Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-8120 | e-ISSN 2149-2786 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |


Kahramanmaraş ilinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı sebebiyle 2020 Ocak ayında yayımlanmak üzere “Milli Mücadele’nin 100. Yılında Kahramanmaraş” temalı özel sayı çıkaracaktır.

Söz konusu özel sayıda “Kahramanmaraş’ta Milli Mücadele” konu ekseninde sosyal bilimlerin ilgili alanlarından akademik çalışmalara yer verilecektir. Bu kapsamda dergimize gönderilen çalışmalar hakem değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

İlgili özel sayı için makale kabulü başlamış olup 15 Aralık 2019 tarihinde makale kabulü sona erecektir. Hakem değerlendirme süreçlerinin ardından ilgili özel sayı 15 Ocak 2020 tarihinde yayımlanacaktır.

KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi Editörlüğü

            

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-8120 | e-ISSN 2149-2786 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
Kapak Resmi


Kahramanmaraş ilinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı sebebiyle 2020 Ocak ayında yayımlanmak üzere “Milli Mücadele’nin 100. Yılında Kahramanmaraş” temalı özel sayı çıkaracaktır.

Söz konusu özel sayıda “Kahramanmaraş’ta Milli Mücadele” konu ekseninde sosyal bilimlerin ilgili alanlarından akademik çalışmalara yer verilecektir. Bu kapsamda dergimize gönderilen çalışmalar hakem değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

İlgili özel sayı için makale kabulü başlamış olup 15 Aralık 2019 tarihinde makale kabulü sona erecektir. Hakem değerlendirme süreçlerinin ardından ilgili özel sayı 15 Ocak 2020 tarihinde yayımlanacaktır.

KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi Editörlüğü

            

Cilt 16 - Sayı 2 - 25 Eki 2019
 1. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarihsel Sorgulama Becerilerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 342 - 362
  Cengiz ÖZMEN , Samet KUŞÇU
 2. Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Çokluk Kavramı-Anlamsal Çokluk
  Sayfalar 363 - 393
  Serdar YAVUZ , Ayşe ERDOĞAN
 3. Oyun Adlarının Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 394 - 443
  Türker Barış BULDUK
 4. Mecelle'de Akid Teorisi
  Sayfalar 444 - 468
  Alpaslan ALKIŞ
 5. Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ile Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Analizi
  Sayfalar 469 - 488
  Hüseyin AĞIR , Merve Rutbil
 6. İnsani Müdahalelerde Medyanın Rolü: Libya ve Bahreyn Karşılaştırması
  Sayfalar 489 - 506
  Zehra AKSU
 7. Türkiye’de Kamu Yönetimi Lisans Eğitimi ve Öğrenci Tercihinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 507 - 526
  Erkan Arslan , Fatih GÜRSES , Ali ÇİÇEK
 8. Çalışanların Öz Liderlik Becerileri ve Yenilikçilik Davranışı: Gelişim Kültürünün Aracı Etkisi Adıyaman Organize Sanayii Bölgesindeki İşletmelerde Araştırma
  Sayfalar 527 - 554
  Tuba BÜYÜKBEŞE , Erkan SARSICI , Burcu ERŞAHAN
 9. 93 Harbi’nde Hindistan Müslümanlarının Osmanlı Devleti’ne Yardımları
  Sayfalar 555 - 575
  Mustafa ÇABUK , Ahmet KARTAL
 10. Borsa Likiditesi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Örneği
  Sayfalar 576 - 591
  Özlem ÖZTÜRK ÇETANAK , Özkan HAYKIR
 11. Kazak Türklerinde İdari Yapı
  Sayfalar 592 - 612
  Aysel Erdoğan
 12. Katılım Bankalarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Performanslarının Değerlendirilmesi: Entropi ve Topsis Yöntemleri ile Uygulama
  Sayfalar 613 - 639
  Zeynep HATUNOĞLU , Haluk SATIR , Feyzi YAŞAR
 13. Döngele Kaplıcası (Kahramanmaraş)’nın Termal Turizm Potansiyeli ve Sosyo-Ekonomik Katkıları
  Sayfalar 640 - 670
  Nadire KARADEMİR , Ersin Kaya SANDAL , Şerife Bilinir
 14. Alaeddin Özdenören’de Şiir ve Felsefe
  Sayfalar 671 - 685
  Hüseyin ÖZTÜRK
 15. OECD Ülkelerinde Ar-Ge Teşvikleri ve İnovasyon İlişkisi Üzerine Ampirik Bir İnceleme
  Sayfalar 686 - 702
  Nisa SEÇİLMİŞ , Aylin KONU
 16. Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Yaşanabilir Kent Oluşturma Politikaları
  Sayfalar 703 - 716
  Murat SEZİK
 17. Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışı İle İlgili Bilgi, Tutum Ve Davranış Düzeyleri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 717 - 743
  Abdullah SOYSAL , Necibe KAYA
 18. XIX. Asrın Ortalarında Ankara’nın İktisadi ve İçtimai Yapısı (244 Numaralı Ankara Şer‘iye Siciline Göre)
  Sayfalar 744 - 756
  Faruk SÖYLEMEZ , Oğuz ALPOĞLU
 19. Demokrat Parti Dönemi Maraş Basını
  Sayfalar 757 - 776
  Cengiz Şavkılı , Ali Akyıldız
 20. İhtida/Tashih-i İtikad ve Takiye Tartışmaları Altında Osmanlı’nın Son Döneminde Nusayrîler
  Sayfalar 777 - 802
  Sacit Uğuz
 21. Üniversiteli Sporcuların Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 803 - 816
  Tamer KARADEMİR , Mahmut AÇAK
Dizinler