Yazım Kuralları


Örnek şablona erişmek için tıklayınız.

Örnek başlık sayfasına erişmek için tıklayınız


Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yazım Kuralları

1. Çalışmalarınızın sayfa kenar boşlukları; 2cm üst, 2,5 cm alt, sağ ve sol olmalıdır.

2. Makalelerinizi göndermeden önce mutlaka örnek şablona uygun olduğuna dikkat etmeli, dergimizin etik ilke ve yayın politikası dikkate alınmalıdır.

3. Çalışmalarınız şablon şekil şartlarının haricinde dil bilgisi kurallarına da uymalıdır.

4. Çalışmalarınızın öz, başlık ve metin bölümü mutlaka taslağa göre oluşturulmalıdır.

5. Çalışmalarınızın öz kısmı 200 kelimeyi geçmemelidir.

6. Öz kısmının İngilizce tercümesi (Abstract) metni zorunludur.

7. Çalışmaların metin kısmında satır ve paragraf aralığının 1 olmasına özen gösterilmelidir.

8. Makalede APA 6. sürüm tarzı metin içi atıf yöntemi kullanılmalıdır.

Örnek Gösterimler;

Basılı dergi makalesi: 1 yazarlı
[Metin içinde atıf: (Şentürk, 2009: 45)]

Şentürk, R. (2009). Açık medeniyet ve sosyal içerme. Muhafazakar Düşünce, 6(21-22), 41-49.


Basılı dergi makalesi: 2 yazarlı
[Metin içinde atıf: (Tonta ve Ünal, 2005: 88)]

Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2005). Scatter of journals and literature obsolescence ref­lected in document delivery requests. Journal of the American Society for In­formation Science & Technology, 56(1), 84-94.


Basılı dergi makalesi: 3-6 yazarlı
[Metin içinde atıf: İlk atıf: (Kernis, Cornell, Sun, Berry, Harlow, ve Bach, 1993: 1120); Takip eden atıf: (Kernis ve diğerleri, 1993: 1130)]

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T. ve Bach, J. S. (1993). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.


Basılı dergi makalesi: 6’dan fazla yazarlı
[Metin içinde atıf: (Lakic ve diğerleri, 2012: 3)]

Lakic, B., Arık, M., Aune, S., Barth, K. L., Belov, A. S., Borghi, S. … Zioutas, K. (2012). Status and perspectives of the CAST experiment. Journal of Physics: Conference Series, 375(2), 1-4. https://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/375/1/022001


Elektronik dergi makalesi: DOI numarası olan
[Metin içinde atıf: (Koç, 2002: 260)]

Koç, E. (2002). The impact of gender in marketing communications: The role of cognitive and affective cues. Journal of Marketing Communications, 8(4), 257-275. https://dx.doi.org/10.1080/13527260210145993


Elektronik dergi makalesi: DOI numarası olmayan (internetten serbest erişim)
[Metin içinde atıf: İlk atıf: (Aygören, Yeşilyurt, Güloğlu, Küçükkaplan, 2015: 208) ; Takip eden atıf: (Aygören ve diğerleri, 2015: 208)]

Aygören, H., Yeşilyurt, M., Güloğlu, B. ve Küçükkaplan, İ. (2015). Türk bankacılık sektöründe hisse senedi performansı ve etkinlik arasındaki ilişki. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16(2), 203-215. Erişim adresi https://journal.dogus.edu.tr/ojs/index.php/duj/article/view/914


Elektronik dergi makalesi: Ön baskı
[Metin içinde atıf: (Koç ve Altınay, 2007)]

Koç, E. ve Altınay, G. (2007). An analysis of seasonality in monthly per person tourist spending in Turkish inbound tourism from a market segmentation perspective. Tourism Management. Elektronik ön baskı. https://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2006.01.003


Elektronik dergi makalesi: Kurumsal arşiv
[Metin içinde atıf: (Müslümov, in press)]

Müslümov, A. (baskıda). Merger announcements and market efficiency: Do markets predict synergetic gains from mergers properly?. Doğuş Üniversitesi Dergisi. Erişim adresi https://hdl.handle.net/11376/1290


Yayımlanmak üzere dergiye sunulmuş makale
[Metin içinde atıf: Kurt ve Zehir, 2016)]

Kurt, A. ve Zehir, C. (2016). The relationship between cost leadership strategy, total quality management applications and financial performance. Doğuş Üniversitesi Dergisi. Makale yayımlanmak üzere sunulmuştur.


-Kitap ve e-Kitaplar-

Kitap: Tek yazarlı
[Metin içinde atıf: (Şentürk, 2014: 175)]

Şentürk, R. (2014). Açık medeniyet: Çok medeniyetli toplum ve dünyaya doğru. İstanbul: İz Yayıncılık.


Kitap: İki yazarlı
[Metin içinde atıf: (Page ve Stritzke, 2015: 88)]

Page, A. C. ve Stritzke, W. G. K. (2015). Clinical psychology for trainees: Foundations of science-informed practice (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.


Kitap: 3 yazarlı
[Metin içinde atıf: İlk atıf: (Ranzijn, McConnochie ve Nolan, 2009: 66); Takip eden atıf: (Ranzijn ve diğerleri, 2009: 66)]

Ranzijn, R., McConnochie, K. ve Nolan, W. (2009). Psychology and indigenous Australians: Foundations of cultural competence. South Yarra, Vic: Palgrave Macmillan.


Kitap: 4 ve daha fazla yazarlı
[Metin içinde atıf: (Wolfe ve diğerleri, 2015: 120)]

Wolfe, J. M., Kluender, K. R., Dennis, L. M., Bartoshuk, L. M., Herz, R. S., Lederman, S. J. ve Merfeld, D. M. (2015). Sensation & perception (4th ed.). Sunderland, MA: Sinauer Associates.


Kitap: Farklı baskılar
[Metin içinde atıf: (Passer ve Smith, 2015: 77)]

Passer, M. W. ve Smith, R. E. (2015). Psychology: The science of mind and behaviour (2nd ed.). North Ryde, NSW: McGraw-Hill Education.


Kitap: Yazarı olmayan
[Metin içinde atıf: (The Australian Oxford dictionary, 1999: 50)]

The Australian Oxford dictionary (3rd ed.). (1999). Melbourne: Oxford University Press.


Kitap: Tek Editörlü
[Metin içinde atıf: (Hallinan, 2006: 36)]

Hallinan, M. T. (Ed.). (2006). Handbook of the sociology of education. New York: Springer.


Kitap: 2 veya daha fazla editörlü
[Metin içinde atıf: (Day ve Antonakis, 2012: 63)]

Day, D. V. ve Antonakis, J. (Ed.). (2012). The nature of leadership (2nd ed.). Los Angeles, CA: Sage.


Kitap: Yazarı kurum olan
[Metin içinde atıf: (Australian Bureau of Statistics, 2000: 92)]

Australian Bureau of Statistics. (2000). Population by age and sex, New South Wales, 30 June 2000 (ABS Cat. no. 3235.1). Canberra, Australian Capital Territory: Yazar.


Kitap: Edit edilen kitapta bölüm (ör. makale)
[Metin içinde atıf: (Groundwater-Smith, 2007: 135)]

Groundwater-Smith, S. (2007). As rain is to fields, so good teachers are to students. S. Knipe (Ed.), Middle years schooling: Reframing adolescence içinde (151-170. ss.). Frenchs Forest, N.S.W: Pearson Education Australia.


Kitap: Çeviri
[Metin içinde atıf: (Rowley, 1996: 150)]

Rowley, J. (1996). Bilginin düzenlenmesi: Bilgi erişime giriş. (Çev. S. Karakaş, H. Ü. Can, A. Yıldızeli, B. Kayıran). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. (Orijinal yayın tarihi, 1992)


e-Kitap: Tüm kitap
[Metin içinde atıf: (Chisum, 2006: 77)]

Chisum, W. J. (2006). Crime reconstruction [Adobe Digital Editions]. Erişim adresi Ebook Library.


e-Kitap: Bir veri tabanından bölüm
[Metin içinde atıf: (Mitchell, 1913: 88)]

Mitchell, H. W. (1913). Alcoholism and the alcoholic psychoses. W. A. White ve S. E. Jelliffe (Ed.), The modern treatment of nervous and mental diseases içinde (Cilt 1, 287-330. ss.). Erişim adresi PsycBOOKS.


Kitap: Aynı yazar tarafından aynı yıl içinde yapılmış farklı çalışma
[Metin içinde atıf: (Glenn ve Johnson, 1964a: 90); (Glenn ve Johnson, 1964b: 90)]

Glenn, W. H. ve Johnson, D. A. (1964a). Calculating devices. London: John Murray.
Glenn, W. H. ve Johnson, D. A. (1964b). Graphs. London: Murray.


-Kitap Bölümü-

Basılmış kitap bölümü
[Metin içinde atıf: Onan ve Sennaroğlu, 2009: 69)]

Onan, K., Sennaroğlu, B. (2009). Comparative study of production control systems through simulation. N. Mastorakis, J. Sakellaris (Ed.), Advances in Numerical Methods içinde (67-78. ss.). New York ; London: Springer. https://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-76483-2_6
Sözlük / Ansiklopedi Maddeleri

Referans kitabı maddesi
[Metin içinde atıf: (Keyormarsi, O’Leary ve Pardee, 2007: 200)]

Keyormarsi, K., O’Leary, N. ve Pardee, A. B. (2007). Cell division. McGraw-Hill encyclopedia of science & technology içinde (9. bs., Cilt 3, 618-621. ss.). New York: McGraw-Hill.


e-Referans kitabı maddesi
[Metin içinde atıf: (Keyormarsi, O’Leary & Pardee, 2014: 200)]

Pegrum, M. (2009). Keyormarsi, K., & Pardee, A. B. (2014). Cell division.McGraw-Hill encyclopedia of science & technologyiçinde. Erişim adresi AccessScience.


-Web Kaynakları-

Web Sayfası
[Metin içinde atıf: ((İbn Haldun Üniversitesi, 2017)]

İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. (2017). Yazar rehberi. Erişim adresi https://journal.ihu.edu.tr/index.php/ihu1/about/submissions


Web sayfası: Yazarı olmayan
[Metin içinde atıf: (“All 33 Chile Miners,” 2010)]

All 33 Chile miners freed in flawless rescue. (2010, 13 Ekim). Erişim adresi https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations


Web sayfası: Tarihi olmayan
[Metin içinde atıf: (Şentürk, t.y.)]

Şentük, R. (t.y.). Rektörün Mesajı. Erişim adresi https://www.ihu.edu.tr/hakkimizda/rektorun-mesaji/


Web sayfası: Yazar ve tarihi olmayan: Alıntıyla
[Metin içinde atıf: (“Heuristic,” t.y., par. 1) Numaralı değilse paragrafları sayın]

Heuristic. (t.y.). Merriam-Webster’s online dictionary (11th ed.) içinde. Erişim adresi https://www.m-w.com/dictionary/heuristic


Basın bülteni
[Metin içinde atıf: (TÜİK, 2016)]

TÜİK (2016, Kasım). İşgücü İstatistikleri [Basın bülteni]. Erişim adresi https://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24624


Tartışma forumu
[Metin içinde atıf: (Malissa, 2008)]

Malissa, A. (2008, October 2). Re: Egypt planning DNA test on 3,500 year old mummy [Elektronik forum yorumu]. Erişim adresi https://www.topix.com/science/anthropology/ 2008/05/egypt-planning-dna-test-for-3-500-year-old-mummy

Blog
[Metin içinde atıf: (Çelik, 2011)]

Çelik, S. (2011, 21 Aralık). Dergilerin indekslenmesi ve etki faktörü (impact factor). [Web günlük postası] Erişim adresi https://www.sonmezcelik.net/2011/12/dergilerin-indekslenmesi-ve-etki.html


Elektronik mesaj listesi
[Metin içinde atıf: (Anderson, 2005)]

Anderson, O. (2005, June 2). Re: Psychology of terrorism [Electronic mailing list message]. Erişim adresi https://archives.econ.utah.edu/archives/theory-frankfurt-school/2005w22/msg00000.htm


Wiki
[Metin içinde atıf: (Sports psychology, t.y.)]

Sports psychology. (t.y.). The psychology wiki içinde. 2 Aralık 2008 tarihinde https://psychology.wikia.com/wiki/ Sports_psychology adresinden erişildi.


-Ders Notu-

Ders notu
[Metin içinde atıf: Saito, (2012)]

Saito, T. (2012). Technology and me: A personal timeline of educational technology
[Powerpoint slides]. Erişim adresi https://www.slideshare.net/Bclari25/educational-technology-ppt


-Tezler-

Yayımlanmamış tez
[Metin içinde atıf: (Çetinkaya, 201: 1885)]

Çetinkaya, Ş. (2015). Stochastic mortality using non – life methods. (Yayımlanmamış doktora tezi). Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul


Çelik, S. (1999). Üniversite kütüphanelerinde personel yönetimi ve Türkiye’de durum. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalı, İstanbul.


Yayımlanmış tez
[Metin içinde atıf: (May, 2007: 67)]

May, B. (2007). A survey of radial velocities in the zodiacal dust cloud. Bristol, UK: Canopus Publishing.


Elektronik tez: Elektronik veri tabanında arşivlenmiş


[Metin içinde atıf: (Rich, 1989: 55)]

Rich, P. D. (1989). The rule of ritual in the Arabian Gulf, 1858-1947: The influence of English public schools (Doktora tezi). Erişim adresi ProQuest Dissertations and Theses – UK & Ireland. (AAT 8918197)


Elektronik tez: Kurumsal arşivde arşivlenmiş


[Metin içinde atıf: (Bilir, 2014: 43)]

Bilir, C. (2014). Supply chain network optimization model incorporating competitive facility location problems. (Doktora tezi, Dogus Üniversitesi, İstanbul). Erişim adresi https://hdl.handle.net/11376/1039


-Konferans Bildirileri-

Basılmış konferans kitabında bildiri


[Metin içinde atıf: (Game, 2001: 350)]

Game, A. (2001). Creative ways of being. J. R. Morss, N. Stephenson ve J. F. H. V. Rappard (Ed.), Theoretical issues in psychology: Proceedings of the International Society for Theoretical Psychology 1999 Conference içinde (3-12. ss.). Sydney: Springer.


Basılmış konferans kitabında bildiri: Editörü olmayan


[Metin içinde atıf: (Doğdaş ve Akyokuş, 2013: 3)]

Doğdaş, T. ve Akyokuş, S. (2013). Document clustering using GIS visualizing and EM clustering method. 2013 IEEE International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA) içinde (1-4. ss.). Piscataway, NJ: IEEE. https://dx.doi.org/10.1109/INISTA.2013.6577647


Elektronik konferans kitabında bildiri: Elekteonik veri tabanı


[Metin içinde atıf: (Balakrishnan, 2006)]

Balakrishnan, R. (2006, March). Why aren’t we using 3D user interfaces, and will we ever? Paper presented at the IEEE Symposium on 3D User Interfaces. https://dx.doi.org/10.1109/vr.2006.148


Yayımlanmamış konferans bildirisi


[Metin içinde atıf: (Santhanam, Martin, Goody ve Hicks, 2001: 259)]

Santhanam, E., Martin, K., Goody, A. ve Hicks, O. (2001). Bottom-up steps towards closing the loop in feedback on teaching: A CUTSD project. Paper presented at Teaching and Learning Forum – Expanding horizons in teaching and learning, Perth, Australia, 7-9 February 2001.


-Raporlar-

Resmi raporlar


[Metin içinde atıf: (Akbaytürk ve diğerleri, 2014: 40)]

Akbaytürk Çanak, T., Çelik, S., Çetinkaya, İ., Çukadar, S., Güneş, G., Gürdal, G. … Kaygusuz, A. (2014). 2023’e doğru Türkiye’de üniversite kütüphaneleri: Mevcut durum, sorunlar, standartlar ve çözüm önerileri. Ankara: Yükseköğretim Kurulu. Erişim adresi https://yok.gov.tr/web/ukr


[Metin içinde atıf: (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2012: 67); Takip eden atıf: (TÜİK, 2012: 67)]
Türkiye İstatistik Kurumu. (2012). Faaliyet raporu: 2011 mali yılı. Erişim adresi https://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/FR-2011.pdf


Resmi olmayan rapor
[Metin içinde atıf: (Kendall, 2011: 99)]

Kendall, C. (2011). Report on psychological distress and depression in the legal profession: Prepared for the Council of the Law Society of Western Australia. Erişim adresi https://www.mhlcwa.org.au/wp-content/uploads/2013/08/Psychological-distress-depression-in-the-legal-profession-16-May-2011.pdf


-Standartt ve Patentler-

Basılı standart


[Metin içinde atıf: (Standards Australia/New Zealand Standard, 1994)]

Standards Australia. (1994). Information Processing – Text and office systems – Office Document Architecture (ODA) and Interchange format: Part 10: Formal Specifications (AS/NZS 3951.10:1994). Homebush, NSW: Standards Australia.


Elektronik standart: Elektronik veri tabanı


[Metin içinde atıf: (Standards Australia, 2008)]

Standards Australia. (2008). Personal flotation devices – General requirements (AS 4758.1-2008). Erişim adresi Standards Online.


Patent


[Metin içinde atıf: (U.S. Patent No. 5,641,424.7, 1996)]

Hornak, P. (1996). Resonator for magnetic resonance imaging of the ankle. U.S. Patent No. 5,641,424.7.


Elektronik patent: Elektronik veri tabanı


[Metin içinde atıf: (Australian Patent No. AU 2008100919, 2008)]

Clark, J. M. & McCallum, J. M. (2008). Method for and composition of excipient suitable for use in herbal formulations and formulations derived therefrom. Australian Patent AU 2008100919. Erişim adresi SciFinder.


Resmi Gazete

[Metin içinde atıf: Yedinci Beş Yıllık …, 1999)]

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1996-2000. (1995). T.C. Resmi Gazete (22354, 25 Temmuz 1995).


logo.png    2016-11-01-icerik.jpg       idealonline%20logo%20(2).png    logo.png   logo.png