İletişim Bilgileri

Başeditör

Doç. Dr. Alpay BİZBİRLİK
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
cbusbe.dergi@gmail.com

Dergi İletişim

Arş. Gör. Dr. Ali GERİŞ
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
cbusbe.dergi@gmail.com