ISSN: 2146-1333
e-ISSN: 2146-1406
Başlangıç: 2010
Yayıncı: Yalova Üniversitesi
Kapak Resmi

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere 2010 yılından bu yana yılda iki kez yayınlanmakta olan ulusal hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimize gelen tüm makaleler iki farklı hakeme isimsiz olarak gönderilmektedir. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, tarih, iktisat, üretim yönetimi, pazarlama, muhasebe, finans, insan kaynakları, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, sosyal hizmet, ilahiyat, hukuk, sanat-tasarım, spor, psikoloji ve ilgili diğer alanlardaki güncel araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, intihalleri engellemek adına Turnitin intihal önleme yazılımını kullanmaktadır. İstisnai durumlar hariç (mevzuat ve benzerine çokça yer vermek zorunda kalınması gibi), benzerlik oranı %15 ve üzeri olan çalışmalar hakemlik sürecine dahil edilmeksizin doğrudan editoryal süreçte reddedilmektedir.

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, açık erişim bir dergidir ve yayımladığı içeriği doğrudan açık erişime sunar. Dergi, yayımladığı içerikle bilimin Açık Erişim politikasıyla desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi yazarlardan gönderi ve makale işlem ücreti talep etmez.  

Baş Editör

Doç. Dr. Uğur Bekir DİLEK

Editör

Doç. Dr. Ali ÖZCAN

2023 - Cilt: 13 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Kazakistan’ın Hindistan ile İkili Ticaretine İlişkin Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

Özbekistan’ın Yaş Üzüm Dış Ticaretinde Karşılaştırmalı Üstünlüğü

İntihal Programları


default-social-image.png?s=58ab0f2c519588a271b99e2a57fe3cfc

Open Access

m997345q2eyc.png


logo.png    2016-11-01-icerik.jpg       idealonline%20logo%20(2).png    logo.png   logo.png