Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-4796 | e-ISSN 2146-2844 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Manisa Celal Bayar Üniversitesi | http://edergi.cbu.edu.tr/ojs/index.php/sbe


Dergimize çalışma göndermek isteyen yazarların, çalışmalarının dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiş hallerini "DergiPark" sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

- E-posta yolu ile gönderilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Dergi yazım kurallarına göre düzenlenmeyen çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

Dergiye gönderilecek çalışmalar benzerlik programlarınca taratılmalı ve elde edilen benzerlik raporu çalışmanın yanında ek dosya olarak sisteme yüklenmelidir. Benzerlik raporunun sisteme yüklenmesi yazarın/yazarların sorumluluğundadır.
- Benzerlik raporu olmayan çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

2019 yılı için yazarların kesinlikle "ORCID" numaralarını çalışmaya eklemeleri gerekmektedir.
- ORCID numarası belirtilmeyen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dergi Yazım Kuralları ve Yayın İlkelerine Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-4796 | e-ISSN 2146-2844 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Manisa Celal Bayar Üniversitesi | http://edergi.cbu.edu.tr/ojs/index.php/sbe
Kapak Resmi


Dergimize çalışma göndermek isteyen yazarların, çalışmalarının dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiş hallerini "DergiPark" sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

- E-posta yolu ile gönderilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Dergi yazım kurallarına göre düzenlenmeyen çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

Dergiye gönderilecek çalışmalar benzerlik programlarınca taratılmalı ve elde edilen benzerlik raporu çalışmanın yanında ek dosya olarak sisteme yüklenmelidir. Benzerlik raporunun sisteme yüklenmesi yazarın/yazarların sorumluluğundadır.
- Benzerlik raporu olmayan çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

2019 yılı için yazarların kesinlikle "ORCID" numaralarını çalışmaya eklemeleri gerekmektedir.
- ORCID numarası belirtilmeyen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dergi Yazım Kuralları ve Yayın İlkelerine Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Cilt 18 - Sayı 2 - 24 Haz 2020
 1. Gümrük İdaresinden Hizmet Alan Firmaların Karşılaştığı Etik Dışı Davranışlar: Mersin İli Örneği
  Sayfalar 1 - 20
  Hüseyin SAİN , Sezen BOZYİĞİT
 2. Kitle İletişim Araçlarının Genç Seçmenlerin Davranışsal Niyetleri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 21 - 35
  Mustafa ALP , M.emin AKKILIÇ
 3. Gemi Türü Seçimini Etkileyen Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 36 - 50
  Ömer Faruk GÖRÇÜN
 4. Satış Elemanlarının Performansının Eysenck’in Kişilik Tipleri Sınıflamasına Göre İncelenmesi
  Sayfalar 51 - 63
  Alaiddin KOŞAR
 5. Türkiye için Enflasyonun ve Phillips Eğrisinin Gözlenemeyen Bileşen Modelleri ile İncelenmesi
  Sayfalar 64 - 72
  Eda YALÇIN KAYACAN , Şenay ÜÇDOĞRUK BİRECİKLİ
 6. Kurumsal Kimlikte Logo ve Amblem Tasarımlarının Değişim Süreci: Dünyanın En Değerli Markaları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 73 - 92
  Zehra ATABEY , İşıl KARPAT AKTUĞLU
 7. Örgütsel Sessizliğe Dair Kavramsal Bir İnceleme
  Sayfalar 93 - 114
  Gamze MACİT , Ramazan ERDEM
 8. Devam Sütü Tercihinde Etkili Faktörlerin ve Pazar Liderlerinin Marka Kişiliklerinin Analizi
  Sayfalar 115 - 134
  Mehmet BELET , Özge BARUÖNÜ LATİF
 9. Türkiye’de Mültecilerin Yaşadıkları Bölgelere Yönelik İnsani Yardım Lojistiği: Kızılay Örneği
  Sayfalar 135 - 154
  Nazlıcan DİNDARİK , Yahya FİDAN
 10. Bireysel Emeklilik Sistemindeki Şirketlerin Performanslarının Gri İlişkisel Analizle Ölçülmesi ve Bir Uygulama
  Sayfalar 155 - 170
  Gülay DEMİR , Hüdaverdi BİRCAN , Sinan DÜNDAR
 11. Nicelik Kısıtı Altında Optimal Portföy Çeşitlendirme
  Sayfalar 171 - 181
  Osman PALA , Mehmet AKSARAYLI
 12. Kentleşme ve Sanayileşmenin CO2 Emisyonu Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
  Sayfalar 182 - 196
  Cüneyt KILIÇ , Ünzüle KURT , Feyza BALAN
 13. İktidarın Gücünün Gözüktüğü Yer: İzleme ve Disiplin
  Sayfalar 197 - 208
  Dilek CANYURT
 14. TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardından TFRS 16 Kiralamalar Standardına Geçişte BİST Şirketlerine Yönelik Sektörel Etkilerin Karşılaştırmalı Analizi
  Sayfalar 209 - 227
  Burak ÖZDOĞAN , Uğur UYGUN
 15. İş-Aile Çatışması, Yabancılaşma ve Psikolojik Belirtiler: Lojistik İşletmesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 228 - 244
  Meltem AKCA
 16. Mavi Okyanus Stratejisi ve Sağlık Sektörü Uygulamaları Üzerinde Bir Çalışma
  Sayfalar 245 - 261
  Uğur UĞRAK , Özgür UĞURLUOĞLU
 17. A Quantile Regression Analysis of Students’ Social Exclusion Levels
  Sayfalar 262 - 274
  Mine AYDEMİR , Nuran BAYRAM
 18. AHP ve TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Motorlu Kurye Seçimi: İlaç Sektöründe Bir Uygulama
  Sayfalar 275 - 291
  Derya ÖZTÜRK , Murat Kemal KELEŞ
 19. Tüketim Kültürünün Yerel Kültürler Üzerindeki Etkisinde Alışveriş Merkezlerinin (AVM) Rolü: Dubai Mall
  Sayfalar 292 - 304
  Başak ÖZORAL
 20. Sanal Market Alışverişi Yapma Niyetinde Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli Bileşenleri ile Risk Algılarının Etkisi
  Sayfalar 305 - 326
  İrem ÇAKIR , İpek KAZANÇOĞLU
 21. Weak-Form Market Efficiency Comparison of Stock Markets on Global Scale: An Empirical Study on G-20 Members
  Sayfalar 327 - 338
  Oktay ÖZKAN
 22. Türkiye’de AR-GE’nin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Fourier Yaklaşımla Kalıntı Temelli Eşbütünleşme Testi
  Sayfalar 339 - 348
  Murat Can GENÇ , Dilek TANDOĞAN
 23. Sendikal Tazminatın 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Çerçevesinde İncelenmesi
  Sayfalar 349 - 360
  Ahmet KOYUNCU
 24. Turizm Sektörü ve Ekonomik Büyüme: BRICS Ülkeleri ve Türkiye Analizi
  Sayfalar 361 - 369
  Melih ÖZÇALIK
 25. Dünya Sağlık Örgütü’nün 6. Evre Pandemik Uyarısı ve Uluslararası Sistemin Evrilme Olasılığı
  Sayfalar 370 - 379
  Ahmet Nazmi ÜSTE
 26. Bireysel ve Kurumsal Değişkenlerin Sosyo-Demografik Açıdan Farklılıkları
  Sayfalar 380 - 402
  Şebnem ASLAN , Seda UYAR
 27. Are Savings the Determinant of Economic Growth in the D8 Countries?
  Sayfalar 403 - 414
  Serap BARIŞ
 28. Uluslararası Ekonomik Kuruluşların Yönetişim Yaklaşımı
  Sayfalar 415 - 438
  Abdullah BARIŞ
Dizinler
Makale Yazım Kılavuzu ve Yayın İlkeleri

Makale Yazım Kılavuzu ve Yayın İlkelerimiz

https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/writing-rules