Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 16, Sayfalar 102 - 122 2018-04-22

AHP, TOPSIS, PROMETHEE Yöntemleri ile Bir İşletme İçin Kargo Şirketi Seçimi

İbrahim Asoğlu [1] , Tamer Eren [2]


Günümüz sektörlerinde yaşanan gelişmelere ayak uyduramamak, işletmelerin rekabet gücünü koruyamamalarına ve pazarda hakimiyetlerini yitirmelerine neden olmaktadır. İşletmeler, benzer ürün ve hizmet üreten işletmelerde rekabet üstünlüğü sağlamak için yeni stratejiler geliştirmektedirler. Stratejilerden biri de maliyetleri azaltarak kullanılan hizmet veya maldan daha iyi verim alabilmektir. Günümüz şartlarında şirketlerdeki kargo seçimleri de maliyet ve hizmet açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada bir şirketin kargo seçimini gerçekleştirirken önem verdiği kriterler uzmanlar tarafından oluşturulmuştur ve AHP yöntemi kullanımı ile kriterlerin önem dereceleri belirlenmiştir. Önem dereceleri dikkate alınarak şirketin kargo seçiminde hangi kargo şirketleriyle görüştüğü belirlenerek; alternatifler kriterlere göre şirket çalışanlarına puanlandırılmış ve karar matrisi oluşturularak TOPSIS ve PROMETHEE yöntemlerinin kullanıldığı çözüm sonuçları karşılaştırılmıştır.

TOPSIS, AHP, PROMETHEE, Kargo Şirketleri, Şirket
 • Aktas, E. & Ulengin F. (2005). Outsourcing logistics activities in Turkey. Journal of Enterprise Information Management, 18.(3), 316-329.
 • Ayan, E., Cihan, Ş., Eren, T., Topal, T., & Yıldırım, E. K. (2016). AHP ve TOPSIS Yöntemleri ile Ekokardiografi Cihazı Seçimi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 4(1), 41-49.
 • Babacan, M. (2003). Lojistik Sektörünün Ülkemizdeki Gelişimi ve Rekabet Vizyonu. Ege Akademik Bakış, 3(1), 8-15.
 • Bhatti, R. S., Kumar, P., & Kumar, D. (2010). A Fuzzy AHP model for 3PL selection in Lead Logistics Provider scenarios. Enterprise Information Systems and Implementing IT Infrastructures: Challenges and Issues, 261-277.
 • Brans, J. P., Vincke, P., & Mareschal, B. (1986). How to select and how to rank projects: The PROMETHEE method. European journal of operational research, 24(2), 228-238.
 • Cakir, E. (2009). Logistics Outsourcing and Selection of Third Party Logistics Service Provider (3PL) via Fuzzy AHP. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Chankong, V. & Haimes, Y.Y. (1983). Multiobjective Decision Making: Theory And Methodology. North-Holland, New York.
 • Dağdeviren, M. & Erarslan, E. (2008). PROMETHEE Sıralama Yöntemi ile Tedarikçi Seçimi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(1), 69-75.
 • Dağdeviren, M. & Eren, T. (2001). Tedarikçi Firma Seçiminde Analitik Hiyerarşi Projesi ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Kullanılması. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16(1), 41-52
 • Deniz, A. & Gödekmerdan, L. (2011). Müşterilerin Kargo Firmalarının Sunduğu Hizmetlere Yönelik Tutum ve Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma/A study on customers’ attitudes and feelings towards cargo firms’ services. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 379-396.
 • Fu, K., Xu, J., Zhang, Q. & Miao, Z. (2010). An AHP-based decision support model for 3PL evaluation. IEEE, Service Systems and Service Management (ICSSSM), 7th International Conference on: 1-6.
 • Görener, A. (2013). Tedarik zinciri stratejisi seçimi: Bulanık VIKOR Yöntemiyle İmalat Sektöründe Bir Uygulama. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(3), 47-62.
 • Görgülü, İ., Korkmaz, M. & Eren, T. (2013). Analytıc network process And Topsıs Methods wıth selectıon of optımal ınvestment strategy. Sigma, 31, 203-213.
 • Kunadhamraks, P. & Hanaoka, S. (2008). Evaluating the logitics performance of intermodal transportation in Thailand. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 20(3), 323-342.
 • Lai, V.S., Wong, B.K. & Cheung, W. (2002). Group decision making in a multiple criteria environment: A case using ahp in software selection. European Journal of Opaertional Research, 137(1), 134-144.
 • Meade, L. & Sarkis, J. (2002). A conceptual model for selecting and evaluating third-party reverse logistics providers. Supply Chain Management: an International Journal, 7(5), 283-295.
 • Önden, İ., Eldemir F. & Çancı, M. (2015). Logıstıcs center concept and locatıon decısıon crıterıa. Sigma 33(3), 325-340.
 • Özbek, A. & Eren, T. (2013). Analitik Ağ Süreci Yaklaşımıyla Üçüncü Parti Lojistik (3pl) Firma Seçimi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(1), 95-112.
 • Özbek, A. & Eren, T. (2013). Multiple criteria decision making methods for selecting third party logistics firms: a literature review. Sigma 31, 178-202.
 • Özcan, E. C., Ünlüsoy, S., & Eren, T. (2017). A combined goal programming–AHP approach supported with TOPSIS for maintenance strategy selection in hydroelectric power plants. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 78, 1410-1423.
 • Özder, E., Gür, Ş., & Eren, T. (2016). İşletmelerde Yönetimin Etkinliğini Arttırmak için ANP ve TOPSIS Yöntemleri ile Muhasebe Paket Programı Seçimi. The 13th International Accounting Conference, 13-14, İzmir, Turkey, October 20-21, 2016.
 • Özkan, B., Tutun S., Pala A. & Çörekçi C. (2014). Mcdm approach wıth fuzzy dematel and fuzzy topsıs for 3PL provıder selectıon. Sigma 32, 222-239.
 • Öztürk, A. Ertuğrul, İ. & Karakaşoğlu, N. (2008). Nakliye Firması Seçiminde Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS Yöntemlerinin Karşılaştırılması. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 25(2), 785-824.
 • Ramazan, E.G. & Baki B. (2015). Türkiye'deki Bölgelerin Lojistik Performanslarının Bütünleştirilmiş AHS ve TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi/evaluation by ıntegrated ahp and topsis method of logistics performance in turkey's regions. Business and Economics Research Journal, 6(4), 115-135.
 • Saaty, L.T. (1977). A Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures. University of Pennsylvana Wharton School, Philadelphia.
 • Soh, S. H. (2010). A decision model for evaluating third-party logistics providers using fuzzy analytic hierarchy process. African Journal of Business Management, 4(3, 339-349.
 • Uzun, H. (2013). Kargo Taşımacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: AHP ve TOPSIS Yöntemi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Vijayvargiya, A. & Dey, A. K. (2010). An analytical approach for selection of a logistics provider. Management Decision, 48(3), 403 – 418.
 • Yanık, L., & Eren, T. (2017). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Otomotiv İmalat Sektörü Firmalarının Finansal Performanslarının AHP, TOPSIS, ELECTRE ve VIKOR Yöntemleri ile Analizi. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 165-188.
 • Zalluhoğlu, A.E., Aracıoğlu, B. & Bozkurt, S. (2014). Lojistik Köy Kurulumunun Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Açısından Değerlendirilmesi: İzmir Örneği. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 5(2), 81-104.
 • İnternet kaynakları http://www.globalkargo.com.tr, erişim tarihi: Eylül 23, 2016.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: İbrahim Asoğlu (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Tamer Eren
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { yalovasosbil440451, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {102 - 122}, doi = {}, title = {AHP, TOPSIS, PROMETHEE Yöntemleri ile Bir İşletme İçin Kargo Şirketi Seçimi}, key = {cite}, author = {Asoğlu, İbrahim and Eren, Tamer} }
APA Asoğlu, İ , Eren, T . (2018). AHP, TOPSIS, PROMETHEE Yöntemleri ile Bir İşletme İçin Kargo Şirketi Seçimi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (16) , 102-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/37841/440451
MLA Asoğlu, İ , Eren, T . "AHP, TOPSIS, PROMETHEE Yöntemleri ile Bir İşletme İçin Kargo Şirketi Seçimi". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018 ): 102-122 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/37841/440451>
Chicago Asoğlu, İ , Eren, T . "AHP, TOPSIS, PROMETHEE Yöntemleri ile Bir İşletme İçin Kargo Şirketi Seçimi". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018 ): 102-122
RIS TY - JOUR T1 - AHP, TOPSIS, PROMETHEE Yöntemleri ile Bir İşletme İçin Kargo Şirketi Seçimi AU - İbrahim Asoğlu , Tamer Eren Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 102 EP - 122 VL - 8 IS - 16 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi AHP, TOPSIS, PROMETHEE Yöntemleri ile Bir İşletme İçin Kargo Şirketi Seçimi %A İbrahim Asoğlu , Tamer Eren %T AHP, TOPSIS, PROMETHEE Yöntemleri ile Bir İşletme İçin Kargo Şirketi Seçimi %D 2018 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 8 %N 16 %R %U
ISNAD Asoğlu, İbrahim , Eren, Tamer . "AHP, TOPSIS, PROMETHEE Yöntemleri ile Bir İşletme İçin Kargo Şirketi Seçimi". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 16 (Nisan 2018): 102-122 .
AMA Asoğlu İ , Eren T . AHP, TOPSIS, PROMETHEE Yöntemleri ile Bir İşletme İçin Kargo Şirketi Seçimi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(16): 102-122.
Vancouver Asoğlu İ , Eren T . AHP, TOPSIS, PROMETHEE Yöntemleri ile Bir İşletme İçin Kargo Şirketi Seçimi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(16): 122-102.