ISSN: 1300-7009
e-ISSN: 2147-5881
Başlangıç: 1995
Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
Yayıncı: Pamukkale Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (ISSN:2147-5881) yılda 7 sayı olmak üzere Bilgisayar, Çevre, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Gıda, İnşaat, Jeofizik, Jeoloji, Kimya, Makine ve Tekstil Mühendisliği Alanlarından özgün çalışmaları yayımlayan hakemli bir dergidir. Uluslararası özgünlüğü bulunan tam metin araştırma makaleleri Türkçe ve İngilizce olarak, derleme makaleleri ise sadece İngilizce olarak kabul edilmektedir. (Derginin 2009 yılı öncesinde adı Mühendislik Bilimleri Dergisi olup ISSN numarası ise 1300-7009’dur.)
Dergiye sunulmuş olan makaleler Editörlük tarafından öncelikli olarak incelenerek ilgili olduğu mühendislik alanına göre ilgili bölüm editörlüğüne iletilmektedir.
Yeni teknolojiler ve metotlar, mevcut prosedürlerdeki iyileştirmeler, yeni uygulama sahaları ve buna benzer bilime yenilik getiren çalışmalar öncelikli olarak kabul görmektedir. Anket sonucu, vaka (tıbbi ve biyolojik) incelemesi, teknik rapor, alışılagelmiş mühendislik çalışmaları ve istatistiksel çalışmalar kabul edilmemektedir.
Tüm makale gönderme ve değerlendirme işlemleri çevrimiçi olarak http://pajes.pau.edu.tr/ adresinden yapılmaktadır.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Pamukkale University Journal of Engineering Sciences – PAJES) TR Dizin’de taranmakta olup aynı zamanda 2018 yılı itibari ile (V:24 – I:1) Clarivate Analytics tarafından servis edilmekte olan Emerging Sources Citation Index (ESCI) kapsamında indeksleme ve özetleme faaliyetlerine alınmıştır.

2022 - Cilt: 28 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

2. Türkiye'de bitümlü bağlayıcı karışımların dinamik modüllerinin belirlenmesine yönelik farklı yaklaşım

Araştırma Makalesi

4. Bir ve üç boyutlu zemin davranış analizlerinin karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

5. Sıvılaşma nedeniyle meydana gelen oturmaların PM4Sand bünye modeli ile incelenmesi

Araştırma Makalesi

6. Hızlı değerlendirme yöntemlerinin performanslarının depremde hasar görmüş binalar kullanılarak değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

7. Computational assessment of external force acting on beam elastic foundation

Araştırma Makalesi

10. Organic material removal from bilge water by chemical treatment processes

Araştırma Makalesi

11. Life cycle assessment analysis of plastic coupling

Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.