ISSN: 1300-7009
e-ISSN: 2147-5881
Başlangıç: 1995
Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
Yayıncı: Pamukkale Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (ISSN:2147-5881) yılda 7 sayı olmak üzere Bilgisayar, Çevre, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Gıda, İnşaat, Jeofizik, Jeoloji, Kimya, Makine ve Tekstil Mühendisliği Alanlarından özgün çalışmaları yayımlayan hakemli bir dergidir. Uluslararası özgünlüğü bulunan tam metin araştırma makaleleri Türkçe ve İngilizce olarak, derleme makaleleri ise sadece İngilizce olarak kabul edilmektedir. (Derginin 2009 yılı öncesinde adı Mühendislik Bilimleri Dergisi olup ISSN numarası ise 1300-7009’dur.)
Dergiye sunulmuş olan makaleler Editörlük tarafından öncelikli olarak incelenerek ilgili olduğu mühendislik alanına göre ilgili bölüm editörlüğüne iletilmektedir.
Yeni teknolojiler ve metotlar, mevcut prosedürlerdeki iyileştirmeler, yeni uygulama sahaları ve buna benzer bilime yenilik getiren çalışmalar öncelikli olarak kabul görmektedir. Anket sonucu, vaka (tıbbi ve biyolojik) incelemesi, teknik rapor, alışılagelmiş mühendislik çalışmaları ve istatistiksel çalışmalar kabul edilmemektedir.
Tüm makale gönderme ve değerlendirme işlemleri çevrimiçi olarak http://pajes.pau.edu.tr/ adresinden yapılmaktadır.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Pamukkale University Journal of Engineering Sciences – PAJES) TR Dizin’de taranmakta olup aynı zamanda 2018 yılı itibari ile (V:24 – I:1) Clarivate Analytics tarafından servis edilmekte olan Emerging Sources Citation Index (ESCI) kapsamında indeksleme ve özetleme faaliyetlerine alınmıştır.

2022 - Cilt: 28 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

1. Deri lezyonlarının evrişimsel yapay sinir ağları ile sınıflandırılması

Araştırma Makalesi

5. Yarı empedans kaynaklı bir inverterin tasarımı ve gerçekleştirilmesi

Araştırma Makalesi

7. İnsana ait protein fonksiyonlarının protein haritalama teknikleri ve derin öğrenme modeli ile tahmin edilmesi

Araştırma Makalesi

8. Dağıtık veri tabanı sistemlerinde çok seviyeli güvenlik modeli

Araştırma Makalesi

9. Direct pose estimation from RGB images using 3D objects

Araştırma Makalesi

10. Breast cancer diagnosis using deep belief networks on ROI images

Araştırma Makalesi

11. Evaluation of Sub-Network search programs in epilepsy-related GWAS dataset

Derleme

12. A comprehensive review on data preprocessing techniques in data analysis

Araştırma Makalesi

13. Evrimsel algoritmalar için yeni bir meta-iyileştirici: bipolar eşleşme eğilimi

Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.