Bilge International Journal of Science and Technology Research
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2651-401X | e-ISSN 2651-4028 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Kutbilge Akademisyenler Derneği |


AMAÇ VE KAPSAM

Bilge International Journal of Science and Technology Research; basılı, online ve açık erişimli yayınlanan uluslararası alan indeksli hakemli bir dergidir. Dergi dili İngilizce ve Türkçe'dir. Yılda iki sayı (Mart ve Eylül) yayınlanan dergide Mühendislik, Teknoloji bilimleri ve ortak disiplinleri ile ilgili konularında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. 

Dergimiz  Researchbib, AcademicKeyInternational Institute of Organized Research (I2OR)Cosmos IndexGoogle ScholarJournal FactorIndex CopernicusJIFACTORScience Library IndexSindexRootindexingDRJI, ROAD, Araştırmax, BASE gibi uluslararası ve alan indeksleri tarafından taranmaktadır.

Dergimiz makalelerine DergiPark üzerinden DOI numarası verilmektedir. Kayıtlı Dergi DOI Numarası ve Ön Eki: 10.30516/bilgesci

Dergimizin kısaltılmış ismi: "bilgesci" dir.

Scholar Google Cite Analysis for bilgescihttps://scholar.google.com.tr/citations?user=XTIOAjAAAAAJ&hl=tr&authuser=2

Bilge International Journal of Science and Technology Research

ISSN 2651-401X | e-ISSN 2651-4028 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Kutbilge Akademisyenler Derneği |
Kapak Resmi


AMAÇ VE KAPSAM

Bilge International Journal of Science and Technology Research; basılı, online ve açık erişimli yayınlanan uluslararası alan indeksli hakemli bir dergidir. Dergi dili İngilizce ve Türkçe'dir. Yılda iki sayı (Mart ve Eylül) yayınlanan dergide Mühendislik, Teknoloji bilimleri ve ortak disiplinleri ile ilgili konularında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. 

Dergimiz  Researchbib, AcademicKeyInternational Institute of Organized Research (I2OR)Cosmos IndexGoogle ScholarJournal FactorIndex CopernicusJIFACTORScience Library IndexSindexRootindexingDRJI, ROAD, Araştırmax, BASE gibi uluslararası ve alan indeksleri tarafından taranmaktadır.

Dergimiz makalelerine DergiPark üzerinden DOI numarası verilmektedir. Kayıtlı Dergi DOI Numarası ve Ön Eki: 10.30516/bilgesci

Dergimizin kısaltılmış ismi: "bilgesci" dir.

Scholar Google Cite Analysis for bilgescihttps://scholar.google.com.tr/citations?user=XTIOAjAAAAAJ&hl=tr&authuser=2

Cilt 3 - Sayı 2 - 30 Eyl 2019
 1. Mobilya Üretim Süreçlerinde Verimliliği Artırmaya Yönelik 5S Uygulamaları
  Sayfalar 87 - 101
  Osman KARŞIYAKA , Abdullah SÜTÇÜ
 2. Study of Stability and Drug-Excipient Compatibility of Estriol
  Sayfalar 102 - 107
  Hale SEÇİLMİŞ CANBAY , Mümin POLAT , Mahmut DOĞANTÜRK
 3. Buzdolabı Gövde İç Plastiklerinin Üretim Prosesinde Model Değişimini Kolaylaştıran Döner Mekanizma Geliştirilmesi
  Sayfalar 108 - 113
  Alaattin KAÇAL , Abdürrahim ARSLAN , Şenol ERKUL , Yunus ÖZKAN
 4. Kanola (Brassica napus L.) saplarından üretilen yongalevhaların termal, yanma ve yüzey pürüzlülük özellikleri
  Sayfalar 114 - 120
  Gürcan GÜLER
 5. Kuzey Ege Denizi ve Akdeniz’de Dinoflagellat Kist Komünite Yapısının Araştırılması
  Sayfalar 121 - 134
  Buse BAĞATUR , Hilal AYDIN
 6. Air Traffic Security against Cyber Threats
  Sayfalar 135 - 143
  Ahmet Efe , Büşra Tuzlupınar , Ahmet Can Cavlan
 7. Markov Zinciri Kullanarak Ankara İli İçin Hava Kirliliği Tahmini
  Sayfalar 144 - 151
  Gamze ÖZEL
 8. Termoelektrik Üreteç ile Kalorifer Radyatörlerinden Elektrik Üretiminin Deneysel İncelenmesi
  Sayfalar 152 - 160
  Kubilay TAŞDELEN , Yakup YAĞMUR
 9. Electrochemical production of ZnO and ZnO@Ag core-shell nanorods on ITO substrate and their photocatalytic and photoelectrochemical performance
  Sayfalar 161 - 177
  Bircan HASPULAT-TAYMAZ , Handan KAMIŞ , Nadiye DUYAR-KARAKUŞ
 10. Kızılçam Meşcerelerinde Alfa Tür Çeşitliliği – Yetişme Ortamı İlişkileri: Gölhisar Yöresi Örneği
  Sayfalar 178 - 188
  Özdemir ŞENTÜRK , Mehmet Güvenç NEGİZ , Serkan GÜLSOY
 11. Karaçam (Pinus nigra) Türünün Verimlilik Ve Dağılım Özellikleri Üzerine Ekolojik Değerlendirmeler: Isparta-Yenişarbademli Örneği
  Sayfalar 189 - 200
  Mehmet Güvenç NEGİZ , Kadir ÇINAR , Esra Özge AYGÜL
 12. Akdağ (Afyon) Yöresinde Kızıl Geyik (Cervus elaphus L.)’ İn Habitat Tercihleri
  Sayfalar 201 - 212
  Halil SÜEL , Murat ERCAN
 13. Bal Üretim Ormanları İçin Potansiyel Bitki Türleri: Isparta Keçiborlu Güneykent Bal Üretim Ormanı Örneği
  Sayfalar 213 - 222
  Süleyman YILDIZ
 14. Yaban Domuzu (Sus scrofa)’nun Sütçüler Yöresindeki Bazı Memeli Türler İle Etkileşimi
  Sayfalar 223 - 230
  Halil SUEL
 15. Et ve İşlenmiş Et Tüketiminin Halk Sağlığına Etkileri
  Sayfalar 231 - 245
  Fulya TAŞÇI
 16. An Investigation of the Studies on the Conservation of Biodiversity in Turkey
  Sayfalar 246 - 255
  Ali KÜÇÜKOSMANOĞLU , Çağdan UYAR , Gülberk Gizem Küçükosmanoğlu
Duyurular

Sayın yazar; dergimizde 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle başvurusu yapılan çalışmalar için  (https://orcid.org) ORCID ID kullanımı zorunlu olmuştur. Değerlendirme sürecinde bulunan makaleler için yazarların eksik ORCID bilgilerini tamamlamaları gerekmektedir.