Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2548-0383 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |


Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik, odyoloji ve diğer sağlık alanlarındaki akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makaleleri yayınlamaktadır.

Dergide aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayımlanabilir:

-Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.

-Derleme: Belli bir konuda son literatür ağırlıklı olarak yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.

-Olgu/vaka sunumları: Belirli bir konuda ilginç vakaların değerlendirilmesi.

-Editöre mektup: Dergide daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri getiren/ya da katkı sağlayan yazılardır. 

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri e-dergisi 4 ayda bir  (yılda üç defa) yayınlanan hakemli bir dergidir.


Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi

ISSN 2548-0383 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik, odyoloji ve diğer sağlık alanlarındaki akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makaleleri yayınlamaktadır.

Dergide aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayımlanabilir:

-Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.

-Derleme: Belli bir konuda son literatür ağırlıklı olarak yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.

-Olgu/vaka sunumları: Belirli bir konuda ilginç vakaların değerlendirilmesi.

-Editöre mektup: Dergide daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri getiren/ya da katkı sağlayan yazılardır. 

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri e-dergisi 4 ayda bir  (yılda üç defa) yayınlanan hakemli bir dergidir.


Cilt 4 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. SPORCULARDA YEME BOZUKLUKLARI
  Sayfalar 1 - 10
  Dilek KENDİR , Efsun KARABUDAK
 2. AKADEMİSYENLERDE İŞ SAĞLIĞI VE İŞ SAĞLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Sayfalar 11 - 18
  Ramazan ŞAHİN , Seçil ÖZKAN , Mustafa Necmi İLHAN
 3. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YEME TUTUM VE DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN BAZI FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 19 - 28
  Yasemin AKDEVELİOĞLU , Teslime Özge YÖRÜSÜN
 4. POSTPARTUM İLK 48 SAATTE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM SEÇİMİ VE KULLANIMINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 29 - 39
  Şengül YAMAN SÖZBİR , Burcu HEREK , Melike ERGÜVEN BOĞA , Gözde KOÇAK , Pınar AKBAŞ
 5. METAL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FABRİKADA İŞ KAZALARININ TAŞERON ÇALIŞMA MODELİ İLE İLİŞKİSİ
  Sayfalar 40 - 50
  Saffet TATMA , Mustafa Necmi İLHAN
 6. TERS OMUZ ARTROPLASTİSİ UYGULANAN HASTANIN TEDAVİ VE BAKIMINDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU
  Sayfalar 51 - 61
  Zühal ERDOĞAN , Sevil GÜLER DEMİR , Fatma DANACI , Banu ÇARBOĞA , Ulunay KANATLI , Funda KESİCİ