Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2147-3129 | e-ISSN 2147-3188 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bitlis Eren Üniversitesi |


Dergi Hakkında


DUYURU: 2021 yılı itibari ile Türkçe Derleme Makale kabul edilmeyecektir.         
       

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’nde mühendislik ve temel bilimler alanlarındaki makaleler yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe veya İngilizcedir. Fen Bilimleri Dergisi, 2012 yılından bu yana ücretsiz ve açık erişimli olarak yayın hayatına devam etmektedir.Mühendislik ve temel bilimler alanında yapılan deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan özgün araştırma makalelerine, derlemelere ve teknik notlara yer verilmektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %15’i geçmemelidir. Yazım kurallarına uymayan makaleler, hakemlere gönderilmeden önce düzeltilmek üzere yazara geri gönderilir. Ayrıca editörlerden yazarlara iletilen düzeltmelere veya taleplere 15 gün içerisinde cevap verilmediği taktirde ilgili makaleler reddedilir. Makaleler şekiller ve tablolar dâhil 20 sayfayı geçmemelidir. Dergiye yayın için gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlardan hakem önerisi talep edilmemektedir. Dergi Editör Kurulu, hakem raporlarını (iki hakemin değerlendirmeleri geldikten sonra) dikkate alarak makalelerin yayımlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir. Fen Bilimleri Dergisi, yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayımlanmaktadır. Dergimiz Tübitak-Ulakbim Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesinde taranmaktadır.
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

ISSN 2147-3129 | e-ISSN 2147-3188 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bitlis Eren Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergi Hakkında


DUYURU: 2021 yılı itibari ile Türkçe Derleme Makale kabul edilmeyecektir.         
       

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’nde mühendislik ve temel bilimler alanlarındaki makaleler yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe veya İngilizcedir. Fen Bilimleri Dergisi, 2012 yılından bu yana ücretsiz ve açık erişimli olarak yayın hayatına devam etmektedir.Mühendislik ve temel bilimler alanında yapılan deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan özgün araştırma makalelerine, derlemelere ve teknik notlara yer verilmektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %15’i geçmemelidir. Yazım kurallarına uymayan makaleler, hakemlere gönderilmeden önce düzeltilmek üzere yazara geri gönderilir. Ayrıca editörlerden yazarlara iletilen düzeltmelere veya taleplere 15 gün içerisinde cevap verilmediği taktirde ilgili makaleler reddedilir. Makaleler şekiller ve tablolar dâhil 20 sayfayı geçmemelidir. Dergiye yayın için gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlardan hakem önerisi talep edilmemektedir. Dergi Editör Kurulu, hakem raporlarını (iki hakemin değerlendirmeleri geldikten sonra) dikkate alarak makalelerin yayımlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir. Fen Bilimleri Dergisi, yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayımlanmaktadır. Dergimiz Tübitak-Ulakbim Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesinde taranmaktadır.
Cilt 9 - Sayı 4 - 25 Ara 2020
 1. A Theoretical Inference About Ratio Estimation of Population Mean Using Ranked Set Sampling Under Bivariate Normal Distribution
  Sayfalar 1469 - 1481
  Sinem ŞAHİN TEKİN, Merve KÖR, Yaprak ÖZDEMİR
 2. Türkiye’den Bazı Kareler İçin Yeni Floristik Kayıtlar
  Sayfalar 1482 - 1495
  Lütfi BEHÇET, Yakup YAPAR
 3. Tehdit Altında Bir Bitki Olan Tuzkırgını (Asparagus lycaonicus P.H. Davis) Türünün Koruma Biyolojisi Özellikleri Üzerine Güncel Bir Değerlendirme
  Sayfalar 1496 - 1513
  Okan URKER, Tamer KEÇELİ
 4. Tatvan’da Tüketime Sunulan Tavuk Dönerlerin Mikrobiyolojik Kalitesi
  Sayfalar 1514 - 1526
  Hakan SANCAK, Özgür İŞLEYİCİ, Emrullah SAĞUN, Kamil EKİCİ, Dilara BAŞAT DERELİ, Yakup Can SANCAK
 5. Interdependence of Bitcoin and Other Crypto Money Indicators: CD Vine Copula Approach
  Sayfalar 1527 - 1536
  Ayse KARAKAŞ, Aslıhan DEMİR, Sinan ÇALİK
 6. Lucas Type Statistical Convergence of Order α
  Sayfalar 1537 - 1544
  Murat KARAKAŞ, Hacer DÖNMEZ
 7. TiNb-esaslı β-Ti Alaşımlarının Kristal Yapı, Mikroyapı ve Dönüşüm Sıcaklıklarına Tantal Katkısının Etkileri
  Sayfalar 1545 - 1553
  Ercan ERCAN, Fethi DAĞDELEN
 8. Van Gölü Martısı (Larus armenicus Buturlin, 1934)’nın Dışkı Muayenesinde Görülen Helmintler
  Sayfalar 1554 - 1558
  Ali Bilgin YILMAZ, Erkan AZİZOĞLU, Özdemir ADIZEL, Ferhat ALGÜR
 9. Hankendi – Baskil – Kömürhan (Elazığ) Arasında Kalan Alanın Florası
  Sayfalar 1559 - 1580
  İbrahim GÜLTÜRK, Murat KURŞAT, Şemsettin CİVELEK
 10. An Evaluation on The Sexual Mutilation in Females of Gylippus Simon, 1879 species (Gylippinae, Gylippidae, Solifugae)
  Sayfalar 1581 - 1586
  Melek ERDEK
 11. Benzoat esteri içeren kumarin yapılı bileşiğin deneysel ve kuantum kimyasal hesaplamarı
  Sayfalar 1587 - 1595
  Kamuran SARAÇ, Serap ÇETİNKAYA
 12. RFID Kütüphane Sistemi İçin En Uygun RFID Etiketin AHP ve ANP Yöntemleriyle Belirlenmesi
  Sayfalar 1596 - 1608
  Ramazan YENİGÜN, Aytaç YILDIZ, Levent UĞUR
 13. Denim Kumaşlarda Görüntü İşleme İle Hata Tespiti
  Sayfalar 1609 - 1620
  Zeynep PINAR, Fidan KAYA GÜLAĞIZ, Mehmet Ali ALTUNCU, Suhap ŞAHİN
 14. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesine Gelen Toplu Taşıma Araçlarının Hizmet Düzeyinin TCRP 100 ve TCRP 165 Raporlarına Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1621 - 1640
  Polat YALINIZ, Yaşar VİTOŞOĞLU, Şafak BİLGİÇ
 15. Engel Uzunluğunun Karıştırıcı Güç Sayısına Etkisi
  Sayfalar 1641 - 1648
  İnci AYRANCI, Gökhan GÖK
 16. Polimer Katkılı Harçların Mekanik ve Elektriksel Özdirenç Özelliklerinin Araştırılması
  Sayfalar 1649 - 1654
  Kadir GÜÇLÜER
 17. p-ter-Bütilkaliks[4]aren İmmobilize Merrifield Reçinesinin BTK Buharlarına Karşı QCM Sensör Uygulamaları
  Sayfalar 1655 - 1662
  Farabi TEMEL
 18. Classifying Protein Sequences Using Convolutional Neural Network
  Sayfalar 1663 - 1671
  Bihter DAŞ, Suat TORAMAN
 19. Optimal PI Kontrolör Tasarımı için Üçgenler Ağında Lineer Enterpolasyon Yöntemiyle Kararlılık Sınır Yüzeyinin Oluşturulması
  Sayfalar 1672 - 1686
  Gürkan KAVURAN
 20. Dizel, Dizel/Biyodizel ile Çalışan Bir Motora Kütlece Asetilen Gazı İlavesinin Etkileri
  Sayfalar 1687 - 1697
  Salih ÖZER, Erdinç VURAL, Serkan ÖZEL
 21. Doğal Kabak Çekirdeği Kabuğunun Bor Adsorpsiyon Kapasitesi
  Sayfalar 1698 - 1710
  Hakan ÇELEBİ
 22. Jeofizik Verilerinden Elde Edilen Sismik Zayıflık İndisinin Yapı Hasar Dağılımının Belirlenmesinde Kullanılabilirliği
  Sayfalar 1711 - 1723
  İsmail AKKAYA
 23. Farklı Kaynak Parametrelerinde Sürtünme Kaynağı ile Birleştirilmiş AISI304/AISI5140 Çelik Çiftlerinin Mekanik ve Mikroyapılarının Araştırılması
  Sayfalar 1724 - 1733
  Edip ÇETKİN
 24. Beton Ağırlıklı Barajların Simbiyotik Arama Algoritması ile Optimizasyonu
  Sayfalar 1734 - 1744
  Kemal SAPLIOĞLU, Erdem ÇOBAN, Fatih Ahmet ŞENEL, Soner UZUNDURUKAN
 25. Termik Santral Küllerinde Yanmamış Karbonun Pulverize Kömür Boyut Dağılımı ve Uçucu Madde İçeriği ile İlişkisi
  Sayfalar 1745 - 1755
  Mehmet BİLEN, Serdar YILMAZ
 26. An Application on Technology Addiction with C4.5 Classification Algorithm
  Sayfalar 1756 - 1765
  Akiner KAÇMAZ, Kazım YILDIZ, Ali BULDU
 27. Zeytin Karasuyunun Anaerobik Arıtılabilirliği ve Biyogaz Üretim Potansiyelinin Araştırılması
  Sayfalar 1766 - 1778
  Fatih TUFANER
 28. A Comparative Study of Artificial Neural Networks and Naïve Bayes Techniques for the Classification of Radar Targets
  Sayfalar 1779 - 1788
  Doğan Tunca ARIK, Ömer KARAL, Asaf Behzat ŞAHİN
 29. Katkıların Kuyu Çimentosunun Donma Sıcaklığında Sebep Olduğu Değişimlerin Koruma Borusu Tasarımına Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 1789 - 1794
  Dr. Öğr. Üyesi M. Hakan ÖZYURTKAN, Sardar ASADOV
 30. Platin Grubu Metal İçeren Demir Matının Oksidatif Koşullarda Çözeltiye Alınmasının İncelenmesi
  Sayfalar 1795 - 1806
  M.hakan MORCALİ, Merve AKSU
 31. Şanlıurfa İli Suruç İlçesi Topraklarının Bazı Özellikleri ve Bitki Besin Elementi Kapsamlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 1807 - 1815
  Ali Rıza ÖZTÜRKMEN, Emrah RAMAZANOĞLU, İsmail Cihan ÇİÇEK
 32. Toz Metalurjisi ile Üretilen Şekil Hafızalı NiTi Alaşımlarında Nb Parçacık İlavesinin Mikroyapı ve Sertlik Üzerine Etkisi
  Sayfalar 1816 - 1824
  Hakan GÖKMEŞE, Hakan KARADAĞ, Naci TANIŞ
 33. Sıtma Hastalığının Sınıflandırılmasında Evrişimsel Sinir Ağlarının Performanslarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 1825 - 1835
  Aykut DİKER
 34. The Electrochemical Synthesis Of Ferritic Stainless Steel Alloyed With Nb In H2SO4 Environment
  Sayfalar 1836 - 1843
  Hülya DEMİRÖREN
 35. Yüksek Hızlı Demiryolları, Üretim ve Ekonomik Kalkınmaya Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 1844 - 1853
  Mehmet Çağrı KIZILTAŞ
 36. Kendi Kendini İyileştirebilen Mühendislik Seramikleri
  Sayfalar 1854 - 1864
  Mustafa Güven GÖK
 37. Towards a Testbed for Dependable Power Distribution Grids
  Sayfalar 1865 - 1871
  Kubilay DEMİR, Sascha HAUKE
Dizinler