Editör Kurulları

Sahibi: Prof. Dr. İbrahim Uslan, Gazi Üniversitesi Rektörü


Editör: Prof.Dr. Mustafa Necmi İlhan,  Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı


Alan Editörlüğü*:

Prof.Dr. Ayten Şentürk Erenel Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Alan Editörü

Doç.Dr. İlke Keser, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Fizyoterapi  ve Rehabilitasyon Alan Editörü

Doç.Dr. Eda Köksal, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Alan Editörü


Editörler Kurulu*:

Prof.Dr. Seyit Çıtaker, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof.Dr. Naile  Bilgili, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Doç.Dr. Bülent Gündüz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü

Prof.Dr. Nevin Güzel, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi  ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof.Dr. Efsun Karabudak, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü


Etik Danışma Kurulu*:

Doç.Dr. Zehra Göçmen Baykara Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Doç.Dr. Saniye Bilici, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü  

Doç.Dr. Seyit Çıtaker, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi  ve Rehabilitasyon Bölümü                             

Doç.Dr. Sevil Özger İlhan, Tıp Fakültesi Farmakoloji Bölümü

                     

İstatistik Danışma Kurulu:

Prof.Dr. Mustafa Necmi İlhan

Prof. Dr. F.Nur Aksakal

Prof. Dr. Sefer Aycan

Prof. Dr. Seçil Özkan

Öğr. Gör.Dr. Asiye Uğraş DikmenBilimsel Danışma Kurulu:*

Prof.Dr. Belgin Akın, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Emine Aksoydan, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Gamze Akbulut, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Yasemin Akdevelioğlu, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Sultan Ayaz Alkaya, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Naime Altay, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Ahmet Ataş, İstanbul Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Yeşim Bakar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Doç.Dr. Selda Başar, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Naile Bilgili, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Saniye Bilici, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Meral Boşnak Güçlü, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Sıdıka Bulduk, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Hülya Bulut, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Nurcan Çalışkan, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Seyit Çıtaker, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Betül Çiçek,Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Ümran Dal Yılmaz, , Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Arzu Dışkapan, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Sevil Güler Demir, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Satı Demir, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Sergül Duygulu, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Doç.Dr. Dilek Ekici, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Gamze Ekici, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Bülent Elbasan, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Ayfer Elçigil, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Prof.Dr. Seyra Erberk , Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Zeynep Hazar Kanık, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Ayten Şentürk Erenel, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Aydan Genç, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Zehra Gölbaşı, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Hülya Gökmen Özel, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Doç.Dr. Nermin Gürhan, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Arzu Güçlü Gündüz, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Bülent  Gündüz, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Nevin Güzel, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Nihan Kafa, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Efsun Karabudak, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Ayşe Karadağ, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Doç.Dr. Makbule Gezman Karadağ, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Mevlüde Karadağ, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Alev Keser,Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. İlke Keser, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Günay Kırkım , Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri fakültesi

Doç.Dr. Yeter Kitiş, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Eda Köksal, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Y.Doç.Dr. Sevinç Kutlutürkan,  Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Deran Oskay, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Emel Selma Özer, Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu

Doç.Dr. Ülkü Görgülü Polat, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Adviye Gülçin Sağdıçoğlu, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Nilüfer Tek, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Ebru Törüner, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Didem Türkyılmaz, Hacettepe Üniversitesi Sağlık bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Songül Atasavun Uysal, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Şengül Yaman, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr. Hilal Yıldıran, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Necmiye Ün Yıldıran, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

*Sıralama soyadına göre alfabetik olarak yapılmıştır.