Başeditör
Ad: Prof.Dr. Olcay Ersel CANYURT (PhD)
E-posta: ocanyurt@pau.edu.tr
Telefon: +90 258 296 3231
Adres:

Pamukkale Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi - A Blok
MakineMühendisliği Bölümü

Kınıklı Kampüsü, TR-20020 Denizli, Türkiye

 


Editör Yardımcısı
Ad: Doç.Dr. Fatih CETİŞLİ
E-posta: fcetisli@pau.edu.tr
Adres:

Pamukkale Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi - B Blok

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Kınıklı Kampüsü, TR-20160 Denizli, Türkiye


Editör Yardımcısı
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Leyla Demir
E-posta: ldemir@pau.edu.tr
Adres:

Pamukkale Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi - A Blok

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Kınıklı Kampüsü, TR-20160 Denizli, Türkiye


Gönderi Destek
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Engin Demiray
E-posta: edemiray@pau.edu.tr
Adres:

Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Gıda Mühendisliği Bölümü, Kınıklı Kampüsü TR-20160 Denizli/Türkiye