Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi

Sahibi
Prof. Dr. Musa YILDIZ, Gazi Üniversitesi Rektörü

Editör
Prof. Dr. Bülent ELBASAN, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Editör Yardımcıları
Prof. Dr. Makbule GEZMEN KARADAĞ, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ankara. E-posta: mgezmen@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Zehra GÖÇMEN BAYKARA, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ankara. E-posta: gocmenzehra@yahoo.com
Prof. Dr. Eda KÖKSAL, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara. E-posta: betkoksal@yahoo.com
Prof. Dr. Ayten ŞENTÜRK ERENEL, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara. E-posta: aytense@gmail.com
Prof. Dr. Fatma ARPACI, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Ankara. E-posta: arpacif@gazi.edu.tr
Prof. Dr. Bülent GÜNDÜZ, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü, Ankara. E-posta: bulentgunduz4@gmail.com
Prof. Dr. İlke KESER, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara. E-posta: ilkekeser@gmail.com

Yazım ve Dil Editörleri
Doç. Dr. Duygu AĞAGÜNDÜZ, E-posta: duyguagagunduz@gmail.com
Öğr. Gör. Dr. Elif SÖZERİ ÖZTÜRK, E-posta: sozerielif@hotmail.com
Arş. Gör. Dr. ÇAĞLA ÖZKUL, E-posta: caglaozkul@hotmail.com
Arş. Gör. Betül Kübra DOĞAN, E-posta: betulkubradogan@gmail.com

İngilizce Dil Editörü
Doç. Dr. Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara.
Öğr. Gör. Seda KUŞCU ÖZBUDAK, Gazi Üniversitesi İngilizce Akademik Yazma, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara.

Etik Danışma Kurulu
Prof. Dr. Makbule GEZMEN KARADAĞ, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara.
Doç. Dr. Zehra GÖÇMEN BAYKARA, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara.
Doç. Dr. Nihan KAFA, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara.

İstatistik Danışma Kurulu
Prof. Dr. Bülent ÇELİK, Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü, Ankara.

Sekreterler 

Doç. Dr. Duygu AĞAGÜNDÜZ, E-posta: duyguagagunduz@gmail.com
Öğr. Gör. Dr. Elif SÖZERİ ÖZTÜRK, E-posta: sozerielif@hotmail.com
Arş. Gör. Dr. ÇAĞLA ÖZKUL, E-posta: caglaozkul@hotmail.com
Arş. Gör. Betül Kübra DOĞAN, E-posta: betulkubradogan@gmail.com


Bilimsel Danışma Kurulu*

Adviye Gülçin SAĞDIÇOĞLU CELEP, Gazi Üniversitesi
Ahmet ATAŞ, İstanbul Üniversitesi
Alev KESER, Ankara Üniversitesi
Arzu DAŞKAPAN, Kırıkkale Üniversitesi
Arzu GÜÇLÜ GÜNDÜZ, Gazi Üniversitesi
Ayfer ELÇİGİl, Koç Üniversitesi
Ayişe KARADAĞ, Koç Üniversitesi
Ayten ŞENTÜRK ERENEL, Gazi Üniversitesi
Belgin AKIN, Selçuk Üniversitesi
Betül ÇİÇEK, Erciyes Üniversitesi
Bülent ELBASAN, Gazi Üniversitesi
Bülent GÜNDÜZ, Gazi Üniversitesi
Büşra AYHAN, Gazi Üniversitesi
Deran OSKAY, Gazi Üniversitesi
Didem TÜRKYILMAZ, Hacettepe Üniversitesi
Dilek EKİCİ, Gazi Üniversitesi
Duygu AĞAGÜNDÜZ, Gazi Üniversitesi
Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER, Gazi Üniversitesi
Eda KÖKSAL, Gazi Üniversitesi
Elif Sözeri Öztürk, Gazi Üniversitesi
Emine AKSOYDAN, Başkent Üniversitesi
Emine YASSIBAŞ, Gazi Üniversitesi
Fatma ARPACI, Gazi Üniversitesi
Gamze AKBULUT, Gazi Üniversitesi
Gamze EKİCİ, Hacettepe Üniversitesi
Gülsüm AYDAN GENÇ, Hacettepe Üniversitesi
Günay KIRKIM, Dokuz Eylül Üniversitesi
Hatice Seyra ERBEK, Başkent Üniversitesi
Hilal YILDIRAN, Gazi Üniversitesi
Hülya BULUT, Gazi Üniversitesi
Hülya GÖKMEN ÖZEL, Hacettepe Üniversitesi
Hüsne DEMİREL, Gazi Üniversitesi
Işık Sibel KÜÇÜKÜNAL, Gazi Üniversitesi
İlke KESER, Gazi Üniversitesi
Leyla ÖZGEN, Gazi Üniversitesi
Mahmut Hamil NAZİK, Gazi Üniversitesi
Makbule GEZMEN KARADAĞ, Gazi Üniversitesi
Meral Boşnak GÜÇLÜ, Gazi Üniversitesi
Merve AKSOY, Gazi Üniversitesi
Merve KIZILIRMAK TATU, Gazi Üniversitesi
Mevlüde KARADAĞ, Yüksek İhtisas Üniversitesi
Naile BİLGİLİ, Gazi Üniversitesi
Naime ALTAY, Gazi Üniversitesi
Necmiye ÜN YILDIRIM, Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Nevin Aysel GÜZEL, Gazi Üniversitesi
Nihan KAFA, Gazi Üniversitesi
Nilüfer TEK, Gazi Üniversitesi
Nurcan ÇALIŞKAN, Gazi Üniversitesi
Ömer Faruk CANTEKİN, Gazi Üniversitesi
Emel Selma ÖZER, Bilgi Üniversitesi
Sami ÖZCAN, Gazi Üniversitesi
Saniye BİLİCİ, Gazi Üniversitesi
Satı DEMİR, Gazi Üniversitesi
Selda BAŞAR, Gazi Üniversitesi
Sergül DUYGULU, Hacettepe Üniversitesi
Sevil GÜLER DEMİR, Gazi Üniversitesi
Sevinç KUTLUTÜRKAN, Ankara Üniversitesi
Seyit ÇITAKER, Gazi Üniversitesi
Sıdıka BULDUK, Gazi Üniversitesi
Songül ATASAVUN UYSAL, Hacettepe Üniversitesi
Sultan AYAZ ALKAYA, Gazi Üniversitesi
Şenay ALTINYAY, Gazi Üniversitesi
Şengül YAMAN SÖZBİR, Gazi Üniversitesi
Ülkü POLAT, Gazi Üniversitesi
Ümran DAL YILMAZ, Yakın Doğu Üniversitesi
Yasemin AKDEVELİOĞLU, Gazi Üniversitesi
Yeşim BAKAR, İzmir Bakırçay Üniversitesi
Yeter KİTİŞ, Gazi Üniversitesi
Zehra GÖÇMEN BAYKARA, Gazi Üniversitesi
Zehra GÖLBAŞI, Lokman Hekim Üniversitesi
Zeynep HAZAR KANIK, Gazi Üniversitesi

*Sıralama, adına göre alfabetik olarak yapılmıştır.