | HakemlerimizArşiv | İletişim

ISSN: 2146-3417E-ISSN: 2587-2052

Bilgilendirme: Kriterlerimiz gereği, dergimizde makalesi yayınlanan yazarlarımızın yeni çalışmaları 3 sayı geçtikten sonra değerlendirmeye alınacaktır. (Örneğin, yazarın ilk makalesi 8. Cilt 1. Sayı'da yer alıyorsa, ikinci makalesi 8. Cilt 2. Sayı, 9. Cilt 1. Sayı ve 9. Cilt 2. Sayı'da yer alamaz, 10. Cilt 1. Sayı için değerlendirmeye alınır.)

Duyuru: Eylül 2020 sayımız için yeterli makale sayısına ulaşıldığından göndereceğiniz çalışmalarınız sonraki sayılarımız için değerlendirmeye alınacaktır.

Cilt 9 - Sayı 1 - 27 Mar 2020
 1. The 1951 Geneva Convention And Democratic Transition
  Sayfalar 1 - 14
  Saadet ULAŞOĞLU İMAMOĞLU
 2. Mavi Marmara Saldırısı Sonrası Süreçte Türkiye’nin Kamu Diplomasisi Faaliyetleri
  Sayfalar 15 - 29
  Ahmet AYDIN , Emel POYRAZ
 3. Kargo Firmalarının Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisinin Servqual Ölçeği İle İncelenmesi
  Sayfalar 30 - 46
  Niyazi GÜMÜŞ , Ebru ONURLUBAS
 4. Endüstri 4.0: Çalışmanın Geleceği
  Sayfalar 47 - 64
  Yavuz Kağan YASIM
 5. Üniversite İtibarı Ve İmajının Öğrenci Memnuniyetine Etkisi: Bitlis Eren Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 65 - 80
  Metin IŞIK
 6. CO₂ Emisyonu ve Beşeri Sermaye İlişkisi Üzerine Literatür Araştırması
  Sayfalar 81 - 91
  Berna AK BİNGÜL BİNGÜL
 7. Küresel Terörizmle Mücadele: Yerel, Bölgesel ve Küresel Güçlerin IŞİD ile Mücadele Politikaları
  Sayfalar 92 - 108
  İskender KARAKAYA
 8. Kırklareli Ekonomisinde İstihdama Dayalı Bölgesel Uzmanlaşmanın Gelişimi (2007-2017)
  Sayfalar 109 - 124
  Murat ÇİFTÇİ
 9. Üniversite Çalışanlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, İş Tatmini Ve İş Performansı Arasındaki İlişki
  Sayfalar 125 - 143
  Aysun BOZER , Aygül YANIK
 10. Eric R. Wolf. (2019). Avrupa Ve Tarihsiz Halklar. (Çev.) Hamit Çalışkan. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
  Sayfalar 144 - 146
  Samet ZENGİNOĞLU
 11. Gorshkov, M. K., Krumm, R., Tihonova, N.E. (Ed.). (2013). O Chyom Mechtayut Rossiyane: Ideal I Real’nost’ (Rusyalılar Neyin Hayalini Kurmaktadır: İdeal Ve Gerçeklik). Moskva: Izdatel’stvo “Ves’ Mir”.
  Sayfalar 147 - 150
  Sevim HACIOĞLU