ISSN: 2149-0732
e-ISSN: 2602-4845
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Kırıkkale Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi (JEBPIR), İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sağlık Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Sosyoloji, Felsefe gibi alanlarda bilimsel ve akademik çalışmaların kabul edildiği uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide araştırma makalelerine yer verilmektedir.

Dergimize gönderilen bilimsel ve akademik çalışmalar hakem incelemesinden geçerek, en az iki hakemin olumlu görüşü alındıktan sonra, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez İnternet ortamında açık erişimli, e-ISSN 2602-4845 kodu ile elektronik dergi olarak yayımlanmaktadır.  Dergi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergiye gönderilecek tüm makaleler dergipark üzerinden kabul edilmektedir. Mail yoluyla kurulacak iletişimler sadece bilgi amaçlı olmalıdır. jebpir@kku.edu.tr adresine gönderilen makaleler dikkate alınmayacaktır.

Dergimizin 7.cilt 1. sayısı 10 Haziran 2021 tarihli olarak yayınlanmıştır. Tüm araştırmacılarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. 

2021'nin ikinci sayısı için makale gönderme süreçleri 1 Temmuz 2021 itibariyle başlayacaktır. 15 Kasım 2021'den sonra gönderilecek makaleler bir sonraki sayıda yayınlanmak üzere değerlendirilecektir. Ancak dergimize olan talep yoğunluğu nedeniyle makale gönderim tarihi daha da erken bir tarihe çekilerek makale gönderimine kapatılabilir.


Makale Gönderim Tarihi: Bitiş: 4 Aralık 2021

2021 - Cilt: 7 Sayı: 2

.