Değerlendirme Süreci

Dergimizde daha önceden başka dergilerde basılmış, basılmak üzere kabul almış ve/veya değerlendirme aşamasında olan yazılar değerlendirmeye alınmaz.

Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar/yazarlara aittir. Yazardan düzeltme istenilmesi durumunda, düzeltmenin en geç 3 hafta içinde yapılarak dergi sekreterliğine ulaştırılması gerekmektedir.

Editör, Yardımcı Editör ve Bilimsel Danışma Kurulu, düzeltme, kontrol ve dizgi aşamasında, yazılarda düzeltme yapmak, biçiminde değişiklikler istemek ve yazarları bilgilendirerek kısaltma yapmak yetkisine sahiptir. Derginin Editör ve Yardımcı Editörlerinin belirleyeceği özel sayılar/konular için yazı daveti yapılabilir.

Yazarlardan istenen değişiklik ve düzeltmeler için verilen süre en fazla 3 haftadır ve düzeltmeler yapılana kadar, söz konusu yazılar yayın programına alınmaz. Düzeltme için geri gönderilen yazılarda, hakemlerin ve editörün istemleri dışında değişiklikler yapılamaz. İstenen düzeltmeler yeterli şekilde yapılmadığı takdirde editörün yayını reddetme hakkı bulunmaktadır.

 Dergide yayınlanan yazılar için yazarlara bir ücret ödenmez. Yayınlanmak üzere dergiye sunulan yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın geri gönderilmez. Ancak düzeltme istenen yazılar düzeltmenin yapılmasını sağlamak amacıyla geri gönderilebilir.