Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1300-7009 | e-ISSN 2147-5881 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://pajes.pau.edu.tr


ESCI_LOGO.png image001.gif image002.gifimage003.gifimage004.gif

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi’nin DergiPark internet sayfasına hoşgeldiniz.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi ilk olarak 1995 yılında “Mühendislik Bilimler Dergisi” (ISSN: 1300-7009) adı altında yayımlanmaya başlamıştır. 2009 yılında derginin adı halen kullanılmakta olan “Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi” olarak değişmiştir. Dergi 2013 yılına kadar yılda 3 sayı olarak yayımlanmış olup 2013 yılından itibaren E-Dergi olarak (ISSN: 2147-5881) yılda 6 sayı yayımlama kararı almıştır. 2014 yılından itibaren ise çıkan sayılarda konu bütünlüğü sağlanacak şekilde yayım planı tekrar güncellenmiş ve yılda 7 sayı yayımlanmaya başlanmıştır.

Dergimize tüm makale gönderme ve değerlendirme işlemleri çevrimiçi olarak http://pajes.pau.edu.tr/adresi ve https://www.journalagent.com/pajes/ üzerinden yapılmaktadır.

**************************************************

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Pamukkale University Journal of Engineering Sciences – PAJES) 2018 yılı itibari ile (V:24 – I:1) Clarivate Analytics tarafından servis edilmekte olan Emerging Sources Citation Index kapsamında indeksleme ve özetleme faaliyetlerine alınmış bulunmaktadır. Bu başarıyı elde etmemizde bilimsel çalışmalarınızın Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi tarafından akademik değerlendirilmesinin yapılarak yayımlanması hususunda yapmış olduğunuz değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.

Siz değerli araştırmacıların İngilizce dilinde sunulmuş olan çalışmaları dergimizin tanınırlığı ve saygınlığını arttırmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak adına artık daha fazla önem arz etmektedir.

Bilime ve dergimize yapmış olduğunuz ve yapmayı hedeflediğiniz değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.

SaygılarımızlaPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

ISSN 1300-7009 | e-ISSN 2147-5881 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://pajes.pau.edu.tr
Kapak Resmi


ESCI_LOGO.png image001.gif image002.gifimage003.gifimage004.gif

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi’nin DergiPark internet sayfasına hoşgeldiniz.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi ilk olarak 1995 yılında “Mühendislik Bilimler Dergisi” (ISSN: 1300-7009) adı altında yayımlanmaya başlamıştır. 2009 yılında derginin adı halen kullanılmakta olan “Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi” olarak değişmiştir. Dergi 2013 yılına kadar yılda 3 sayı olarak yayımlanmış olup 2013 yılından itibaren E-Dergi olarak (ISSN: 2147-5881) yılda 6 sayı yayımlama kararı almıştır. 2014 yılından itibaren ise çıkan sayılarda konu bütünlüğü sağlanacak şekilde yayım planı tekrar güncellenmiş ve yılda 7 sayı yayımlanmaya başlanmıştır.

Dergimize tüm makale gönderme ve değerlendirme işlemleri çevrimiçi olarak http://pajes.pau.edu.tr/adresi ve https://www.journalagent.com/pajes/ üzerinden yapılmaktadır.

**************************************************

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Pamukkale University Journal of Engineering Sciences – PAJES) 2018 yılı itibari ile (V:24 – I:1) Clarivate Analytics tarafından servis edilmekte olan Emerging Sources Citation Index kapsamında indeksleme ve özetleme faaliyetlerine alınmış bulunmaktadır. Bu başarıyı elde etmemizde bilimsel çalışmalarınızın Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi tarafından akademik değerlendirilmesinin yapılarak yayımlanması hususunda yapmış olduğunuz değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.

Siz değerli araştırmacıların İngilizce dilinde sunulmuş olan çalışmaları dergimizin tanınırlığı ve saygınlığını arttırmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak adına artık daha fazla önem arz etmektedir.

Bilime ve dergimize yapmış olduğunuz ve yapmayı hedeflediğiniz değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.

SaygılarımızlaCilt 27 - Sayı 1 - 8 Şub 2021
 1. Analitik hiyerarşi prosesi ve hedef programlama ile bir üniversite kütüphanesindeki kısmi zamanlı personellerin çizelgelenmesi
  Sayfalar 1 - 12
  Aliye Ayça SUPÇİLLER, Pınar ERBİLEK
 2. Ulaştırma modu seçimi probleminin bütünleşik en iyi-en kötü ve WASPAS yöntemleriyle çözülmesi
  Sayfalar 13 - 23
  Hakan ARSLANHAN, Ömür TOSUN
 3. FUCOM sübjektif ağırlıklandırma yöntemi ile rüzgâr çiftliği yer seçimini etkileyen faktörlerin analizi
  Sayfalar 24 - 34
  Fatih ECER
 4. Kamu hastanelerinde enerji verimliliği analizi: Radyal ve radyal olmayan veri zarflama analizi modellerine dayalı bir uygulama
  Sayfalar 35 - 42
  Mehtap ÇAKMAK BARSBAY
 5. Elektrikli otobüsler üzerine karşılaştırmalı bir değerlendirme: İzmir şehir içi saha analizi
  Sayfalar 43 - 51
  Ali Çağlar ÖNÇAĞ, Hakan ÜZKAT, Ziya Can YEŞİL, Uğur ELİİYİ
 6. Finding combinations of four-operations with Type-2 tree structure
  Sayfalar 52 - 59
  Eda ÖZKUL, Buğra Kaan TİRYAKİ, Özge TEZEL, Elçin AĞAYEV, Orhan KESEMEN
 7. Yıllık CO2 emisyonunu dikkate alarak bina duvarlarının optimum yalıtım kalınlığının belirlenmesi ve ekonomik analizi
  Sayfalar 60 - 69
  Arzu ŞENCAN ŞAHİN, Tuğba KOVACI, Erkan DİKMEN
 8. Au katkılı Bi-2212 süperiletkenlerin yapısal, elektriksel ve manyetik özellikleri
  Sayfalar 70 - 77
  Esen GÜL, Berdan ÖZKURT, Mehmet Ersin AYTEKİN, Kasım OCAKOĞLU
 9. Farklı tiplerdeki çark kanatlarının santrifüj kalp destek pompa performansına etkisinin sayısal olarak incelenmesi
  Sayfalar 78 - 89
  Üsame Ali USCA, Mahir UZUN, Rafet YAPICI, Ömer İNCEBAY
 10. Kayar baskı plakalı artımlı sac şekillendirme yöntemiyle şekillendirilen Erdemir 7136 sacının geri esneme davranışının araştırılması
  Sayfalar 90 - 95
  Vedat TAŞDEMİR, Nuri ŞEN, Ömer SEÇGİN