Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editör Kurulu

Sahibi ve Baş Editörü / Owner and Editor in Chief :

Doç. Dr. Alpay BİZBİRLİK

Yönetim Kurulu Adına, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü On Behalf of the Administration Board, Director of Social Sciences Institute

Editörler / Editorial Board

Dr. Öğr. Üyesi Ferdi ÇİFTÇİOĞLU


Makale Yazım Kılavuzu ve Yayın İlkeleri

Makale Yazım Kılavuzu ve Yayın İlkelerimiz;

http://sbe.cbu.edu.tr/db_images/link/Dergi Yazım Klavuzu.doc