Yazım Kuralları

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yazım Kuralları

 

 

  1. Dergi’de yayınlanacak makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalı ve Microsoft Word’de yazılmış olmalıdır.
  1. Çalışmanın başlığı ilk sayfada,  ortada, 12 punto, kelimelerin ilk harfleri büyük  ve koyu  olmalıdır.
  1. Başlığın hemen altında yazarların  ad ve soyadları 9 punto ile sağa dayalı olarak yazılmalı, unvan, iletişim bilgileri ve e-posta adresleri ise 9 punto ile dipnotta verilmelidir.
  1. Başlık ve yazarların isimlerinin hemen altında 9 punto ile  80-200 arası kelimeden oluşan Türkçe Özet, onun altında en az 3 en çok 5 kelimeden oluşan Anahtar Kelimeler  yazılmış olmalıdır. Bunların altına İngilizce başlık, Abstract ve Keywords aynı kurallara göre yazılmalıdır.
  1. Metin A4 boyutunda, MS Word programında "Times New Roman 11 punto" karakteriyle tek satır aralıklı ve iki yana yaslanmış olarak yazılır.
  1. Sayfa yapısı "A4" olmalı; sağ, sol üst ve alt kenarlardan      "4 cm" boşluk bırakılmalıdır. Paragraf başlarındaki boşluk "1.25 cm" ve paragraf aralığı "6nk" olmalıdır.
  1. Makaleye ilişkin açıklama ve teşekkürler dipnotta yer almalıdır.
  1. Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir.
  1. Bölüm başlığı ve alt başlıklar ilk harfi büyük, koyu ve sola hizalı olmalıdır. Bölüm başlıkları giriş ve sonuç hariç 1., 2., 3.  şeklinde numaralandırılmalıdır.
  1. Tablo, grafik ve şekiller numaralandırılmalıdır. Şekil 1: Grafik 1: Tablo 1 vb. Tablo, şekil ve grafiklerde iki noktadan sonra ilk harfleri büyük ve koyu harflerle başlık yazılmalıdır. Tablo, grafik ve şeklin hemen altına 9 punto ile Kaynakça yazılmalıdır.

      11. Kaynakça ve atıflarda American Psychological Association (APA) tarzı kullanılmalıdır.