Dergi Kurulları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editör Kurulu

Sahibi ve Baş Editörü / Owner and Editor in Chief

Doç. Dr. Alpay BİZBİRLİK

Yönetim Kurulu Adına, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü

On Behalf of the Administration Board, Director of Social Sciences Institute


Editörler / Editorial Board

Doç. Dr. Ülviyye AYDIN
Doç. Dr. Anıl GACAR
Doç. Dr. Kadir ADAMAZ
Dr. Öğr. Üyesi  Gülenaz SELÇUK
Dr. Öğr. Üyesi  Gözde ŞAKAR
Dr. Öğr. Üyesi Bilal ELBİR
Dr. Öğr. Üyesi  Mina FURAT
Arş. Gör. Dr. Emre ÇAKAR
Arş. Gör. Medine YILDIZ
Arş. Gör. Ali GERİŞ