Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2147-3129 | e-ISSN 2147-3188 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bitlis Eren Üniversitesi |


Dergi Hakkında


ÖNEMLİ NOT : Değerlendirilme aşamasında olan çok sayıda makale olduğu için ikinci bir duyuruya kadar makale kabul edilmeyecektir. 19.02.2020 tarihinden itibaren gönderilen makaleler reddedilecektir. 

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, mühendislik ve temel bilimler alanlarındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmek, meslek kuruluşlarının, araştırmacıların ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanlarda elektronik bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe veya İngilizcedir.

        Fen Bilimleri Dergisi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yayını olup, 2012 yılından bu yana ücretsiz ve açık erişimli olarak yayın hayatına devam etmektedir. Mühendislik ve temel bilimlerin bilgi tabanına ve teknolojik gelişmelere ışık tutması amacıyla bu alanlarda yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan özgün araştırma makalelerine, derlemelere ve teknik notlara yer verilmektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %15’i geçmemelidir. Yazım kurallarına uymayan makaleler, hakemlere gönderilmeden önce düzeltilmek üzere yazara geri gönderilir. Bu nedenle, derginin yazım kuralları dikkate alınmalıdır. Ayrıca, editörlerden yazarlara iletilen düzeltmelere veya taleplere 15 gün içerisinde cevap verilmediği taktirde ilgili makaleler reddedilir.  Makaleler şekiller ve tablolar dâhil 20 sayfayı geçmemelidir. Dergiye yayın için gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlardan hakem önerisi talep edilmemektedir. Makalelerin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir. Dergi Editör Kurulu, hakem raporlarını (iki hakemin değerlendirmeleri geldikten sonra) dikkate alarak makalelerin yayımlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir. Fen Bilimleri Dergisi, yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayımlanmaktadır. Dergimiz Tübitak-Ulakbim Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesinde taranmaktadır.
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

ISSN 2147-3129 | e-ISSN 2147-3188 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bitlis Eren Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergi Hakkında


ÖNEMLİ NOT : Değerlendirilme aşamasında olan çok sayıda makale olduğu için ikinci bir duyuruya kadar makale kabul edilmeyecektir. 19.02.2020 tarihinden itibaren gönderilen makaleler reddedilecektir. 

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, mühendislik ve temel bilimler alanlarındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmek, meslek kuruluşlarının, araştırmacıların ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanlarda elektronik bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe veya İngilizcedir.

        Fen Bilimleri Dergisi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yayını olup, 2012 yılından bu yana ücretsiz ve açık erişimli olarak yayın hayatına devam etmektedir. Mühendislik ve temel bilimlerin bilgi tabanına ve teknolojik gelişmelere ışık tutması amacıyla bu alanlarda yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan özgün araştırma makalelerine, derlemelere ve teknik notlara yer verilmektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %15’i geçmemelidir. Yazım kurallarına uymayan makaleler, hakemlere gönderilmeden önce düzeltilmek üzere yazara geri gönderilir. Bu nedenle, derginin yazım kuralları dikkate alınmalıdır. Ayrıca, editörlerden yazarlara iletilen düzeltmelere veya taleplere 15 gün içerisinde cevap verilmediği taktirde ilgili makaleler reddedilir.  Makaleler şekiller ve tablolar dâhil 20 sayfayı geçmemelidir. Dergiye yayın için gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlardan hakem önerisi talep edilmemektedir. Makalelerin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir. Dergi Editör Kurulu, hakem raporlarını (iki hakemin değerlendirmeleri geldikten sonra) dikkate alarak makalelerin yayımlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir. Fen Bilimleri Dergisi, yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayımlanmaktadır. Dergimiz Tübitak-Ulakbim Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesinde taranmaktadır.
Cilt 9 - Sayı 2 - 15 Haz 2020
 1. 5-((4-brom-2-klorfenoksi)metil)oksazolidin-2-on ve 5-((2-brom-4-klorfenoksi)metil)oksazolidin-2-on bileşiklerinin Sentezi ve Teorik Hesaplamaları
  Sayfalar 500 - 511
  Bayhan KARABULUT , Cumhur KIRILMIŞ
 2. Finsler Manifoldunda Genel Helisler Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 512 - 517
  Muradiye ÇİMDİKER , Yasin ÜNLÜTÜRK
 3. S-Bütünleyen Alt Modüller Tarafından Üretilen Öz Sınıf
  Sayfalar 518 - 524
  Yilmaz DURĞUN
 4. Sülfametiyazol-2,2′-Bipiridin Tuzunun Yapısal ve Spektral İncelenmesi: Deneysel ve Moleküler Modelleme Çalışması
  Sayfalar 525 - 541
  Filiz ÖZTÜRK , Tuğba AYCAN , Ahmet Hilmi ÇON
 5. Heterosiklik 4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevinin Antioksidan Özelliğinin Erkek Ratlarda (Wistar albino) İn vivo Olarak Belirlenmesi
  Sayfalar 542 - 548
  Evren KOÇ , Haydar YÜKSEK , Murat BEYTUR , Onur AKYILDIRIM , Mustafa AKÇAY , Cansu BEYTUR
 6. On the long-time stability of finite element solutions of the navier-stokes equations in a rotating frame of reference
  Sayfalar 549 - 560
  Mine AKBAŞ
 7. Fe3O4/AC@SiO2@EDTA Manyetik Nano-Adsorbentin Sentezlenmesi ve Toluenin Gaz Adsorpsiyonunda Kullanılması
  Sayfalar 561 - 572
  Mehmet Şakir ECE
 8. Kudret Narı (Momordica charantia Descourt.) Meyvesinden Saflaştırılan Peroksidaz Enzimi Kullanılarak Hibrit Nano Çiçekler Sentezlenmesi ve Direct blue 1 Gideriminde Kullanılabilirlikleri
  Sayfalar 573 - 583
  Cevahir ALTINKAYNAK , Ayşe BALDEMİR , Nalan ÖZDEMİR , Vedat YILMAZ , İsmail ÖÇSOY
 9. An Analytical Expression for The Eigenvalues of The Potential Family V=A r^2-B/r+Cr^k
  Sayfalar 584 - 591
  Koray KÖKSAL , Murat AYGÜN
 10. Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Köklendirme Özellikleri Üzerine Optimum IBA Dozlarının Saptanması
  Sayfalar 592 - 598
  Mehmet Necat İZGİ
 11. Potasyum Borhidrit Hidroliz Reaksiyonu İçin Ni-B-P Katalizörünün Kinetik Özellikleri
  Sayfalar 599 - 608
  Mehmet Salih KESKİN , Mehmet Salih AĞIRTAŞ , Orhan BAYTAR , Mehmet Sait İZGİ , Ömer ŞAHİN
 12. On Torsion Units in Integral Group Ring of A Dicyclic Group
  Sayfalar 609 - 614
  Ömer KÜSMÜŞ
 13. Çift İndisli Kesirli Fark Dizilerinin İstatistiksel Yakınsaklığı
  Sayfalar 615 - 628
  Koray İbrahim ATABEY , Muhammed ÇINAR
 14. KIC 7821010 Çift Yıldız Sisteminin Işık Eğrisi ve ETV Analizi
  Sayfalar 629 - 636
  Çağlayan NEHİR , İbrahim BULUT
 15. Seasonal Variation of Heavy Metals Levels in Surface Waters of Siirt Region
  Sayfalar 637 - 643
  Fatih Ahmet ERULAŞ
 16. Ksantin Oksidaz İnhibitörü Yeni 1,2,3-triazol Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Moleküler Doking Çalışmaları
  Sayfalar 644 - 654
  Ayşe TAN
 17. Drassodes lacertosus (O. Pickard- Cambridge, 1872) Türünün Sitogenetik Özelliklerinin Araştırılması
  Sayfalar 655 - 661
  Hatice POYRAZ , Zübeyde KUMBIÇAK
 18. Etkili Aktif Karbon Destekli CdS Fotokatalizörlerin Fotokatalitik Uygulamaları
  Sayfalar 662 - 670
  Mehmet Sait IZGİ , Cihan ZÖRER , Orhan BAYTAR , Ömer ŞAHİN , Sabit HOROZ
 19. J.S. Bach’ın BWV 784 La Minör Envansiyon Adlı Müzik Eserinin Rasyonel Bézier Eğrileri İle Oluşturulan Görsel Modeli
  Sayfalar 671 - 681
  Filiz YAĞCI , Rasim Erol DEMİRBATIR , Rıdvan EZENTAŞ
 20. On a Closed Subspace of L^(p(.)(Ω))
  Sayfalar 682 - 688
  Yasin KAYA
 21. Palynomorphological Studies on some Asperula and Galium (Rubiaceae) Taxa
  Sayfalar 689 - 696
  Birol BAŞER , Serap AKDENİZ , Murat KURŞAT
 22. Circularly Polarized Light on Graphene with Trigonal Warping
  Sayfalar 697 - 702
  Defne AKAY
 23. Evaluation of Soil Radon Gas and Earthquake on the Fault Zone
  Sayfalar 703 - 710
  Sultan ŞAHİN BAL , Mahmut DOGRU
 24. Ornithofauna of Ardahan Province (Turkey)
  Sayfalar 711 - 718
  Erkan AZİZOĞLU , Özdemir ADIZEL
 25. Kendiliğinden Yerleşen Betonun İşlenebilirliğine ve Yüksek Sıcaklık Direncine Polipropilen Lifin Etkisi
  Sayfalar 719 - 732
  Muhammet ADAR , Ferhat BİNGÖL , Elanur ADAR
 26. Tek Silindirli Dizel Bir Motorun Performans ve Emisyonları Üzerinde Biodizel Karışımlı Yakıtların Etkisinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi
  Sayfalar 733 - 746
  İlker TEMİZER , Bünyamin ESKİCİ
 27. Developing Prediction System for Solar Power Plant Using Machine Learning Algorithms
  Sayfalar 747 - 755
  Yusuf UZUN
 28. Memristor Based Filter Design and Implementation for ECG Signal
  Sayfalar 756 - 765
  Muhammet Emin ŞAHİN , Barış KARAKAYA , Hasan GÜLER , Arif GÜLTEN , Serdar Ethem HAMAMCI
 29. Etriyesiz Dış Kiriş-Kolon Birleşim Bölgesi için Kesme Dayanımı Tahmini
  Sayfalar 766 - 779
  Eren YAĞMUR
 30. Bitlis’teki Tüketicilerin Gıda Güvenliği ve Gıda Hijyeni Konusundaki Bilgi ve Tutumları
  Sayfalar 780 - 796
  Seda OĞUR
 31. Soğutma Sezonu için Yatay Toprak Kaynaklı Isı Pompası Ekserji Analizi: Sivas İli Örneği
  Sayfalar 797 - 806
  Ferhat KILINÇ , Dilara BAŞCIL
 32. Makine Öğrenmesi Algoritmaları Kullanılarak Kayısı İç Çekirdeklerinin Sınıflandırılması
  Sayfalar 807 - 815
  Fatih Ahmet ŞENEL
 33. Yıldırım Enerji Dağılımının S-Domeninde Analizi
  Sayfalar 816 - 834
  Bilal TÜTÜNCÜ , Asım KAYGUSUZ , Bülent URUL
 34. Mekanik Bir Robot Tutucusu Tasarımı ve İmalatı
  Sayfalar 835 - 845
  Savaş KOÇ , Cengiz DOĞAN
 35. Fırçasız DC Motorunun Eksen Kaçıklığı ve Kırık Mıknatıs Arızalarının Tespitinin Bilgisayar Benzetimi ile Yapılması
  Sayfalar 846 - 861
  Mehmet Recep MİNAZ
 36. SHS Yöntemiyle Üretilen Cr Takviyeli Katmanlı NiAl-Ni3Al İntermetalik Bileşiğinin Mikroyapı ve Mikrosertlik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 862 - 874
  Musa KILIÇ , Serkan BATI , İbrahim BİLİZ , Fatih DEMİR , Ayşenur Aslı CEYHAN
 37. Tekstil Endüstrisi Atıksularının Sonlu Filtrasyon Sistemi ile Nanofiltrasyon ve Ters Ozmoz Membranları Kullanılarak Filtrasyonu
  Sayfalar 875 - 891
  Adem YURTSEVER , Deniz UÇAR , Erkan ŞAHİNKAYA
 38. Co-La-B Katalizörünün Sentezlenmesi ve Yakıt Pilinde Kullanılması
  Sayfalar 892 - 900
  Sabit HOROZ , Arzu EKİNCİ , Ömer ŞAHİN
 39. Saf ve Modifiye Bitümlerin Farklı Frekans ve Sıcaklıklardaki Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 901 - 909
  Erkut YALÇIN
 40. Kil Zeminin Dayanımı Üzerinde Uçucu Kül ve Yüksek Fırın Cürufu Katkılarının Etkisi ve Karşılaştırmalı Analizi
  Sayfalar 910 - 919
  Hakan BİLİCİ , Derviş Volkan OKUR , Murat TÜRKÖZ , Hasan SAVAŞ
 41. Uzaktan Algılama Sistemleri için Elma ve Armut Yapraklarının Dielektrik Parametrelerinin Ölçülmesi ve Modellenmesi
  Sayfalar 920 - 930
  Abdullah GENÇ
 42. Yüksek Hızlı Oksi-Yakıt (HVOF)Yöntemiyle Kaplanmış Çelik ve Alüminyum Alaşımlarının Aşınma Özelliklerinin Taguchi Metoduyla Optimizasyonu
  Sayfalar 931 - 942
  Hatice VAROL ÖZKAVAK , Şerife ŞAHİN ÖZCAN
 43. Dalgacık Dönüşümlü Yapay Sinir Ağlarıyla Günlük Akım Serilerinin Tahmini
  Sayfalar 943 - 951
  Erol YABAR , Mehmet Cihan AYDIN
 44. Fenol Çözeltisinin Farklı Elektrotlar Kullanılarak Elektrooksidasyonu
  Sayfalar 952 - 957
  Orhan Taner CAN
 45. Arkeolojik Alanlarda Jeofizik Prospeksiyon: Pisidia Mallos Örneği
  Sayfalar 958 - 966
  Çağlayan BALKAYA , Açelya SEVER , Olcay ÇAKMAK , Fikret ÖZCAN
 46. Eğirdir Gölü ve Çevresindeki Kaynak Sularından Alınan Su Örneklerinde Organik Klorlu Pestisit, Polibromlu Difenil Eter ve Poliklorlu Bifenil Bileşiklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 967 - 974
  Ulaş ACARÖZ , Ozgur KUZUKIRAN , Serkan KARATEKELİ , Sinan İNCE , Ayhan FİLAZİ
Dizinler