Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-3417 | e-ISSN 2587-2052 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Kırklareli Üniversitesi | http://iibfdergi.klu.edu.tr/


Dergimiz HakkındaKurullarımız

Yazım Kurallarımız | Tarandığımız Dizinler

Yayın Etiğimiz | Açık Erişim Politikamız

HakemlerimizArşiv | İletişim

ISSN: 2146-3417 | E-ISSN: 2587-2052

Duyuru: Dergimiz Mart 2020 sayısı için yeterli makaleye ulaşılmıştır. Gönderilecek olan çalışmalar bir sonraki sayılar için değerlendirmeye alınacaktır.

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-3417 | e-ISSN 2587-2052 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Kırklareli Üniversitesi | http://iibfdergi.klu.edu.tr/
Kapak Resmi


Dergimiz HakkındaKurullarımız

Yazım Kurallarımız | Tarandığımız Dizinler

Yayın Etiğimiz | Açık Erişim Politikamız

HakemlerimizArşiv | İletişim

ISSN: 2146-3417 | E-ISSN: 2587-2052

Duyuru: Dergimiz Mart 2020 sayısı için yeterli makaleye ulaşılmıştır. Gönderilecek olan çalışmalar bir sonraki sayılar için değerlendirmeye alınacaktır.

Cilt 8 - Sayı 2 - 23 Eyl 2019
 1. Yerel Ölçekte Çevre Güvenliğine İlişkin Bir Model Önerisi
  Sayfalar 97 - 115
  İmam Bakır KANLI , Burak KAPLAN
 2. Örgütsel Bağlılık ile İş Etiği Arasındaki İlişkinin Sağlık Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 116 - 130
  A.Yunus SARIYILDIZ
 3. İsviçre, İspanya, Kanada ve Malezya Örneklerinde Kamu Yönetimi Pratikleri Eksenli Birlikte Yaşama Modelleri
  Sayfalar 131 - 143
  Barış AYDIN , Fatih Fuat TUNCER
 4. Türkiye’de Siyasal Ayrışma ve Medya: 28 Şubat Sürecinin Merkez Medyada Sunumunun Eleştirel Söylem Analizi ile Çözümlenmesi
  Sayfalar 144 - 160
  Oğuzhan KOCA
 5. Bireylerin Tüketim Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Sivas İli Örneği
  Sayfalar 161 - 177
  Şükran KARACA , İbrahim YEMEZ
 6. Identifying The Motives of Social Sciences Students for Learning Research Methods: A Phenomenological Study
  Sayfalar 178 - 187
  Burak HERGÜNER
 7. Öznel İyi Oluş Halinin İşe Tutkunluğa Etkisi: Sinop İli Tekstil Sektörü Örneği
  Sayfalar 188 - 205
  Gaye ATİLLA , Gizem YILDIRIM
 8. Tüketicilerin Sponsorluk Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının Uyum Teorisi Ekseninde Sanat ve Spor Sponsorlukları Kapsamında İncelenmesi
  Sayfalar 206 - 225
  Aylin Ecem GÜRŞEN , Abdullah OKUMUŞ
 9. Türkiye’de ARGE Harcamalarının BİST Endeksleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 226 - 234
  Metin BAŞ , Zafer ŞAHİN
 10. Sosyal Medya Etkileyicisi Olarak Vloggerların Gençlerin Satın Alma Niyetine Etkisi
  Sayfalar 235 - 245
  Perihan ŞIKER
 11. The Relationship Between Inflation and Unemployment in Turkey: An ARDL Bounds Testing Approach
  Sayfalar 246 - 257
  Deniz Dilara DERELİ
 12. Dünyada ve Türkiye’de Finansal ve Yerel Raporlama Standartlarının Gelişim Süreci
  Sayfalar 258 - 277
  Ömer Faruk GÜLEÇ , Şener ERGİ
 13. Ahmet Nafiz Ünalmış ve Mehmet Nuri Parmaksız (Ed.). (2019). Türk Birliğinin Mümkün Yolları. Ankara: Akçağ Yayınları.
  Sayfalar 278 - 280
  Çelik ERTAÇ
 14. Fina Anton Hurtada Ve Giovanni Ercolani (Ed.). (2017). Antropoloji ve Güvenlik Çalışmaları. (Çev. Aşkın İnci Sökmen), İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi.
  Sayfalar 281 - 284
  Emre OZAN