Amaç ve Kapsam

Dergi, sosyal bilimlerle (edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, iktisat, işletme, maliye, eğitim bilimleri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli çalışmalar yayınlama amacı taşımaktadır.

Beşeri Bilimlerin kapsadığı bütün konular derginin çalışma alanları arasındadır.

Yayımlanma Ayları
Mart Haziran Eylül Aralık