Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1304-8120 | e-ISSN 2149-2786 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Web Sayfasına Hoşgeldiniz!


DERGİMİZ 2019 EKİM SAYISI İÇİN MAKALE ALIMINA KAPANMIŞTIR. BUNDAN SONRA GÖNDERİLECEK MAKALELER 2020 YILINDA ÇIKACAK SAYILARIMIZ İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-8120 | e-ISSN 2149-2786 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi |
Kapak Resmi


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Web Sayfasına Hoşgeldiniz!


DERGİMİZ 2019 EKİM SAYISI İÇİN MAKALE ALIMINA KAPANMIŞTIR. BUNDAN SONRA GÖNDERİLECEK MAKALELER 2020 YILINDA ÇIKACAK SAYILARIMIZ İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

Cilt 16 - Sayı 1 - Nis 2019
 1. Güreş Hakemlerinin Bazı Değişkenlere Göre İş Doyumlarının Analizi
  Sayfalar 1 - 16
  Mehmet Gül, Aydoğan Soygüden, Oğuzhan Gül
 2. Bulgaristan Cephesi’ndeki Gelişmelerin Mondros’a Etkisi
  Sayfalar 17 - 30
  Yaşar ARSLANYÜREK
 3. Dini Milliyetçilik Bağlamında Alevi Siyasallaşması
  Sayfalar 31 - 54
  Işıl Arpacı
 4. Birlikte Soralım Birlikte Öğrenelim Tekniğinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazım ve Noktalama Başarısına Etkisi
  Sayfalar 55 - 71
  ASLI MADEN
 5. İslam Hukukunda Tüketicinin Korunması
  Sayfalar 73 - 138
  Alpaslan Alkış
 6. Kamu Yönetimi Paradigmasında Afet Riski Yönetiminden Yönetişimine
  Sayfalar 139 - 150
  Murat Özler
 7. Mar’aşîzâde Ahmed Kuddûsî’nin Vasiyyetnâme Adlı Eseri
  Sayfalar 151 - 166
  Lütfi ALICI, Gülcan ALICI
 8. Molière Oyunlarında Kadın Karakterler
  Sayfalar 167 - 179
  Şengül Kocaman
 9. Coğrafya Öğretmen Adaylarının Alçakgönüllülük Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 181 - 200
  Nadire Karademir
 10. The Example of Hagop Ekızıan’s Mıgratıon From The Ottoman Empıre to Amerıca
  Sayfalar 201 - 220
  Mehmet BİÇİCİ
 11. Senusilik Ve İşgalcilere Karşı Kuzey Afrika’da Osmanlı- Senusi İş Birliği
  Sayfalar 221 - 256
  Mustafa Çabuk
 12. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitim Teknolojisi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
  Sayfalar 257 - 278
  Esma KURU, Oğuzhan KURU
 13. İstanbul Bölgesindeki Restoran Yöneticilerinin İnovasyon Anlayışı
  Sayfalar 279 - 303
  Seyhan Özdokur
 14. Küçük Armenia Krallığı'nın Kuzeybatısı: Antiochia ad Taurum
  Sayfalar 305 - 324
  Said Mübin Çalış
 15. Dünya Siyasetini Etkileyen Devrimlerin Uluslararası Sonuçları: 1917 Bolşevik Devrimi
  Sayfalar 325 - 342
  Osman AĞIR
Dizinler