ISSN: 2717-8447
e-ISSN: 2717-8447
Başlangıç: 2020
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: Zafer DOĞRU
Kapak Resmi
       

Dergimiz yayın hayatına 2020 yılında başlayan ve DergiPark sistemi üzerinden online olarak yayınlanan ve yayın ücreti talep etmeyen bir dergidir.

Derginin amacı, spor bilimleri alanında deneysel araştırmaların sonuçlarını okurla paylaşmak, betimsel ve diğer yöntemlerle yapılan araştırmalarla sorunları ortaya çıkarmak ve çözüm yolları önermek, alana ilişkin son gelişmeleri inceleyerek ortaya çıkan araştırma ve derleme makaleleri hedef kitle ile paylaşmaktır.

Dergide yayınlanan makaleler, ÜAK tarafından belirlenen Doçentlik Başvuru Şartları (Tablo 13 - Spor Bilimleri Temel Alanı) içerisinde yer alan 2'nci maddenin (b) bendi kapsamında (4 puan) değerlendirilmektedir.

Dergiye gönderilecek olan çalışmaların değerlendirme süresi azami 6 haftadır. Bu süre içerisinde planlanan çalışma takvimi şu şekildedir:
İlk hafta - Hakemlerin atanması ve hakemlik görevlerinin kabulünün beklenmesi.
İkinci hafta - Hakemlik teklifini kabul etmeyen hakemlerin yerine tekrar atama yapılması.
Altıncı haftaya kadar hakemlerden cevapların gelmesi ve araştırmacıların sonuçlardan haberdar edilmesi.
Bu süreden sonra, editörler tarafından verilecek olan karara göre; red, düzeltme ya da yayına kabul işlemleri gerçekleştirilir.
Dergimiz, "bilimsel yayınları" değerlendirmek ve bekleme süresini asgari düzeyde tutmak üzere, yukarıda verilen çalışma takvimine sadık kalma prensibiyle hareket edecektir.

Dergimizin tarandığı indeksler:

ASOS İndeks  Academic Resource Index 19466