Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1304-4796 | e-ISSN 2146-2844 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Manisa Celal Bayar Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsosManisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergi, sosyal bilimlerin her alanından Türkçe ya da İngilizce dillerinde hazırlanmış çalışmaları kabul etmektedir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine çalışmalarını göndermek isteyen yazarların, "Etik İlkeler ve Yayın Politikası" sayfasını ziyaret etmeleri ve belirtilen kuralları dikkatle incelemeleri rica olunur.

Dergiye gönderilecek olan çalışmaların "Makale Yayım ve Yazım İlkeleri" kılavuzuna uygun şekilde hazırlanarak; "Telif Hakkı Devir Formu", "Benzerlik Raporu" ve "Etik Kurul Onay Belgesi" ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Dergiye gönderilecek çalışmalara katkıda bulunan her yazarın ORCID bilgisi sistemde yer almalı ve çalışma içerisinde belirtilmelidir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-4796 | e-ISSN 2146-2844 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Manisa Celal Bayar Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos
Kapak ResmiManisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergi, sosyal bilimlerin her alanından Türkçe ya da İngilizce dillerinde hazırlanmış çalışmaları kabul etmektedir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine çalışmalarını göndermek isteyen yazarların, "Etik İlkeler ve Yayın Politikası" sayfasını ziyaret etmeleri ve belirtilen kuralları dikkatle incelemeleri rica olunur.

Dergiye gönderilecek olan çalışmaların "Makale Yayım ve Yazım İlkeleri" kılavuzuna uygun şekilde hazırlanarak; "Telif Hakkı Devir Formu", "Benzerlik Raporu" ve "Etik Kurul Onay Belgesi" ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Dergiye gönderilecek çalışmalara katkıda bulunan her yazarın ORCID bilgisi sistemde yer almalı ve çalışma içerisinde belirtilmelidir.

Cilt 19 - Sayı 1 - 26 Mar 2021
 1. Muhasebe Meslek Mensuplarının Hizmet Kalitesi ile Müşteri Memnuniyeti ve Ağızdan Ağıza İletişim İlişkisi
  Sayfalar 1 - 24
  Erkan DENDEŞ, Ece ARMAĞAN, Aslı ERİNCİK DENDEŞ
 2. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve Türkiye’de Genel Lise Sosyal Bilimler Programlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 25 - 41
  Metin AŞÇI, Mehmet Ali KISAKÜREK
 3. Madde Kullanımının ve Bağımlılığının Sosyoekonomik Maliyetinin ve Suç İle İlişkisinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 42 - 57
  Zehra EROL KARACA, Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ
 4. Muhasebe Bilgi Sistemi ve Kurumsal Yönetim Arasındaki İlişki: Muhasebe Meslek Mensuplarının Görüşlerine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 58 - 76
  Gamze Ayça KAYA
 5. Gastronomi Festivali Tercihinde Ziyaretçilerin Memnuniyet ve Bağlılık Düzeylerini Etkileyen Faktörler: Ege Bölgesi Örneği
  Sayfalar 77 - 94
  Elif ASLAN, Aylin AKOĞLU, Serkan ŞENGÜL
 6. Eleştirel Teori ve Pozitivizm Eleştirisi
  Sayfalar 95 - 102
  Tuğşat GÜZELOĞLU
 7. Türk ve Kosovalı Çalışanların Örgütsel Güven, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Açısından Karşılaştırılması: Otel Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 103 - 124
  Lavdrim Fatmir REÇİCA, Altan DOĞAN
 8. Özel Yetenekli Öğrencilerin Fen Deneylerine Yönelik Özyeterliklerinin Planlama, Uygulama ve Değerlendirme Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 125 - 140
  Oğuzhan NACAROĞLU, Hatice Esma GÜNEY
 9. Öğretmenlerin Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 141 - 158
  Ata PESEN, Merve DEMİRHAN
 10. Lise Öğrencilerinin Olumsuz Değerlendirilme Korkularının Akademik Başarıya İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 159 - 170
  Mustafa PAMUK
 11. 2017 Katalan Bağımsızlık Referandumu ve Katalonya Parlamentosu’nun Bağımsızlık İlanına Yönelik Uluslararası Tepkiler
  Sayfalar 171 - 178
  Sinem ÇELİK
 12. 1876 Yılında Edirne Vilayeti’ndeki Asayiş Problemleri (826 Numaralı Ayniyat Defteri Verilerine Göre)
  Sayfalar 179 - 193
  Arzu TAŞCAN
 13. Tire Kazirzade (Kaziroğlu) Camii’nin Plan ve Süslemelerine İlişkin Yeni Bulgular
  Sayfalar 194 - 206
  Onurhan BOZKURT
 14. Değişken Ayar Sürelerine Sahip Bir Üretim Hattının Çizelgeleme Optimizasyonu
  Sayfalar 207 - 226
  Ural Gökay ÇİÇEKLİ, Süleyman ZİLCİ
 15. Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı Devleti’nin Dış Politikasını Belirleyen Bazı Şartlar
  Sayfalar 227 - 246
  Merve Hasene SUR
 16. Sanatın Yaratılma Sürecinde Kadının İşlevi
  Sayfalar 247 - 264
  Özlem NEMUTLU
 17. Split Limanı’nın Uluslararası Ticarete Açılması ve Split-Dubrovnik Rekabeti (1590-1645)
  Sayfalar 265 - 284
  Cihan YEMİŞÇİ
 18. Lise Öğrencilerinin Depresyon ve Olumsuz Otomatik Düşüncelerinin Cinsiyet ile Akademik Başarı Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 285 - 296
  Nergüz BULUT SERİN, Ferda AYSAN
 19. 1887 Nüfus Sayımına Göre Bulgaristan Burgaz İlinde Etnik Yapının Mekânsal Dağılımı
  Sayfalar 297 - 320
  Beycan HOCAOĞLU
 20. Rethinking Social Marketing and Behavioural Change in Times of Covid-19 Pandemic
  Sayfalar 321 - 338
  Tolga ŞENTÜRK
Dizinler