Dergi Kurulları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Adına Sahibi (Müdür)

Prof. Dr. Kamil ŞİRİN MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0632-5848 Türkiye

Baş Editör / Editor-in-Chief

Prof. Dr. Kamil ŞİRİN MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0632-5848 Türkiye
Fiziksel Kimya, Polimerizasyon Mekanizmaları

Editör

Doç. Dr. Coşkun ÇILBANT Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ORCID: 0000-0002-7406-423X 0000-0002-7406-423X Türkiye
Makro İktisat

Alan Editörleri / Editorial Board

Prof. Dr. Zafer ATAR MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ 0000-0001-7559-7305 Türkiye
Yakınçağ Osmanlı Tarihi
Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Nazmi AVCI Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Türkiye Web
Prof. Dr. Ceren ÜNAL CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1563-735X Türkiye
Sanat Tarihi
Prof. Dr. Anarkul URDALETOVA Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi- Kırgızistan 0000-0003-4420-3961 Kırgızistan
Matematik
Prof. Dr. Meryem AYAN MANISA CELAL BAYAR UNIVERSITY Türkiye
İngiliz ve İrlanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Kuzey Amerika Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri
Prof. Dr. Halit YANIKKAYA GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İktisat Teorisi
Prof. Dr. Haluk SELVİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3669-8378 Türkiye Web
Uluslararası İlişkilerde Terörizm, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Osmanlı Azınlıklar Tarihi, Siyasi Tarih, Yeniçağ Balkan Tarihi
Doç. Dr. Serkan CURA Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü 0000-0001-7142-0502 Türkiye
Kamu Ekonomisi, Maliye Çalışmaları, Bütçe ve Mali Planlama, Maliye Kuramı
Doç. Dr. Duygu ALPTEKİN MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6356-794X Türkiye
Cinsiyet Sosyolojisi, Eşitsizlik Sosyolojisi, Gençlik Sosyolojisi
Doç. Dr. Selim DURAMAZ Manisa Celal Bayar Üniversitesi 0000-0002-1257-0620 Türkiye
Para-Bankacılık, Tarım Ekonomisi, Bankacılık ve Sigortacılık, Katılım Bankacılığı
Doç. Dr. Kadir ADAMAZ Manisa celal bayar üniversitesi 0000-0003-4976-0003 Türkiye
Osmanlı Tarihi
Doç. Fatih KAHRAMAN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü 0000-0003-2528-2449 Türkiye Web
Sosyoloji, Gençlik Sosyolojisi, Göç Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi ve Toplum Çalışmaları
Doç. Ayşe GÖNÜLLÜ ATAKAN MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2031-036X Türkiye
Cinsiyet Sosyolojisi
Doç. Dr. Deniz DİRİK MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Çalışma Psikolojisi, Liderlik, Örgütsel Davranış
Doç. Osman İYİLİKCİ Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 0000-0001-5760-6319 Türkiye
Duyusal Süreçler, Algı ve Performans
Doç. Dr. Fatih DOĞAN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye
Kimya Eğitimi
Doç. Dr. Turan KOCABIYIK Süleyman Demirel Üniversitesi 0000-0003-3651-206X Türkiye
Finans ve Yatırım, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Yatırımlar ve Portföy Yönetimi
Doç. Dr. H. Harika DURGUN Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkiye
Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)
Dr. Öğr. Üyesi Gözde ŞAKAR MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ Türkiye
Arkeoloji, Arkaik Dönem Arkeolojisi, Arkeoloji Bilimi, Avrupa, Akdeniz ve Levant Arkeolojisi, Helenistik Dönem Arkeolojisi, Klasik Dönem Arkeolojisi, Yunan ve Roma Dönemi Arkeolojisi

Dil Editörleri / Language Editors

Doç. Dr. Bilal ELBİR Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkiye
Dil Çalışmaları
Dr. Öğr. Üyesi Emre ÇAKAR CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2288-9261 Türkiye
Dil Çalışmaları, İngiliz ve İrlanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü

Teknik Editörler / Technical Editors

Dr. Arş. Gör. Ali GERİŞ MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2136-5490 Türkiye
Bilgisayar Grafikleri, Ciddi Oyunlar ve Simülasyonlar, Sanal ve Karma Gerçeklik, Grafikler, Artırılmış Gerçeklik ve Oyunlar (Diğer), Öğretim Tasarımı
Arş. Gör. Musa OVALI MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ 0000-0001-6678-9719 Türkiye
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Arş. Gör. Gencay TEPE MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7752-7167 Türkiye
Karar Desteği ve Grup Destek Sistemleri, İstatistiksel Analiz, Nicel Karar Yöntemleri, Çok Ölçütlü Karar Verme

Editör Kurulu İletişim Adresleri

Prof. Dr. Kamil ŞİRİN (kamil.sirin@cbu.edu.tr)

Doç. Dr. Coşkun ÇILBANT (coskun.cilbant@cbu.edu.tr)

Prof. Dr. Zafer ATAR (atarzafer@hotmail.com)

Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR (rambunar@gmail.com)

Prof. Dr. Nazmi AVCI (nazmi.avci@cbu.edu.tr)

Prof. Dr. Anarkul URDALETOVA (anarkul.urdaletova@manas.edu.kg)

Prof. Dr. Ceren ÜNAL (ceren.unal@cbu.edu.tr)

Prof. Dr. Meryem AYAN (meryem.ayan@cbu.edu.tr)

Prof. Dr. Halit YANIKKAYA (halityanikkaya@gtu.edu.tr)

Prof. Dr. Haluk SELVİ (hselvi@sakarya.edu.tr)

Doç. Dr. Duygu ALPTEKİN (duygu.alptekin@cbu.edu.tr)

Doç. Dr. Serkan CURA (serkan.cura@cbu.edu.tr)

Doç. Dr. Selim DURAMAZ (selimduramaz@hotmail.com)

Doç. Dr. Kadir ADAMAZ (adamazkadir@hotmail.com)

Doç. Dr. Fatih KAHRAMAN (fatih.kahraman1@ikc.edu.tr)

Doç. Dr. Ayşe GÖNÜLLÜ ATAKAN (agonullu@gmail.com)

Doç. Dr. Deniz DİRİK (deniz.ispirli@cbu.edu.tr)

Doç. Dr. Osman İYİLİKCİ (osman.iyilikci@cbu.edu.tr)

Doç. Dr. Fatih DOĞAN (fatihdogan@comu.edu.tr)

Doç. Dr. Turan KOCABIYIK (turankocabiyik@sdu.edu.tr)

Doç. Dr. H. Harika DURGUN (harika.durgun@hotmail.com)

Doç. Dr. Bilal ELBİR (bilal.elbir@hotmail.com)

Dr. Öğr. Üyesi Gözde ŞAKAR (gozde.sakar@gmail.com)

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÇAKAR (emre.cakar@cbu.edu.tr)

Araş. Gör. Dr. Ali GERİŞ (ali.geris@cbu.edu.tr)

Araş. Gör. Musa OVALI (musa.ovali@cbu.edu.tr)

Araş. Gör. Gencay TEPE (gencay.tepe@cbu.edu.tr)


Sekreterya

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

lee.sosyaldergi@cbu.edu.tr

Tel: (+90) 236 201 10 00

Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Prof Dr İlhan Varank Yerleşkesi, 45140, Yunusemre, Manisa