Bilge International Journal of Science and Technology Research
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2651-401X | e-ISSN 2651-4028 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Kutbilge Akademisyenler Derneği |


Bilge International Journal of Science and Technology Research; basılı, online ve açık erişimli yayınlanan uluslararası alan indeksli hakemli bir dergidir. Dergi dili İngilizce ve Türkçe'dir. Yılda iki sayı (Mart ve Eylül) yayınlanan dergide Mühendislik, Teknoloji bilimleri ve ortak disiplinleri ile ilgili konularında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Derginin Mart sayısı için çalışmanızı yükleyebileceğiniz son tarih 1 Ocak'tır. Eylül sayısı için son tarih 1 Haziran'dır.  

Dergimiz; Researchbib, AcademicKey, I2OR, Cosmos Index, Google Scholar, Journal Factor, Index Copernicus,JIFACTOR, Science Library Index, Sindexs, Rootindexing, DRJI, ROAD, Araştırmax, ESJI, BASE, Asos indeks, IPIndexing, International Scientific Indexing (ISI) gibi uluslararası ve alan indeksleri tarafından taranmaktadır.

Dergimiz makalelerine DergiPark üzerinden DOI numarası verilmektedir. Kayıtlı Dergi DOI Numarası ve Ön Eki: 10.30516/bilgesci.  Dergimizin kısaltılmış ismi: "bilgesci" dir.

Scholar Google Cite Analysis for bilgesci:

https://scholar.google.com.tr/citations?user=XTIOAjAAAAAJ&hl=tr&authuser=2

Bilge International Journal of Science and Technology Research

ISSN 2651-401X | e-ISSN 2651-4028 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Kutbilge Akademisyenler Derneği |
Kapak Resmi


Bilge International Journal of Science and Technology Research; basılı, online ve açık erişimli yayınlanan uluslararası alan indeksli hakemli bir dergidir. Dergi dili İngilizce ve Türkçe'dir. Yılda iki sayı (Mart ve Eylül) yayınlanan dergide Mühendislik, Teknoloji bilimleri ve ortak disiplinleri ile ilgili konularında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Derginin Mart sayısı için çalışmanızı yükleyebileceğiniz son tarih 1 Ocak'tır. Eylül sayısı için son tarih 1 Haziran'dır.  

Dergimiz; Researchbib, AcademicKey, I2OR, Cosmos Index, Google Scholar, Journal Factor, Index Copernicus,JIFACTOR, Science Library Index, Sindexs, Rootindexing, DRJI, ROAD, Araştırmax, ESJI, BASE, Asos indeks, IPIndexing, International Scientific Indexing (ISI) gibi uluslararası ve alan indeksleri tarafından taranmaktadır.

Dergimiz makalelerine DergiPark üzerinden DOI numarası verilmektedir. Kayıtlı Dergi DOI Numarası ve Ön Eki: 10.30516/bilgesci.  Dergimizin kısaltılmış ismi: "bilgesci" dir.

Scholar Google Cite Analysis for bilgesci:

https://scholar.google.com.tr/citations?user=XTIOAjAAAAAJ&hl=tr&authuser=2

Duyurular

Sayın yazar; dergimizde 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle başvurusu yapılan çalışmalar için  (https://orcid.org) ORCID ID kullanımı zorunlu olmuştur. Değerlendirme sürecinde bulunan makaleler için yazarların eksik ORCID bilgilerini tamamlamaları gerekmektedir.