Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-4796 | e-ISSN 2146-2844 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi | http://edergi.cbu.edu.tr/ojs/index.php/sbe


Dergimize çalışma göndermek isteyen yazarların, çalışmalarının dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiş hallerini "DergiPark" sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

- E-posta yolu ile gönderilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Dergi yazım kurallarına göre düzenlenmeyen çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

Dergiye gönderilecek çalışmalar benzerlik programlarınca taratılmalı ve elde edilen benzerlik raporu çalışmanın yanında ek dosya olarak sisteme yüklenmelidir. Benzerlik raporunun sisteme yüklenmesi yazarın/yazarların sorumluluğundadır.
- Benzerlik raporu olmayan çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

2019 yılı için yazarların kesinlikle "ORCID" numaralarını çalışmaya eklemeleri gerekmektedir.
- ORCID numarası belirtilmeyen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dergi Yazım Kuralları ve Yayın İlkelerine Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.


HAKKIMIZDA

ISSN: 1304-4796 | E-ISSN: 2146-2844

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2003 yılında hakemli bir akademik dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. 2013 yılına kadar yılda iki sayı olarak yayımlanmıştır. 2013 yılında üç sayı yayınlanan dergimiz 2014 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) yayımlanmaktadır. Dergi, 2013 yılında uluslararası hakemli dergi hüviyeti kazanmıştır. Dergide, sosyal bilimlerle (edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, iktisat, işletme, maliye, eğitim bilimleri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli çalışmalar yer almaktadır.

Dergiye yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler alanında uzman iki hakeme gönderilmektedir. Makaleler hakeme gönderilirken yazarların adları gizlenmekte, böylelikle hakemin makaleyi tarafsız değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Yazarlara gönderilen hakem raporlarında da hakemlerin ismi bulunmamaktadır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmektedir. Hakem değerlendirme süreci tamamlanan makaleler dergide yayımlanmaktadır.

Mart ve Eylül Beşeri Bilimler Sayımız, Haziran İktisadi ve İdari Bilimler Sayımız, Aralık  İktisadi ve İdari Bilimler ve Beşeri Bilimler Ortak Sayımız olarak yayınlanmaktadır.


ABOUT OUR JOURNAL

ISSN: 1304-4796 | E-ISSN: 2146-2844

Manisa Celal Bayar University The Journal of Social Sciences began in 2003 as a refereed academic journal. It was published twice a year until 2013. It was published thrice a year in 2013. Since 2014, the journal appears as four issues yearly - in March, June, September and December. The Journal became international refereed academic journal in 2013. The Journal presents original and qualified articles devoted to social sciences (literature, history, psychology, sociology, philosophy, economy, management, education, political sciences, international relations etc.).

Articles submitted to the journal in accordance with the publishing rules are sent to the referees. The Journal operates an anonymous peer review system to sustain an objective assessment. In the event of a negative report from one of the referees, the article is sent to a third referee. An article is published only after the acceptance of it for publication by the referees.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-4796 | e-ISSN 2146-2844 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi | http://edergi.cbu.edu.tr/ojs/index.php/sbe
Kapak Resmi


Dergimize çalışma göndermek isteyen yazarların, çalışmalarının dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiş hallerini "DergiPark" sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

- E-posta yolu ile gönderilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Dergi yazım kurallarına göre düzenlenmeyen çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

Dergiye gönderilecek çalışmalar benzerlik programlarınca taratılmalı ve elde edilen benzerlik raporu çalışmanın yanında ek dosya olarak sisteme yüklenmelidir. Benzerlik raporunun sisteme yüklenmesi yazarın/yazarların sorumluluğundadır.
- Benzerlik raporu olmayan çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

2019 yılı için yazarların kesinlikle "ORCID" numaralarını çalışmaya eklemeleri gerekmektedir.
- ORCID numarası belirtilmeyen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dergi Yazım Kuralları ve Yayın İlkelerine Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.


HAKKIMIZDA

ISSN: 1304-4796 | E-ISSN: 2146-2844

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2003 yılında hakemli bir akademik dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. 2013 yılına kadar yılda iki sayı olarak yayımlanmıştır. 2013 yılında üç sayı yayınlanan dergimiz 2014 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) yayımlanmaktadır. Dergi, 2013 yılında uluslararası hakemli dergi hüviyeti kazanmıştır. Dergide, sosyal bilimlerle (edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, iktisat, işletme, maliye, eğitim bilimleri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli çalışmalar yer almaktadır.

Dergiye yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler alanında uzman iki hakeme gönderilmektedir. Makaleler hakeme gönderilirken yazarların adları gizlenmekte, böylelikle hakemin makaleyi tarafsız değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Yazarlara gönderilen hakem raporlarında da hakemlerin ismi bulunmamaktadır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmektedir. Hakem değerlendirme süreci tamamlanan makaleler dergide yayımlanmaktadır.

Mart ve Eylül Beşeri Bilimler Sayımız, Haziran İktisadi ve İdari Bilimler Sayımız, Aralık  İktisadi ve İdari Bilimler ve Beşeri Bilimler Ortak Sayımız olarak yayınlanmaktadır.


ABOUT OUR JOURNAL

ISSN: 1304-4796 | E-ISSN: 2146-2844

Manisa Celal Bayar University The Journal of Social Sciences began in 2003 as a refereed academic journal. It was published twice a year until 2013. It was published thrice a year in 2013. Since 2014, the journal appears as four issues yearly - in March, June, September and December. The Journal became international refereed academic journal in 2013. The Journal presents original and qualified articles devoted to social sciences (literature, history, psychology, sociology, philosophy, economy, management, education, political sciences, international relations etc.).

Articles submitted to the journal in accordance with the publishing rules are sent to the referees. The Journal operates an anonymous peer review system to sustain an objective assessment. In the event of a negative report from one of the referees, the article is sent to a third referee. An article is published only after the acceptance of it for publication by the referees.

Cilt 17 - Sayı 4 - 27 Ara 2019
 1. Necip Fazıl Kısakürek’in Düşünce Ekseni ve Siyasi Aksiyonu
  Sayfalar 1 - 16
  Osman Erdal ŞAHİN
 2. A Curriculum Analysis of Call Center Services Departments in Turkey
  Sayfalar 17 - 35
  Murat SEYFİ , Hıdır POLAT
 3. Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye’deki Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 36 - 49
  Seyhun TUTGUN
 4. Denetim Komitesi Özelliklerinin Firma İhtiyatlılık Düzeyine Etkisi: BİST’te Bir Uygulama
  Sayfalar 50 - 71
  Gökhan ÖZER , Abdullah Kürşat MERTER
 5. Avrupalı Seyyahların Gözüyle Seydiköy ve Çevresi
  Sayfalar 72 - 87
  Barış GÜR , Ali Kazim ÖZ
 6. Relationships Between Parenting Attitudes and Adult Separation Anxiety
  Sayfalar 88 - 105
  Ebru SAVAŞLI , İkbal Tuba ŞAHİN SAK
 7. Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Norm Kadro Literatürünün Analizi
  Sayfalar 106 - 128
  Hilal YÜCEYILMAZ , Hüseyin ÖZGÜR
 8. Bir Terörle Mücadele Stratejisi Olarak Belediyelerde Kayyum Uygulaması
  Sayfalar 129 - 141
  Tahsin GÜLER , Abdullah YILMAZ
 9. Tüketicilerin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem
  Sayfalar 142 - 159
  Yelda ÜLKER
 10. Algılanan Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Güvenin Aracılık Rolü
  Sayfalar 160 - 172
  Merve KOÇOĞLU SAZKAYA , Aslı KUŞÇU , Burçak VATANSEVER DURMAZ
 11. Gençlerin Sosyal Medya Kullanım Amaçları İle Sosyal Medya Bağımlılığı İlişkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 173 - 188
  Mehmet Fatih ÇÖMLEKÇİ , Oğuz BAŞOL
 12. Turizm Master Planlarının Karşılaştırılması: Türkiye Örneği
  Sayfalar 189 - 215
  Esra KATIRCIOĞLU , Mehmet BOYRAZ , Ahmet ÇETİN , Hasan Hüseyin SOYBALI
 13. II. Meşrutiyet Dönemi İzmir’den Amerika’ya İhraç Edilen Ürünler (1909-1911)
  Sayfalar 216 - 238
  Nesrin KANBEROĞLU
 14. Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Etiği Farkındalıklarının Farklı Değişkenlerce İncelenmesi
  Sayfalar 239 - 248
  Derya SÖNMEZ
 15. Küresel Sağlık Politikasının Aktörleri
  Sayfalar 249 - 267
  Burcu GEDİZ ORAL , Tuğba ARPAZLI FAZLILAR
 16. Anne-Baba İlgisinin Çocukların Okul Başarısı Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 268 - 292
  Turhan Şengönül
 17. Sosyal Dışlanma Olgusu Üzerine Genel Bir İnceleme
  Sayfalar 293 - 315
  Çağlar SOLAK , Mert TEKÖZEL
 18. Ticari Açıklık, İstihdam ve Enflasyon İlişkisi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 316 - 336
  Deniz ŞİMŞEK , C. Erdem HEPAKTAN
 19. Cumhuriyet Düşüncesi İle İlgili Gelişmeler ve Cumhuriyetin İlanına Yönelik Tepkiler
  Sayfalar 337 - 354
  İbrahim İNCİ
 20. Şiddet“Siz” Taraftar Ol
  Sayfalar 355 - 363
  Melike ESENTAŞ , Pınar GÜZEL , Berkay VATANSEVER
 21. Menâkıb-ı Evliyâ Adlı Eserin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 364 - 386
  Bilal ELBİR , Gülenaz SELÇUK , Merve Yorulmaz KAHVE
 22. Çalışanların Çevresel Tutkusunun Yeşil Davranışları Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 387 - 404
  Gökhan AKANDERE
 23. İdealist Öğretmen Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 405 - 418
  Niyazi CAN , Nail YILDIRIM , Gülay BEDİR , Erkan Hasan ATALMIŞ
 24. Organizasyonel Öğrenme, Adımları ve Uygulanması
  Sayfalar 419 - 439
  Ufuk SAKA
 25. Sağlık Sektöründe Tedarikçi Seçim Kararının AHP Yöntemi İle İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
  Sayfalar 440 - 456
  Nuri Özgür DOĞAN , Hazal AKBAL
 26. Finansal Piyasalar Arasındaki Uzun Dönem Çapraz Korelasyon İlişkisi: Türkiye ile BRICS Ülkeleri Örneği
  Sayfalar 457 - 475
  Havva GÜLTEKİN , Ayşegül İŞCANOĞLU ÇEKİÇ
Dizinler
Makale Yazım Kılavuzu ve Yayın İlkeleri

Makale Yazım Kılavuzu ve Yayın İlkelerimiz

https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/writing-rules