Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1304-8120 | e-ISSN 2149-2786 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd


KSÜSBD, 2013 yılından bu yana dizinlendiği TR-Dizin'de, 2021 yılında da dizinlenmeye devam etmektedir.

ÖNEMLİ

KSÜSBD, 2021 yılı itibarıyla yeni yazım ilkelerini benimsemiş ve güncel yazım ilkeleri sayfamızdaki ilgili bağlantıda gösterilmiştir.

KSÜSBD, 2021 yılı itibarıyla yayın periyodunu yılda üç sayı (Nisan-Ağustos-Aralık) olarak güncellemiştir. (Duyuru Tarihi: Kasım 2020)

ÖNEMLİ HATIRLATMA 1

Yazarlarımız sisteme çalışmalarını yüklerken çalışmaları ile birlikte mutlaka intihal raporlarını ve telif devir formlarını da yüklemelidir.

Ayrıca sisteme yüklenen çalışmalarda yazar, kurum, unvan bilgileri bulunmamalıdır.

Sistem altyapısına Türkçe ile birlikte İngilizce öz, başlık ve anahtar kelimelerin de eklenmesi zorunludur.

Çalışma, dergi yazım kurallarına uygun şekilde olmalıdır. Bu kuralların dışında yapılan yüklemeler ön kontrol aşamasındaki editoryal incelemede iade edilecektir

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-8120 | e-ISSN 2149-2786 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd
Kapak Resmi


KSÜSBD, 2013 yılından bu yana dizinlendiği TR-Dizin'de, 2021 yılında da dizinlenmeye devam etmektedir.

ÖNEMLİ

KSÜSBD, 2021 yılı itibarıyla yeni yazım ilkelerini benimsemiş ve güncel yazım ilkeleri sayfamızdaki ilgili bağlantıda gösterilmiştir.

KSÜSBD, 2021 yılı itibarıyla yayın periyodunu yılda üç sayı (Nisan-Ağustos-Aralık) olarak güncellemiştir. (Duyuru Tarihi: Kasım 2020)

ÖNEMLİ HATIRLATMA 1

Yazarlarımız sisteme çalışmalarını yüklerken çalışmaları ile birlikte mutlaka intihal raporlarını ve telif devir formlarını da yüklemelidir.

Ayrıca sisteme yüklenen çalışmalarda yazar, kurum, unvan bilgileri bulunmamalıdır.

Sistem altyapısına Türkçe ile birlikte İngilizce öz, başlık ve anahtar kelimelerin de eklenmesi zorunludur.

Çalışma, dergi yazım kurallarına uygun şekilde olmalıdır. Bu kuralların dışında yapılan yüklemeler ön kontrol aşamasındaki editoryal incelemede iade edilecektir

Cilt 18 - Sayı 1 - 29 Nis 2021
 1. Fen Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Kuramı, Buluş Yoluyla Öğrenme Stratejisi ve Yapılandırmacı Yaklaşım Basamaklarının Akademik Başarı Üzerinde Etkisinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 1 - 16
  Sakine Serap AVGIN, Büşra UYGUN
 2. Osmanlı Devleti’nde 1910 Yılında Yapılan Maarif Müfettişi Atamaları Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 17 - 45
  Sadık ÇETİN, Ayhan DOĞAN
 3. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tablo, Grafik ve Diyagram Çizme ve Yorumlama Becerisine İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 46 - 71
  Esen DURMUŞ, Dilan KURUYER
 4. Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri ve Matematik Dersine Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 72 - 88
  Selçuk FIRAT, Esra AÇIKGÜL FIRAT
 5. Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Öyküleyici Metinlerdeki Empati Durumlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 89 - 105
  Mustafa KAYA, Sedat EROL
 6. BİLSEM Türkçe Öğretmenlerinin Oyun Temelli Öğretim Yöntemine Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 106 - 130
  Gülşah METE
 7. Meslek Liselerinde Çalışan Öğretmenlerin Örgüt Kültürü ve Değişime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 131 - 157
  Uğur ÖZALP, Münevver ÇETİN
 8. Orta Öğretim Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık ve Bilgi Güvenliği Farkındalığı Seviyelerinin İncelenmesi
  Sayfalar 158 - 180
  Tarık TALAN, Cemal AKTÜRK
 9. Reflective Tools in an English Language Teaching Context: Contributions, Challenges and Recommendations
  Sayfalar 181 - 204
  Hülya TUNCER, Yonca ÖZKAN
 10. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaşam Becerileri ile İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 205 - 219
  Mete Yusuf USTABULUT
 11. Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 220 - 245
  Züleyha YILDIRIM YAKAR, Emine UZUN, Betül TEKEREK
 12. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Masa Silme Becerisinin Öğretiminde Video Model Olma Uygulamasının Etkililiği
  Sayfalar 246 - 261
  Mehmet YAVUZ
 13. A Model for Academics' Perceptions of Organizational Structure, Individual Performance and Turnover Intention
  Sayfalar 262 - 296
  Muhammed ZİNCİRLİ, Muhammed TURHAN
 14. Mar’aşîzâde Ahmed Kuddûsî’nin Şiirlerinde Derviş Tipi
  Sayfalar 297 - 309
  Lütfi ALICI, Gülcan ALICI
 15. Nursel Duruel’in “Ses Maketi” Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi
  Sayfalar 310 - 326
  Selami ÇAKMAKCI
 16. Daz ve Dazlak Sözcükleri Hakkında
  Sayfalar 327 - 350
  Anıl ÇELİK
 17. Mîrzâ Âkâ Hân-ı Kirmânî’nin Sultan Abdülhamid’e Takdim Ettiği Rıdvân Adlı Farsça Eseri
  Sayfalar 351 - 374
  Çetin KASKA
 18. Faik Reşad’ın Mürüvvet Gazetesindeki İmla ile İlgili Makaleleri
  Sayfalar 375 - 407
  Mehmet Emin TUĞLUK
 19. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Uygulamaları ve Dış Kaynak Kullanımının İşletme Performansına Etkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma
  Sayfalar 408 - 433
  Ömer Emrah ACAR, Vural ÇAĞLIYAN
 20. Examining the Effects of Mobbing and Role Uncertainty on the Performance of the Employees: Research in Logistics Companies
  Sayfalar 434 - 455
  Zafer ADIGÜZEL, İrem KÜÇÜKOĞLU
 21. Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarına İlişkin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma
  Sayfalar 456 - 477
  İbrahim AKBEN
 22. Kyoto Protokolü Kapsamında CO2 Emisyonu ve Türkiye Üzerine Bir Olasılık Tahmini
  Sayfalar 478 - 496
  Dilara AYLA, Derya ALTINTAŞ
 23. Girişimcilik Niyeti ve Yaşam Doyumunun, Sosyal Zekâ Algısı Bağlamında İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 497 - 527
  İsmail BAKAN, Hamran AMIRLI
 24. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Örneğinde Bölgesel İşbirliği Örgütlerinin Etkileri ve Akdeniz Üzerine Değerlendirme
  Sayfalar 528 - 557
  Selahaddin BAKAN, Mehmet Emin GÜVEN
 25. 7. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiri Kitabında Yer Alan Liderlik Ve Yöneticilik Konusundaki Çalışmalara İlişkin İçerik Analizi
  Sayfalar 558 - 576
  Gülfer GAYIR, Zübeyir ÖZÇELİK
 26. 2019 Seçimleri Sonrasında Avrupa Parlamentosu’ndaki Siyasal Grupların Türkiye’ye Karşı Pozisyonları
  Sayfalar 577 - 605
  Oğuz GÜNER
 27. Büyük Selçuklu Sultanı Berkyaruk Dönemi Saltanat Mücadeleleri
  Sayfalar 606 - 629
  Özlem KILINÇÇEKER
 28. Geç Dönem Asur Başkentlerinin Savunma Yapıları (MÖ 1000-612)
  Sayfalar 630 - 644
  Ebru MANDACI, Cebrail YEŞİLÇAY
 29. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesinin Kültür ve Edebiyat Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 645 - 658
  Mehmet POLAT
 30. Organize Bir Suç Olarak İnsan Ticareti: Arnavutluk Örneği
  Sayfalar 659 - 687
  Furkan YILDIZ, Ali HÜSEYİNOĞLU
 31. 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Analizi: Malatya İli Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 688 - 706
  Hasan YILMAZ
 32. Uluslararası Öğrencilerin Sağlık Hizmeti Tecrübeleri ve Sağlık Hizmeti Kullanma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 707 - 740
  Necla YILMAZ, Rabia FETTAHOĞLU, Olebeng Mpho MACKENZİE
Dizinler