Hakkında

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi; beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik, odyoloji ve diğer sağlık alanlarındaki akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makaleleri yayınlamaktadır. Gazi Üniversitesi Senatosu'nca kabul edilen dergiler arasında yer almaktadır.

Dergide aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayımlanabilir:

-Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.

-Derleme: Belli bir konuda son literatür ağırlıklı olarak yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.

-Olgu/vaka sunumları: Belirli bir konuda ilginç vakaların değerlendirilmesi.

-Editöre mektup: Dergide daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri getiren/ya da katkı sağlayan yazılardır. 

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi; 4 ayda bir yılda 3 kez yayınlanan ulusal hakemli ve bilimsel bir dergidir.

DERGİ ADI
Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 

(Gazi Journal of Health Sciences)

KISALTILMIŞ ADI
Gazi sağlık bilim. derg

DERGİ TÜRÜ
Ulusal hakemli ve bilimsel dergi

ONLINE ISSN
2548-0383

YAYIN DİLİ
Türkçe, İngilizce

YAYIN PERİYODU
Yılda 3 sayı (Mart, Ağustos, Aralık)

YAYIN TÜRÜ
Süreli elektronik yayın

YAYINA BAŞLAMA TARİHİ
2015