Dergi İletişim
Ad: Editoryal
E-posta: iibfdergi@klu.edu.tr
Telefon: +90 (288) 246 17 09
Adres:

Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Merkezi Derslik 2, B Blok Kat: 3, Kayalı Kampüsü, Kofçaz Yolu Üzeri/KIRKLARELİ

Kırklareli University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Central Building 2, B Block Floor: 3, Kayalı Campus, Kofcaz Road/KIRKLARELİ


Başeditör
Ad: Doç. Dr. Muharrem EKŞİ
E-posta: muharremeksi@klu.edu.tr
Telefon: +90 (288) 246 17 09 / Dahili/Internal: 2104
Editör
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk GÜLEÇ
E-posta: omerfarukgulec@klu.edu.tr
Editör Yardımcısı
Ad: Arş. Gör. Betül GÜLTEKİN
E-posta: betul.gultekin@klu.edu.tr
Editör Yardımcısı
Ad: Arş. Gör. Altuğ KOÇ
E-posta: altugkoc@klu.edu.tr